Àrea de Serveis a les Persones

Consellera delegada: Neus Serra
Coordinadora de l’Àrea: Maria Rosa Días

SERVEIS DE L’ÀREA:

Servei de suport a l´ atenció social primària
.Servei d´ atenció a la infància i adolescència maltractada (EAIA)
.Servei del Pla Territorial per la convivència i ciutadania del Maresme
.Servei de transport adaptat
.Servei de suport als serveis socials en violència domèstica
.


-Servei de Suport a les persones amb dependència.Servei de Cooperació internacional
.Servei de minories ètniques
.Servei de l´ oficina d´ habitatge
.