Argentona: informació sobre el desenvolupament de la campanya d’emergència a l’India

CAMPANYA D’EMERGÈNCIA A L’INDIA

El 26 de gener de 2001, un terratrèmol afectava l’estat de Gujarat a l’Índia, aquest estat era habitat per prop de 41 milions de persones, i les repercussions en habitatges, infrastructures i, sobretot, víctimes van ser tan grans com la pobresa de la zona, la precarietat dels habitatges i la quantitat de gent poden fer pensar.

Es va iniciar a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament una campanya d’emergència que desenvolupa Intermón-Oxfam i que contempla principalment la concessió d’ajuts i a vegades també terres per a la reconstrucció dels habitatges desapareguts o malmesos.

L’objectiu és passar tan ràpidament com sigui possible de la fase d’emergència a la de rehabilitació.

S’ha treballat en 4 objectius concrets:
OE1 Assegurar habitatges a dues poblacions: construcció de 350 habitatges
OE2 Facilitar l’escolarització de nens i nenes, construint dues escoles
OE3 Contribuir a la millora dels serveis de salut, a través de la clínica de salut Maliya i la unitat de salut mòbil
OE4 Reforçar les habilitats i capacitats de la comunitat per reivindicar i resoldre els seus drets socials: obrint diàleg amb les institucions governamentals i consolidant un espai de trobada que serveix per difondre i intercanviar informació.

Valoració: El projecte s’ha desenvolupat amb un alt grau de participació i la fase d’emergència del projecte pot ser tancada satisfactòriament, a la fase de rehabilitació que ara comença, hi continua treballant Intermón-Oxfam.

A aquest projecte, que ara ha finalitzat, l’Ajuntament d’Argentona va fer una aportació de 100.000 Pts.

Argentona, 19 de febrer de 2002