Augmenta la sinistralitat laboral al Maresme durant el primer trimestre de 2007

Un treballador va perdre la vida el mes de març

 


Les dades de sinistralitat laboral, recollides per l’Observatori de Desenvoluoament Local del Consell Comarcal del Maresme durant el primer trimestre de 2007, són força preocupants. En tres mesos 1714 treballadors i treballadores van haver d’agafar la baixa després d’haver patit un accident laboral. En un d’aquests sinistres una persona va perdre la vida.


La xifra d’accidents laborals comptabilitzada al Maresme durant el primer trimestre de 2007 és la més elevada dels últims tres anys. Una possible explicació d’aquesta dada és que ha estat el trimestre en el qual s’han registrat més afiliats a la seguretat social des de l’any 2002 (en concret, a 31 de març la xifra era de 96.353) la qual cosa fa que augmenti el nombre de treballadors potencials a tenir un accident de treball. L’increment de la sinistralitat laboral s’ha produit entre el col·lectiu d’homes i s’ha reduït en el de dones. Durant els tres primers mesos de 2007, els homes han tingut 1.391 accidents laboral (el 81,2% del total) i les dones el 18,8% restant. Comparant aquestes xifres amb les de fa un any, es detecta un augment dels accidents de l’1,2% en el col·lectiu d’homes i una davallada de l’1,8% entre les dones. La dada més positiva del trimestre ha estat que en el 98,8% dels casos les lesions dels accidentats han estat de pronòstic lleu. Tot i això, cal lamentar la mort d’un treballador de la construcció durant el mes de març. En el decurs de l’any 2006, van perdre la vida en accident de treball a la comarca del Maresme 3 persones. Com ja és habitual el sector serveis és el que ha registrat un percentatge més elevat de sinistres (41,3%), seguit de la construcció (32,6%), la indústria (24,4%) i l’agricultura (1,6%). Pel que fa a la tipologia de contracte de les persones que van patir un sinistre laboral, en un 58% dels accidents eren persones amb contracte laboral fix i en el 42% restant de casos el contracte era eventual. Per accedir a totes les dades,
Cliqueu aquí