Avís legal

1.- LLOC WEB


Titular: CONSELL COMARCAL DEL MARESME


Adreça: Plaça Miquel Biada, 1 Mataró (Barcelona)


Contacte: maresme@ccmaresme.cat


Telèfon: +34 93 741 16 16


Dades Registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya


CIF: P-5800008-D
2. POLÍTICA DE DADES


2.1 Continguts


El Consell Comarcal del Maresme posa els mitjans tècnics necessaris a fi que les dades siguin correctes i el web estigui lliure de virus i d´altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d´errors tècnics, editorials o tipogràfics, o per omissions d´informació accessible a través d´aquest lloc web, a pesar dels esforços necessaris per evitar-los i corregir-los.


El Consell Comarcal del Maresme no es fa responsable de les informacions i opinions  que siguin emesos a través del lloc web o a qualsevol altre lloc al qual s´accedeixi per mitjà d´enllaços (links).


2.2. Condicions d´ús i funcionament del lloc Web


L´ús d´aquesta pàgina web atribueix la condició d´usuari de la mateixa (en endavant l´usuari) i implica l´acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.


El lloc web del Consell Comarcal del Maresme pot ser visitat pels usuaris de forma lliure, excepte aquelles àrees reservades a cada ciutadà, en les que es demana clau d´identificació i contrasenya, que són reservades per a cada ciutadà.


L´usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei i el present Avís Legal. A aquest efecte, l´usuari ha d´abstenir-se d´utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i/o lesius dels drets i interessos de tercers.


2.3. Exempció de responsabilitat per l´ús o funcionament d´aquest lloc web


La responsabilitat per l´ús de la informació continguda en la pàgina web és de l´usuari. El Consell Comarcal del Maresme queda eximit de tota responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar-se de l´accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.

L´usuari és l´únic i exclusiu responsable de les seves claus d´identificació i contrasenya per accedir als serveis i continguts d´aquest lloc web.


El Consell Comarcal del Maresme no es fa responsable de l´ús indegut de les claus d´identificació i contrasenyes d´accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels usuaris, la pèrdua o l´oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.


El Consell Comarcal del Maresme presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria i no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas, durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.
3. DRETS DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL.


Els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges) són de titularitat del Consell Comarcal del Maresme i dels seus autors i tenen la consideració d´obres protegides, de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d´abril, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d´aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. 


Està autoritzat l´ús personal, no comercial.


Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest web, sense autorització expressa del Consell Comarcal del Maresme.


No s´autoritza en cap cas:  • La presentació d´una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi al Consell Comarcal del Maresme, per mitjà de “framing”.

  •  La inserció d´una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és del Consell Comarcal del Maresme,  mitjançant “in line linking”.

  • L´extracció d´elements del lloc web causant perjudici al  Consell Comarcal del Maresme conforme les disposicions vigents.


Les marques o signes distintius, logotips i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web del Consell Comarcal del Maresme són propietat d´aquest i estan protegits per la legislació vigent aplicable.


El Consell Comarcal del Maresme no es fa responsable de la informació que es pugui obtenir a través d´enllaços o que provingui de fonts alienes a aquest web.
4.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 


El Consell Comarcal del Maresme ha adaptat la seva Política de Privacitat al nou Reglament de Protecció de Dades que ha entrat en vigor el 25 de maig de 2018. Podeu veure el nostre compromís amb el tractament de les dades personals a l’apartat  http://www.ccmaresme.cat/proteccio_dades 


4.4 Comunicació Segura


El Consell Comarcal del Maresme compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades de caràcter personal que estableix la legislació vigent i ha adoptat les mesures raonablement exigibles conforme als coneixements tècnics actuals, la naturalesa de les dades i els riscs a que estan exposades, ja sigui per l´acció humana o pel medi físic, per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i/o apropiació indeguda de dades de caràcter personal.


5 .-SUGGERIMENTS


Esperem que la informació d´aquest lloc web us sigui útil i us agraïrem tots els suggeriments, comentaris o dubtes que ens pugueu fer arribar a través de l´adreça de correu  maresme@ccmaresme.cat