Bases per a la concessió d’ajuts econòmics a projectes de cooperació internacional endegats per entitats del Maresme

Termini de presentació de sol·licituds: 30 de juny de 2009

 
Bases reguladores per a la concessió d’ajuts econòmics per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupamentper a entitats de la comarca, any 2009