Bases per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per al curs 2008-2009

 
Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques per al curs 2008-2009 (beques de menjador)