Home Buscador Jove Serveis de Joventut
Serveis de Joventut
Serveis de Joventut

Els Serveis Locals de Joventut municipals són, igual que el comarcal, els òrgans tècnics assignats a les regidories de joventut des dels que s’impulsen, coordinen i executen moltes de les polítiques de joventut dels ajuntaments.

Llegir més…

La funció dels Serveis Locals de Joventut

La Llei 33/2010 de polítiques de joventut detalla en el seu article 13.1 les actuacions que poden dur a terme els municipis en matèria de joventut per complementar l’actuació de la Generalitat de Catalunya:

 • Elaborar plans locals en matèria de polítiques de joventut, amb l’assessorament, si ho requereixen, de l’Agència Catalana de la Joventut.
 • Detectar i estudiar les necessitats en matèria de joventut dins llur àmbit territorial.
 • Promoure l’emancipació de les persones joves en llur àmbit territorial i d’acord amb llur marc competencial.
 • Afavorir la participació juvenil en la vida política, social, econòmica, educativa i cultural de llur municipi.
 • Afavorir i promoure l’associacionisme juvenil i la creació de consells locals de joventut en l’àmbit territorial del municipi.
 • Crear i gestionar els serveis necessaris per a l’execució de les polítiques de joventut dins el municipi.
 • Gestionar les polítiques de joventut com a conseqüència de convenis i d’altres instruments de col·laboració que, amb aquesta finalitat, subscriguin amb la Generalitat.

ACCIONS DEL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT

DIRIGIDES ALS SERVEIS LOCALS DE JOVENTUT

 • Serveis de Joventut i equipaments juvenils al Maresme
 • Transició escola-món laboral, experiències al Maresme

 • Perspectiva intercultural
 • Perspectiva de gènere