Formulari d’inscripció al curs sobre l’autocura dels professionals dels serveis socials

ATENCIÓ!: totes les places per aquest curs ja estan cobertes. Tot i això, si ens envieu la vostra sol·licitud entrareu en llista d’espera per si es donen baixes o es torna a fer una nova edició
Avís Legal

Curs sobre l’abordatge del maltractament per negligència de les famílies en atenció a infants, persones amb disminució i persones grans

25 novembre, 2, 9 i 16 de desembre

Curs gratuït adreçat a professionals dels Serveis Socials d´Atenció Primària i de Serveis Socials Especialitzats organitzat pel Consell Comarcal del Maresme en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Podeu ampliar informació,  
Clicant aquí Curs ple. Inscripcions tancades

Data: 2008-11-25

Lloc: Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 de Mataró)

Ho organitza: Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona

El Consell Comarcal i 3 ajuntaments del Maresme elaboren una Guia per la gestió de la qualitat en els Serveis d’Atenció Domiciliària

Hi participen El Masnou, Montgat i Sant Andreu de Llavaneres


La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD ja ha estat presentada als professionals dels serveis socials dels ajuntaments del Maresme i també es pot consultar on-line a la pàgina web:
www.ccmaresme.cat/benestarsocial

 


L’aplicació de la Llei d’Atenció a l’Autonomia de les Persones amb Dependència farà augmentar el nombre de serveis d’atenció domiciliària que es presten a l’àmbit municipal. En aquest context, el Consell Comarcal i ajuntaments del Maresme han revisat el model dels serveis d’atenció domiciliàra que s’està oferint i han dissenyat una guia per ajudar als professionals dels serveis socials municipals a millorar la qualitat de les actuacions que es duen a terme.La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis SAD
és eminentment pràctica i es basa en una reflexió prèvia dels propis professionals que dia a dia estan treballant en aquest tema. Ha estat elaborada per tècnics del Consell Comarcal del Maresme i per professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària dels municips del Masnou, Montgat i Sant Andreu de LLavaneres. La filosofia que impregna el document és que els serveis d’atenció domiciliària (SAD) han d’anar més enllà de l’assistencialisme per centrar-se cada vegada més en la recerca de la qualitat. Un model de treball on el valor principal no es basa únicament en la quantitat de persones ateses, sinó en com es presta el servei i en quina percepció tenen els usuaris i usuàries de l’atenció rebuda. Per facilitar la feina als professionals dels serveis socials municipals, la Guia presenta diferents fitxes que ajuden a conèixer més a fons els punts forts i els febles de cada actuació, a la vegada que proposa una metodologia de treball que reforça la coordinació i el treball en xarxa i que permet disposar en tot moment dels indicadors adients per saber si s’està oferint un servei adequat a les necessitats socials.

Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD

La Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD és un document elaborat conjuntament pel Consell Comarcal del Maresme i professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària dels municipis del Masnou, Montgat i Sant Andreu de Llavaneres. El seu objectiu és ser una eïna útil que permeti als ajuntaments gestionar i dirigir millor la feina i el dia a dia de l’atenció a les persones.Guia per la gestió de la qualitat en els serveis de SAD

 

Clic aquí per a pdf 
ANNEX I: Model de graella dels objectius dels serveis SAD . Document excel

 
ANNEX V:Model de notificació de reclamació dels serveis de SAD . Document word

 
ANNEX VI: Model d’enquesta de satisfacció dels usuaris/es dels serveis SAD . Document word

 
ANNEX VI: Model d’enquesta de satisfacció dels usuaris/es dels serveis SAD . Document excel

 
ANNEX VII: Model d’acta de control de qualitat dels serveis d’atenció domiciliària . Document excel

MODELS DE FITXES

 
FITXA 1: servei d’àpats a domicili . Document word

 
FITXA 2: servei de teleassistència . Document word

 
FITXA 3: servei de bugaderia . Document word

 
FITXA 4: servei de neteja a domicili . Document word

 
FITXA 5: servei d’ajut a domicili . Document word

 
FITXA 6 : servei d’ajuts tècnics . Document word

Curs sobre l’Informe social, el tractament i traspàs de la informació. Ús de la informació i la confidencialitat en el treball social en xarxa

10,17,24 i 31 d´octubre de 2008

Curs de 20 hores adreçat a professionals dels Serveis Socials d´Atenció Primària i dels serveis socials especialitzats. L’inici de les classes serà a les 9:00h i finalitzaran a les 14:30h. Per a més informació,  
Cliqueu aquí Curs ple. Inscripcions tancades!!!!

Data: 2008-10-10

Lloc: Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada, 1 de Mataró)

Ho organitza: Consell Comarcal del Maresme amb la col·laboració de Diputació de Barcelona

Tipus d’acte: -8-

Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPD)

Consideracions sobre el desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autònomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPD) i la seva integració en la Llei 12/2007 de serveis socials.


 

Clic aquí per a pdf

Consideracions a tenir en compte a l’hora de fer la sol·licitud