Contractació de les obres dels treballs de manteniment de les lleres del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Tipus:
Negociat sense publicitat

Pressupost base licitació:
105.000,00 €

Procediment d´adjudicació:
105.000,00 €

Adjudicatari:
Serveis Salicru SCP

DOCUMENTS:

Adjudicació del contracte per executar “Obra de treballs de manteniment de les lleres del Maresme”, cofinançat pel FEDER Catalunya 2007-2013, eix 2 i eix 4.


Aprovat mitjançant Decret de Presidència núm. 96/14 de data 21 de març de 2014, i ratificat en la Comissió Permanent del Ple de data 8 d’abril de 2014.


 

Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en el servei educatiu i social de menjador escolar

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases al BOP.  
Bases de la convocatòria – Cliqueu aquí

Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme.Cabrils

Edicte d’aprovació inicial del Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Cabrils.

 

Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador per necessitats socioeconòmiques i/o geogràfiques pel curs 2011/12

Termini de presentació de sol·licituds: Fins el 15 de juliol de 2011.

Els informem que hi ha hagut una modificació a les Bases, en el següent enllaç estan actualitzades.