Aprovació relació inicial dels aspirants admesos i exclosos oferta pública d’ocupació 2008

Edicte per convocar als aspirants admesos per realitzar la prova teòrica i pràctica de la fase d’oposició del procés selectiu

 

 

 

Edicte Aprovació de la relació inicial dels aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per a la selecció de les places incloses en l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Maresme per a 2008.

 
 

Aprovació inicial Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012

Edicte de publicació de l’acord adoptat en la Comissió Permanent del Ple de 13 de novembre de 2012, referent a l’aprovació inicial del Projecte de millores a les instal.lacions d’aigua potable en alta del Maresme Nord. Any 2012.

 

Subministrament de material d´oficina i material informàtic no inventariable pel Consell Comarcal del Maresme i municipis del Maresme

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Subministrament

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
OFFICE DEPOT

DOCUMENTS:
Hipervincle


Hipervincle

Oferta pública d’ocupació del CCM per al 2008

 
Bases generals i específiques de l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal del Maresme per al 2008
– 
Model d’instància Convocatòria publicada a: BOP 74 de 26.03.2008
-DOGC 5101 de 1.04.2008
-BOE 89 de 12.04.2008 D’acord amb el punt 6.5 de les bases, els drets per prendre part d’aquest procés selectiu s’han d’ingressar al compte bancari: 2100-0287-36-0200494634 L’últim dia per presentar instàncies serà el 2 de maig de 2008

Oferta de treball: 2 places d’educador/a social per l’EAIA Maresme


El Consell Comarcal del Maresme convoca un procés de selecció per cobrir dues places d’educador/a social, mitjançant procediment de concurs lliure, per l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) Maresme.
Edicte de la convocatòria

– 
Bases Reguladores del Concurs
L’últim dia per presentar-se a la convocatòria és el proper dia 16 de novembre de 2010.

El CCM oferta una plaça d’Informador/a d’Habitatge

Termini de presentació d’instàncies: 30 de març de 2010

El Consell Comarcal del Maresme ha obert un procés selectiu, mitjançant concurs lliure, per a la selecció de la persona que ha d´ocupar una plaça d’Informador/a d’Habitatge Les persones interessades han de presentar les seves instàncies amb la documentació requerida a les mateixes en el termini de 10 dies hàbils a partir de l´endemà de la publicació d´aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En aquest espai web s’anirà informant dels terminis.Podeu consultar les Bases del Concurs clicant sobre les imatges dels documents:
 

Clic aquí per a pdf