Concurs per a la selecció d’un/a Inspector/a de Sanejament

 
Edicte (PDF)
– 
Edicte (Word)
– 
Bases del Concurs (PDF)
– 
Bases del Concurs (Word) El termini de presentació d’instàncies finalitza el 8 de setembre de 2005

Xarxa Banda Ampla

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Contracte d’obres

Pressupost base licitació:
1.905.084,74€

Procediment d´adjudicació:
obert

Termini de presentació d’ofertes:
L’últim dia per presentar les proposicions serà el 26 d’abril de 2011.

Obertura de pliques:

El proper dia 4 de maig de 2011 a les 9:00h, s’efectuarà l’obertura de pliques del sobre 2 “Documentació tècnica”.

El proper dia 13 de maig de 2011 a les 12:30h, s’efectuarà l’obertura de pliques del sobre 3 “Proposició econòmica”.Obtenció d’informació:

Es podrà sol.licitar en 24 hores d’antel.lació el projecte en format DVD mitjançant mail al correu electrònic següent: administració@ccmaresme.cat o per fax al número 93 757 21 12.

També es pot descarregar el projecte per la pàgina web: xcbam.ccmaresme.cat.DOCUMENTS:

Anunci licitació

 


Plecs administratius

 


Plecs tècnics

 


Mesa de contractació


 


Puntuació proposta tècnica


 
 


 Adjudicació


 


 


Projecte cofinançat pels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER).

Ampliació de l’Oferta Pública d’Ocupació del Consell Comarcal del Maresme

Últim dia de presentació d’instàncies: 9 de març de 2009

 
Anunci de la convocatòria i Bases específiques
– 
Bases generals
– 
Model d’instància Els drets per prendre part d’aquest procés selectiu s’han d’ingressar al compte bancari: 2100-0287-36-0200494634 Bases generals publicades a: – BOP núm. 74 de 26/03/08 – DOGC 5101 de 1/04/2008 Bases específiques publicades a: -BOP núm. 1 de data 01/01/09 -DOGC núm. 5303 de data 23/01/09 -BOE núm. 41 de data 17/02/09 L’últim dia per presentar instàncies és el 9 de març de 2009

Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 19 de juliol de 2005


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper dia 19 de juliol de 2005, a les 17:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 15 de març de 2005.
-1.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Consell d´Alcaldes de data 24 de maig de 2005.
-2.- Presentació de la proposta d´adjudicació dels treballs per a l´elaboració del Pla Estratègic del Maresme.
-3.- Presentació dels treballs del Comitè de seguiment de la implantació de la Televisió Digital Terrestre.
-4.- Proposta de conveni i model de gestió del Centre d´Acollida d´Animals Abandonats.
-5.- Presentació de la proposta de conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i la Secretaria d´Habitatge de la Generalitat per a la gestió de la rehabilitació, lloguer social i jove d´habitatges al Maresme.
-6.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 28 de juny de 2005 El president Pere Almera i Puiggròs