Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes extraordinari que se celebrarà el 24 de maig a les 19:00h


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 27.b) i 69 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió extraordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper dia 24 de maig de 2005, a les 19:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA ÚNIC.- Presentació de les previsions del risc d´incendis forestals durant la campanya d´estiu.* Mataró, 12 de maig de 2005 El president Pere Almera i Puiggròs *Assistirà la Delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Sra. Carme San Miguel i Ruibal.

Servei Alfabetització digital per a la inserció laboral del Maresme any 2010

ESTAT:
Adjudicació definitiva

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
INSERCOOP, SCCL

DOCUMENTS:
Edicte d’aprovació dels Plecs de clàusules Administratives particulars i els plecs de prescripcions tècniques per a la contractació del servei “Alfabetització digital per a la inserció laboral de Maresme any 2010”
Hipervincle


Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitiva
Hipervincle

Bases de la convocatòria per a la concessió de subvencions en el servei educatiu i social de menjador escolar

Termini de presentació de sol·licituds: 30 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació d’aquestes bases al BOP.  
Bases de la convocatòria – Cliqueu aquí

Contractació del servei de neteja del Consell Comarcal del Maresme

ESTAT:
Adjudicat

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Pressupost base licitació:
105.680,16 €

Procediment d´adjudicació:
Obert

Termini de presentació d’ofertes:
El termini per presentar les ofertes és fins el 28 de febrer de 2011.

Obertura de pliques:

 El proper dia 15 de març de 2011 a les 12:00h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 2.

El proper dia 9 de maig de 2011, a les 12:30h, a la seu del Consell Comarcal del Maresme, obertura del sobre número 3.DOCUMENTS:

Anunci de licitació

 


Plecs Administratius

 


Plecs Tècnics

 


Annex del Plec tècnic

 


Mesa de contractació

 


Adjudicació


 


 

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el dimarts 20 de juliol

Com és habitual, el Ple del Consell Comarcal del Maresme se celebrarà a les 19.00h.
Podeu llegir l’Ordre del Dia, clicant sobre la imatge del document:

 

Clic aquí per a pdf

Bases de la XXVIII Mostra Literària del Maresme 2011

Termini de presentació: Fins el 1 de juliol de 2011  
Bases de la convocatòria – Cliqueu aquí

Oferta de Treball: Educador/a Social i Treballador/a Social


El Consell Comarcal del Maresme necessita cobrir, amb caràcter interí: – 1 plaça d’Educador/a Social1 plaça de Treballador/a Social pertanyents a l’escala d’Adminstració Especial, subescala Tècnica, classe Tècnica Diplomada, grup B, adscrites a l’EAIA del Maresme.  
Edicte
– 
Bases
– 
Instància El termini per presentar instàncies finalitza el 3 de novembre.