Beques per cursar per internet els estudis de “projectista-instal.lador d’energia solar”

CENSOLAR, Centro de Estudios de la Energia Solar, concedeix vint beques per a que durant el curs 2003-2004 es cursin, en règim d’ensenyament a distància, els estudis per obtenir el Diploma de Projectista-Instal.lador d’Energia Solar. Les persones interessades, poden adreçar-se per escrit a Censolar, Departamento de Formación, Parque Industrial PISA, Edificio Censolar, c/ Comercio 12, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla). També, poden contactar a través de la
plana web
i/o de l’adreça de correu electrònic:  
central@censolar.edu Termini: 30 d’abril de 2003

Assessorament tècnic per a l´execució de l´adequació de la il·luminació exterior al municipi


El Consell Comarcal del Maresme ofereix un assessorament a mida de les necessitats de cada municipi: 1.Informació sobre com tramitar aquesta sol·licitud
-2.Assessorament sobre aspectes tècnics relatius a la convocatòria i les seves bases.
-3.Elaboració d´un informe tècnic i econòmic per avaluar el projecte a subvencionar
-4.Realització del projecte executiu
-5. Direcció d´obra i relació d´industrials Les dues primeres tasques (1 i 2) són gratuïtes. En el cas de les opcions 3, 4 i 5, l´ajuntament interessat haurà de formalitzar amb el Consell Comarcal del Maresme l´encàrrec de gestió pertinent. El cost previst per a les tasques 3, 4 i 5 són un 1%, un 2% i un 4% respectivament de l´import total del projecte a executar. Per qualsevol consulta podeu contactar amb Ignasi Font, responsable de l´Agència Comarcal de l’Energia (ACE)  
ignasi.font@ccmaresme.cat Àrea de Territori i Medi Ambient
www.ccmaresme.cat/mediambient
Consell Comarcal del Maresme Plaça Miquel Biada, 1 08301 MATARÓ T. 93 741 16 16 F.93 757 21 12

Línia de Mediació destinada al finançament de projectes d’inversió en energies renovables i eficiència energètica

El mes de setembre de 2002 s’ha firmat el conveni ICO-IDAE mitjançant el qual s’instrumentalitza la
de finançament per a l’exercici 2002.

-Resum del contingut del conveni,  
Cliqueu aquí

El CCM realitza un estudi  sobre les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals de Pineda de Mar

El Consell Comarcal del Maresme, a través de l’Agència Comarcal de l’Energia (ACE), ha iniciat un estudi sobre les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals de Pineda de Mar amb l’objectiu d’avaluar-ne el consum i trobar alternatives d’estalvi.


L’Agència Comarcal de l’Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables entre els ajuntaments de la comarca i entre la població en general. És en aquest context que ha signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Pineda de Mar per realitzar un estudi per valorar la possibilitat d’externalitzar la gestió de les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals cap a empreses de serveis energètics (ESCOs).

En concret, l’estudi que s’ha començat a realitzar aquest mes de juny, se centra en l’edifici principal de l’ajuntament de Pineda de Mar, en l’edifici de la Policia local i en les instal·lacions dels CEIP’s Jaume I, Antoni Doltra, Mediterrània, Montpalau i Sant Jordi.

Els tècnics del Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració dels tècnics municipals, realitzaran durant tres mesos un inventari i una descripció detallada de cadascun dels edificis, tot identificant i quantificant els punts de consum i l’estat actual de les instal·lacions de subministrament energètic. També s’analitzarà el consum actual dels equipaments i s’estudiarà la viabilitat d’externalitzar la gestió de les instal·lacions energètiques per a comprovar el grau d’eficiència energètica d’aquest tipus de mecanismes, com a instrument d’estalvi a nivell local.

A més, s’elaborarà el plec de prescripcions tècniques i legals per a la contractació, mitjançant concurs públic, d’empreses de serveis energètics que assumeixin la gestió energètica dels 7 equipaments municipals en els quals se centra aquest estudi que estarà enllestit el proper mes d’agost.

L’AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA (ACE)
Un dels eixos fonamentals de l’activitat de l’Agència Comarcal de l’Energia del Maresme és ajudar els ajuntaments de la comarca a incrementar la capacitat de gestió sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals que ajudin a la prevenció, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

La prevenció del canvi climàtic a nivell local se centra en cinc punts fonamentals:

 • Estalvi energètic
 • Ús més eficient de l´energia que es consumeix
 • Increment del pes de les energies renovables
 • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat
 • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2

L’aplicació de mesures correctores en 4 equipaments públics permetria estalviar més de 65.000 €/any en energia

 

El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha analitzat el consum energètic dels 5 equipaments públics del Maresme més consumidors d’energia i ha proposat mesures correctores que facilitin, amb una mínima inversió, un estalvi econòmic, però també energètic. Els equipaments analitzats són d’Arenys de Mar, Calella, Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

El Centre Cultural Calisay d’Arenys de Mar, la Casa de la Vila de Calella, la nau compartida per la brigada i la policia local de Vilassar de Mar, la biblioteca Can Manyer de Vilassar de Dalt i la Fàbrica del Gas de Premià de Mar són equipaments públics que comparteixen un historial de consum energètic elevat. L’Agència comarcal de l’energia, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, ha fet un estudi detallat del consum energètic de cada equipament i ha proposat les mesures correctores que caldria activar perquè aquests espais públics fossin més sostenibles.

La principal despesa energètica que tenen els 5 equipaments és d’electricitat (només la Fàbrica del Gas de Premià de Mar utilitza també gas). La factura elèctrica anual que paguen els ajuntaments puja a 158.165 euros.

 
L’anàlisi detallat de les característiques de cada edificació, del seu ús i dels sistemes elèctrics i de climatització ha permès als tècnics fer una diagnosi detallada i proposar mesures correctores que, amb poca inversió, aconseguirien un estalvi econòmic i energètic.

Dels 5 equipaments estudiats, només s’ha comptabilitzat econòmicament la inversió i l’estalvi de 4 d’ells (les característiques de la biblioteca Can Manyer de Vilassar de Dalt fan difícil fer-ne la quantificació). Pel que fa al Centre Cultural Calisay, la Fàbrica del Gas, la Casa de la Vila i la nau de Vilassar de Mar, l’estudi conclou que la inversió a realitzar començaria a generar un estalvi a partir del primer any. En el seu conjunt caldria invertir 48.737 euros que facilitarien un estalvi anual de 65.492 euros.

El Consell Comarcal ja ha començat a presentar l’estudi a cadascun dels ajuntaments. La setmana passada ho va fer a Vilassar de Dalt i en els propers dies el presentarà a la resta.

Agència comarcal de l´Energia (ACE) és un servei del Consell Comarcal del Maresme que té com a objectiu principal promocionar l´eficiència energètica i l´ús de les energies renovables als ajuntaments de la comarca i a la població en general.
Un dels eixos fonamentals és la d’ajudar a incrementar la capacitat de gestió dels ajuntaments sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals per a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic centrant-se en 
cinc punts fonamentals:
Estalvi energètic

 • Ús més eficient de l´energia que es consumeix
 • Increment del pes de les energies renovables
 • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat
 • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2
 • El servei realitza estudis energètics per optimitzar la utilització dels recursos energètics tant a nivell local com comarcal. Dissenya i executa per encàrrec dels ajuntaments projectes que prioritzin l’eficiència energètica, i coordina la sol·licitud de subvencions en matèria d’aprofitament i estalvi energètic, tant sigui a nivell municipal com supramunicipal o de ciutadans a títol privat.

El Consell Comarcal i els ajuntaments  adherits a la compra agregada d’energia elèctrica han tingut un estalvi econòmic del 10,11%

 
El sistema de compres agregades que impulsa el Consell Comarcal del Maresme des de 2006 continua demostrant la seva eficàcia. El Conseller Delegat de Medi Ambient, Antoni Valls, va explicar en el Ple celebrat ahir que els 28 ajuntaments adherits a la compra agregada d’energia elèctrica i el propi Consell Comarcal han aconseguir estalviar un percentatge mig del 10,11% en la factura elèctrica de 2012.

El Maresme va ser el primer territori de l’Estat a adjudicar el subministrament elèctric mitjançant un concurs públic al qual van concòrrer les empreses  interessades. Es va fer el 2009 quan es va alliberar el mercat elèctric en baixa tensió. Des d’aleshores, l’Agència Comarcal de l’Energia del Consell Comarcal contracta l’energia dels municipis del Maresme.

Les comercialitzadores adjudicatàries per al 2012 van ser Endesa Energia S.A i Gas Natural Fenosa a les quals es van contractar 1.209 pòlisses de potència superior als 10KW. Aquesta contractació al mercat lliure ha suposat un estalvi  global per als 28 ajuntaments participants i per al Consell Comarcal de  662.580€, que en termes percentuals representa una reducció del 10,11% .  El consum elèctric de les pòlisses contractades ha estat de 48.396.987 KWh  i el seu cost ha pujat a 5.891.851€.

A aquest estalvi econòmic per als municipis s’ha d’afegir el de la gestió tècnica i administrativa que queda assumida per l’Agència Comarcal de l’Energia que és qui realitza tota la contractació (anàlisi de consum i costos per municipi, estudi de les diferents tipologies de pòlisses per agrupar-les en grups homogenis i facilitar una licitació més competitiva…etc), i el posterior seguiment i control de la facturació i del compliment dels termes contractuals signats amb les comercialitzadores. 

Al 2013 s’incrementa el nombre de municipis acollits a la compra agregada d’energia elèctrica. Tal i com es va aprovar en el Ple, Tordera també hi participarà.  

 

Un treball de final de grau de la UPC analitza l’eficiència energètica del CCM

 

El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha rebut l’estudi de final de grau que l’estudiant de Ciències i Tecnologies de l’Edificació, Jesus Aguilar, ha realitzat sobre l’eficiència energètica de les instal·lacions del CCM. El treball analitza tant l’envolvent de l’edifici com les instal·lacions i energies i l’ús que s’en fa. 

L’estudi detalla pormenoritzadament les característiques de l’estructura de l’edici on s’ubiquen les oficines del Consell Comarcal i del Maresme Centre de Negocis i analitza la il·luminació, la climatització i els hàbits d’utilització energètica. Conclou que el CCM té un consum raonable d’energia, però millorable i detalla tot un seguit de propostes de millora amb el corresponent anàlisi de costos i beneficis.

Miquel Àngel Martínez ha agraït a l’estudiant el seu treball i s’ha compromés a estudiar les propostes de millora i aplicar-les en la mesura de les possibilitats de la institució.

Agència Comarcal de l’Energia

L´Agència Comarcal de l´Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l´eficiència energètica i l´ús de les energies renovables als ajuntaments de la comarca i a la població en general.

Un dels eixos fonamentals de la nostra actuació és ajudar a incrementar la capacitat de gestió dels ajuntaments sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals per a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic.


La prevenció del canvi climàtic a nivell local la centrem en cinc punts fonamentals: • Estalvi energètic

 • Ús mes eficient de l´energia que es consumeix

 • Increment del pes de les energies renovables

 • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat

 • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2El servei realitza estudis energètics per optimitzar la utilització dels recursos energètics tant a nivell local com comarcal. Dissenya i executa per encàrrec dels ajuntaments projectes que prioritzin l’eficiència energètica, i coordina la sol·licitud de subvencions en matèria d’aprofitament i estalvi energètic, tant sigui a nivell municipal com supramunicipal o de ciutadans a títol privat.


Promou l’adopció de sistemes de gestió energètica informatitzada als ajuntaments i presta assistència tècnica en matèria d’energia, fomentant activament la utilització de les energies renovables en totes les poblacions de la comarca.


Tots els ajuntaments de la comarca i persones particulars interessades en aquestes temàtiques poden ser usuaris de l’ACE

Nova línia de finançament IDAE-ICO per a projectes d’energies renovables

El dia 25 de febrer de 2003, el secretari d´Estat de l´Energia, Desenvolupament Industrial i de la PYME i president de l´Institut per a la Diversificació i Estalvi de l´Energia (IDAE), José Folgado, i el president de l´Institut de Crèdit Oficial (ICO), Ramón Aguirre, van signar la nova línia de finançament per a projectes de energies renovables, per un import de 179,7 milions d´euros. D´aquesta quantitat, 145 milions seran aportats per l´ICO i els 34,7 milions restants per l´IDAE. Ambdós organismes, que pertanyen al Ministeri d´Economia, han renovat un any més la línia de finançament d´inversions en energies renovables i eficiència energètica.
Els 145 milions aportats per l´ICO constitueixen l´import de la línia de crèdit destinada al finançament dels projectes d´eficiència energètica i energies renovables. Per una altra banda, els 34,7 milions d´euros aportats per l´IDAE formen part d´una partida pressupostària destinada tant a la bonificació de tipus d´interès de tota la tipologia de projectes com el suport directe als projectes d´energia solar tèrmica i solar fotovoltaica, de menys de 100 kwp. La novetat principal d´aquest acord, vigent durant el present exercici, radica en el fort impuls institucional que se ha volgut donar al desenvolupament de l´energia solar tèrmica i solar fotovoltaica. Per això s´han integrat en un instrument financer únic, com es aquesta línia, els Programes de recolzament que continuava mantenint l´IDAE per aquestes dues tecnologies. La raó d´aquesta integració ha estat, tant donar resposta a las demandes del sector (tal com facilitar al màxim al usuari) ja sigui en procediments com en terminis, l´accés al suport públics a la energia solar. Aquesta línia de finançament s´emmarca entre les actuacions previstes pel Pla de Foment de les Energies Renovables 2000-2010, i s´intenta aconseguir que al 2010 el 12% de consum d´energia primària a Espanya s´obtingui de fonts de energia renovable. Mitjançant aquest nou acord, vigent fins desembre d´enguany, l´IDAE i l´ICO posen un total de 179,7 milions d´euros a disposició de totes les persones, físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada que vulguin finançar els seus projectes d´energies renovables. La bonificació de tipus d´interès dels préstecs és de fins 3,5 punts percentuals, amb la qual cosa el tipus de interès final per al beneficiari pot arribar a ésser el de EURIBOR – 2,5 punts percentuals, depenent de la naturalesa del projecte. L´interès és variable amb referència a l´Euribor a 6 mesos més un punt percentual. Una vegada aplicada la bonificació de l´IDAE (que pot ésser de 2 o 3,5 punts percentuals, depenent del projecte) el tipus d´interès final per al beneficiari serà d´Euribor -1 o Euribor -2,5. Els fons se facilitaran mitjançant el sistema de mediació es a dir, a través de les entitats financeres que se incorporin al conveni. L´import màxim a finançar serà, amb caràcter general, del 70% del projecte, amb excepció de les tecnologies solars (tèrmica i fotovoltaica de < 100 kwp), que disposaran d´un finançament màxim del 96% i 89%, respectivament. Els préstecs tindran un termini de 5, 7 ó 10 anys, a elecció del beneficiari, amb un màxim de 2 anys de carència. En el cas dels projectes solars, disposen d´un termini únic de 7 anys, sense carència. Cada inversor podrà demanar préstecs per un import màxim anual de 6,3 milions d´euros. A partir de la posada en marxa de la
de Finançament d´Energies Renovables i Eficiència Energètica ICO-IDAE durant l´any 2000 fins el desembre de 2002 s´han formalitzat 99 operacions de préstecs per un import de 92,07 milions d´euros, que han generat una inversió de 332,95 milions d´euros. Per a més informació, consulteu la
plana web de l’idae
,  
correu electrònic , Telf.: 91 456 49 00

El Consell Comarcal adjudica a Factor Energia electricitat pública del Maresme per valor de 5 milions d’euros

Els ajuntaments estalviaran un 13,5% en la seva factura elèctrica

  


El Consell Comarcal del Maresme ha completat avui el procés de licitació de les pòlisses de subministrament elèctric que actualment tenen contractades els 30 ajuntaments del Maresme i el propi Consell Comarcal. Factor Energia ha estat l’empresa a qui s’han adjudicat avui les 970 pòlisses de més de 10 kW de potència contractada que quedaven per licitar. Aquesta comercialitzadora és la mateixa adjudicatària de les pòlisses que es van subhastar al mes de juliol.


El Consell Comarcal va obrir el procés de compra agregada d’energia el passat 21 de juliol amb l’objectiu d’aprofitar la liberalització del mercat per intentar reduïr la factura elèctrica que paguen les administracions locals del Maresme. Aquest procés s’ha completat avui amb l’adjudicació a Factor Energia de totes les pòlisses a subhasta per un import total de 5.020.959,53 euros anuals. La despesa prevista era de 5.807.000 euros, el que representa un estalvi del 13,54%. Amb aquesta subhasta, el Maresme es converteix en el primer territori de l’Estat espanyol en agregar la demanda de més d’un municipi per contractar l’energia elèctrica a la recerca d’economies d’escala. El Consell Comarcal del Maresme ha desestimat treure a subhasta els lots corresponents a pòlisses d’una potència contractada igual o inferior a 10 kW. El motiu és que el govern ha fixat per a elles una Tarifa d’Últim Recurs (TUR) tan baixa, que no deixa marge perquè les comercialitzadores la puguin millorar, per tant, el més rendible per als municipis és romandre a la TUR.