Inici Medi ambient i canvi climàtic Agència Comarcal de l'Energia (ACE)

Agència Comarcal de l'Energia (ACE)

El CCM realitza un estudi  sobre les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals de Pineda de Mar

El Consell Comarcal del Maresme, a través de l’Agència Comarcal de l’Energia (ACE), ha iniciat un estudi sobre les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals de Pineda de Mar amb l’objectiu d’avaluar-ne el consum i trobar alternatives d’estalvi.


L’Agència Comarcal de l’Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables entre els ajuntaments de la comarca i entre la població en general. És en aquest context que ha signat un conveni de col·laboració amb l’ajuntament de Pineda de Mar per realitzar un estudi per valorar la possibilitat d’externalitzar la gestió de les instal·lacions energètiques de 7 equipaments municipals cap a empreses de serveis energètics (ESCOs).

En concret, l’estudi que s’ha començat a realitzar aquest mes de juny, se centra en l’edifici principal de l’ajuntament de Pineda de Mar, en l’edifici de la Policia local i en les instal·lacions dels CEIP’s Jaume I, Antoni Doltra, Mediterrània, Montpalau i Sant Jordi.

Els tècnics del Consell Comarcal del Maresme, amb la col·laboració dels tècnics municipals, realitzaran durant tres mesos un inventari i una descripció detallada de cadascun dels edificis, tot identificant i quantificant els punts de consum i l’estat actual de les instal·lacions de subministrament energètic. També s’analitzarà el consum actual dels equipaments i s’estudiarà la viabilitat d’externalitzar la gestió de les instal·lacions energètiques per a comprovar el grau d’eficiència energètica d’aquest tipus de mecanismes, com a instrument d’estalvi a nivell local.

A més, s’elaborarà el plec de prescripcions tècniques i legals per a la contractació, mitjançant concurs públic, d’empreses de serveis energètics que assumeixin la gestió energètica dels 7 equipaments municipals en els quals se centra aquest estudi que estarà enllestit el proper mes d’agost.

L’AGÈNCIA COMARCAL DE L’ENERGIA (ACE)
Un dels eixos fonamentals de l’activitat de l’Agència Comarcal de l’Energia del Maresme és ajudar els ajuntaments de la comarca a incrementar la capacitat de gestió sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals que ajudin a la prevenció, la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

La prevenció del canvi climàtic a nivell local se centra en cinc punts fonamentals:

 • Estalvi energètic
 • Ús més eficient de l´energia que es consumeix
 • Increment del pes de les energies renovables
 • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat
 • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2

L’aplicació de mesures correctores en 4 equipaments públics permetria estalviar més de 65.000 €/any en energia

 

El Consell Comarcal, amb el suport de la Diputació, ha analitzat el consum energètic dels 5 equipaments públics del Maresme més consumidors d’energia i ha proposat mesures correctores que facilitin, amb una mínima inversió, un estalvi econòmic, però també energètic. Els equipaments analitzats són d’Arenys de Mar, Calella, Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

El Centre Cultural Calisay d’Arenys de Mar, la Casa de la Vila de Calella, la nau compartida per la brigada i la policia local de Vilassar de Mar, la biblioteca Can Manyer de Vilassar de Dalt i la Fàbrica del Gas de Premià de Mar són equipaments públics que comparteixen un historial de consum energètic elevat. L’Agència comarcal de l’energia, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, ha fet un estudi detallat del consum energètic de cada equipament i ha proposat les mesures correctores que caldria activar perquè aquests espais públics fossin més sostenibles.

La principal despesa energètica que tenen els 5 equipaments és d’electricitat (només la Fàbrica del Gas de Premià de Mar utilitza també gas). La factura elèctrica anual que paguen els ajuntaments puja a 158.165 euros.

 
L’anàlisi detallat de les característiques de cada edificació, del seu ús i dels sistemes elèctrics i de climatització ha permès als tècnics fer una diagnosi detallada i proposar mesures correctores que, amb poca inversió, aconseguirien un estalvi econòmic i energètic.

Dels 5 equipaments estudiats, només s’ha comptabilitzat econòmicament la inversió i l’estalvi de 4 d’ells (les característiques de la biblioteca Can Manyer de Vilassar de Dalt fan difícil fer-ne la quantificació). Pel que fa al Centre Cultural Calisay, la Fàbrica del Gas, la Casa de la Vila i la nau de Vilassar de Mar, l’estudi conclou que la inversió a realitzar començaria a generar un estalvi a partir del primer any. En el seu conjunt caldria invertir 48.737 euros que facilitarien un estalvi anual de 65.492 euros.

El Consell Comarcal ja ha començat a presentar l’estudi a cadascun dels ajuntaments. La setmana passada ho va fer a Vilassar de Dalt i en els propers dies el presentarà a la resta.

Agència comarcal de l´Energia (ACE) és un servei del Consell Comarcal del Maresme que té com a objectiu principal promocionar l´eficiència energètica i l´ús de les energies renovables als ajuntaments de la comarca i a la població en general.
Un dels eixos fonamentals és la d’ajudar a incrementar la capacitat de gestió dels ajuntaments sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals per a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic centrant-se en 
cinc punts fonamentals:
Estalvi energètic

 • Ús més eficient de l´energia que es consumeix
 • Increment del pes de les energies renovables
 • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat
 • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2
 • El servei realitza estudis energètics per optimitzar la utilització dels recursos energètics tant a nivell local com comarcal. Dissenya i executa per encàrrec dels ajuntaments projectes que prioritzin l’eficiència energètica, i coordina la sol·licitud de subvencions en matèria d’aprofitament i estalvi energètic, tant sigui a nivell municipal com supramunicipal o de ciutadans a títol privat.

Estudis i projectes


 • Implantació d´una Comptabilitat Energètica Municipal als municipis de la comarca mitjançant la realització d´una Diagnosi Energètica Municipal.(Gestió telemàtica dels consums energètics, elaboració d’informes de millora dels consums, etc…)

 • Realització d´ Auditories Energètiques.

 • Estudi de l´impacte energètic de la implantació del codi tècnic de l´edificació i del decret d´ecoeficiència en els edificis públics dels  municipis de la comarca del Maresme.

 • Estudis i elaboració de documentació tècnica i legal per a l´externalització de la propietat o gestió d´instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis energètics (ESCOs) als municipis de la comarca.

 • Assessorament sobre plans de mobilitat urbana.

 • Anàlisi de la xarxa i subministrament elèctric a la comarca.

Agència Comarcal de l’Energia

L´Agència Comarcal de l´Energia (ACE) té com a objectiu principal promocionar l´eficiència energètica i l´ús de les energies renovables als ajuntaments de la comarca i a la població en general.

Un dels eixos fonamentals de la nostra actuació és ajudar a incrementar la capacitat de gestió dels ajuntaments sobre el seu consum energètic per tal de definir estratègies locals per a la prevenció, mitigació i adaptació al canvi climàtic.


La prevenció del canvi climàtic a nivell local la centrem en cinc punts fonamentals: • Estalvi energètic

 • Ús mes eficient de l´energia que es consumeix

 • Increment del pes de les energies renovables

 • Integració de les actuacions per millorar la mobilitat

 • Utilització de mecanismes per a la neutralització de CO2El servei realitza estudis energètics per optimitzar la utilització dels recursos energètics tant a nivell local com comarcal. Dissenya i executa per encàrrec dels ajuntaments projectes que prioritzin l’eficiència energètica, i coordina la sol·licitud de subvencions en matèria d’aprofitament i estalvi energètic, tant sigui a nivell municipal com supramunicipal o de ciutadans a títol privat.


Promou l’adopció de sistemes de gestió energètica informatitzada als ajuntaments i presta assistència tècnica en matèria d’energia, fomentant activament la utilització de les energies renovables en totes les poblacions de la comarca.


Tots els ajuntaments de la comarca i persones particulars interessades en aquestes temàtiques poden ser usuaris de l’ACE

Subvencions per a obres de subministrament de gas en el medi rural

ORDRE TIC/82/2003, de 21 de febrer, per la qual s’aproven les bases per a la inclusió d’obres per al subministrament de gas en el medi rural en el Pla per a la completa extensió de la gasificació de Catalunya i s’obre la convocatòria per a l’any 2003 (PLEGAC-2003) (codi d’ajut Z16). (Pàg. 4498) Per consultar les bases,
cliqueu aquí

El Consell Comarcal adjudica a Factor Energia electricitat pública del Maresme per valor de 5 milions d’euros

Els ajuntaments estalviaran un 13,5% en la seva factura elèctrica

  


El Consell Comarcal del Maresme ha completat avui el procés de licitació de les pòlisses de subministrament elèctric que actualment tenen contractades els 30 ajuntaments del Maresme i el propi Consell Comarcal. Factor Energia ha estat l’empresa a qui s’han adjudicat avui les 970 pòlisses de més de 10 kW de potència contractada que quedaven per licitar. Aquesta comercialitzadora és la mateixa adjudicatària de les pòlisses que es van subhastar al mes de juliol.


El Consell Comarcal va obrir el procés de compra agregada d’energia el passat 21 de juliol amb l’objectiu d’aprofitar la liberalització del mercat per intentar reduïr la factura elèctrica que paguen les administracions locals del Maresme. Aquest procés s’ha completat avui amb l’adjudicació a Factor Energia de totes les pòlisses a subhasta per un import total de 5.020.959,53 euros anuals. La despesa prevista era de 5.807.000 euros, el que representa un estalvi del 13,54%. Amb aquesta subhasta, el Maresme es converteix en el primer territori de l’Estat espanyol en agregar la demanda de més d’un municipi per contractar l’energia elèctrica a la recerca d’economies d’escala. El Consell Comarcal del Maresme ha desestimat treure a subhasta els lots corresponents a pòlisses d’una potència contractada igual o inferior a 10 kW. El motiu és que el govern ha fixat per a elles una Tarifa d’Últim Recurs (TUR) tan baixa, que no deixa marge perquè les comercialitzadores la puguin millorar, per tant, el més rendible per als municipis és romandre a la TUR.

Assessorament tècnic per a l´execució de l´adequació de la il·luminació exterior al municipi


El Consell Comarcal del Maresme ofereix un assessorament a mida de les necessitats de cada municipi: 1.Informació sobre com tramitar aquesta sol·licitud
-2.Assessorament sobre aspectes tècnics relatius a la convocatòria i les seves bases.
-3.Elaboració d´un informe tècnic i econòmic per avaluar el projecte a subvencionar
-4.Realització del projecte executiu
-5. Direcció d´obra i relació d´industrials Les dues primeres tasques (1 i 2) són gratuïtes. En el cas de les opcions 3, 4 i 5, l´ajuntament interessat haurà de formalitzar amb el Consell Comarcal del Maresme l´encàrrec de gestió pertinent. El cost previst per a les tasques 3, 4 i 5 són un 1%, un 2% i un 4% respectivament de l´import total del projecte a executar. Per qualsevol consulta podeu contactar amb Ignasi Font, responsable de l´Agència Comarcal de l’Energia (ACE)  
ignasi.font@ccmaresme.cat Àrea de Territori i Medi Ambient
www.ccmaresme.cat/mediambient
Consell Comarcal del Maresme Plaça Miquel Biada, 1 08301 MATARÓ T. 93 741 16 16 F.93 757 21 12

El Maresme estalviarà l’any vinent 587.000 euros en la factura elèctrica

Endesa Energia i Gas Natural Fenosa seran les  companyies responsables del subministre elèctric públic al Maresme durant el 2011. El Consell Comarcal ha licitat avui 6 lots de pòlisses de més de 10 KW que tenen contractades 28 ajuntaments i el propi Consell Comarcal. El procediment ha estat la subhasta electrònica.


Dels 6 lots (1.152 pòlisses elèctriques) que han sortit a subhasta, 2 han quedat deserts i els altres 4 han estat adjudicats a Endesa Energia per un valor de 3.215.558,15€. Aquesta quantitat representarà per als ajuntaments un estalvi  en la factura elèctica de 221.426€ respecte a la pagada aquest 2010.

Pel que fa als 2 lots que han quedats deserts, el Consell Comarcal de Maresme s’adherirà a l’Acord Marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM) perquè sigui Gas Natural Fenosa la companyia comercialitzadora. Aquest canvi de companyia també representarà un estalvi per a les finances municipals. En concret, de 366.368€.

En total l’estalvi en la factura elèctrica per a 28 ajuntaments del Maresme i per al Consell Comarcal serà de 587.794 euros. L’estalvi real, però, serà éncara major donat que l’1 de gener hi haurà un augment en la tarifa elèctrica d’entre un 10 i un 15%.

Un treball de final de grau de la UPC analitza l’eficiència energètica del CCM

 

El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha rebut l’estudi de final de grau que l’estudiant de Ciències i Tecnologies de l’Edificació, Jesus Aguilar, ha realitzat sobre l’eficiència energètica de les instal·lacions del CCM. El treball analitza tant l’envolvent de l’edifici com les instal·lacions i energies i l’ús que s’en fa. 

L’estudi detalla pormenoritzadament les característiques de l’estructura de l’edici on s’ubiquen les oficines del Consell Comarcal i del Maresme Centre de Negocis i analitza la il·luminació, la climatització i els hàbits d’utilització energètica. Conclou que el CCM té un consum raonable d’energia, però millorable i detalla tot un seguit de propostes de millora amb el corresponent anàlisi de costos i beneficis.

Miquel Àngel Martínez ha agraït a l’estudiant el seu treball i s’ha compromés a estudiar les propostes de millora i aplicar-les en la mesura de les possibilitats de la institució.

XVII Conferència Catalana per un futur sense nuclears i energèticament sostenible

Es farà a Barcelona el 29 d’abril de 2003

XVII CONFERÈNCIA CATALANA PER UN FUTUR SENSE NUCLEARS I ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE BARCELONA, 29 D´ABRIL DEL 2003 En nom del GCTPFNN vos anunciem que el proper 29 d’abril tindrà lloc la XVII CONFERÈNCIA CATALANA PER UN FUTUR SENSE NUCLEARS I ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE, la qual continua la tasca de pressió perquè Catalunya pugui abandonar el malson nuclear i l´addicció als combustibles fòssils i pugui començar a fer via pel camí de la sostenibilitat energètica. Per fer-ho possible hem d´obrir la porta a l´ús generalitzat de les fonts d´energia que flueixen de forma natural per la biosfera: el Sol, el vent, l´aigua, la biomassa, la calor de la terra, etc. combinat amb fer que l´energia es faci servir amb la màxima eficiència, tan a nivell de generació com a nivell d´ús final. L´edició d´enguany l´hem titulada ‘Fer energia amb el vent: èxits i dificultats. El cas de Catalunya´. I ens ho mirarem des del nivell global fins al local. Tindrem la oportunitat d´escoltar de primera mà què s´està fent a nivell de països com ara Alemanya, l´Estat Espanyol i Dinamarca en el camp de l´energia eòlica i què es podria fer i no es fa a Catalunya. Per això hem convidat a Arthouros Zervos, president de l´European Wind Energy Association – EWEA i a Preben Maegard, president de la World Wind Energy Association. Enguany que s´ha ‘obert´ definitivament el mercat de l´energia, ens continua preocupant com s´està desenvolupant. Volem que aquest nou marc serveixi no pas per continuar beneficiant aquells sectors econòmics que han fet i continuen fent negocis i diners a costa de la degradació dels sistemes naturals, tot abocant gasos d´efecte hivernacle a l´atmosfera o tot enverinant radioactivament la biosfera. Volem que serveixi perquè la ciutadania pugui tenir a l´abast serveis energètics de qualitat, perquè la ciutadania pugui decidir lliurement amb quina font d´energia vol ser subministrada, perquè la ciutadania tingui reconegut el dret a produir localment l´energia que necessita i ho pugui fer amb energies netes i renovables i amb sistemes de microgeneració. Les energies renovables i netes o ‘verdes´ són una oportunitat que hem de saber aprofitar i fer-ho amb saviesa. Recordem que el 26 d’abril serà el 17è aniversari de l’accident a la central nuclear de Txernòbil. Aquesta és la raó de l’existència de les conferències que per 17è any consecutiu organitzem a Barcelona. També aquest any la XVII CONFERÈNCIA CATALANA PER UN FUTUR SENSE NUCLEARS I ENERGÈTICAMENT SOSTENIBLE s’emmarcarà dins dels actes que arreu del món (i també a Cata-lunya) tindran lloc en ocasió del DIA DE LA TERRA – 2003 i que a nivell mundial són coordinats per Earth Day Network. Dr. Joaquim Corominas Dr. Josep Puig