Inici Serveis als municipis i planificació

Serveis als municipis i planificació

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme es redueix

 

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme va tornar a baixar la setmana passada (entre el 4 i el 10 d’abril). De 187 mg per litre d’aigua ha passat a 141 mg/litre. Aquesta disminució coincideix amb una reducció del consum d’aigua potable als onze municipis que reben aigua potable de la Planta Potabilitzadora de Palafolls: Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta.
La concentració de sodi a l’aigua que surt de la Planta Potabilitzadora de Palafolls es troba per sota del nivell d’excepció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat: actualment 400 mg de sodi per litre d’aigua.
Gràfica d’evolució de la concentració de sodi durant els darrers mesos:   

S’ha de tenir en compta que les dades abans esmentades fan referència a la concentració de sodi a la sortida de la Planta Potabilitzadora de Palafolls, si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-les per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

Oficina d’Intermediació Hipotecària

 


El Consell Comarcal del Maresme i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró posen en marxa l’Oficina d’Intermediació Hipotecària per atendre les persones i famílies que es troben amb dificultats econòmiques per pagar el prèstec hipotecari.

Aquest nou servei té una funció principalment preventica i és gratuït. L’objectiu és reduir el nombre de desnonaments que es produeixen en el territori i que aboquen les famílies afectades i la societat en general a una siutació encara més complicada.


L’Oficina d’Intermediació Hipotecària, com el seu nom indica, treballa per evitar tant l’interposició de demandes d’execució hipotecària com la seva posterior execució. Per aconseguir-ho, s’intenta arribar a acords entre les persones que encara no han estat objecte de demanda judicial d’execució hipotecària i les entitats financeres.


   Què fa l’Oficina d’Intermediació Hipotecària?  


 • Informa de les responsabilitats en què s’incorre en cas d’impagament de les quotes hipotecàries, per tal d’evitar l’inici dels processos d’execució hipotecària
 • Planteja mesures correctores que permetin matenir el pagament de les quotes hipotecàries
 • Negocia mesures alternatives a les dificualtats derivades de l’impagament de l’habitatge per part del propietari que té dificultats de pagament
 • I sempre que sigui possible, intenta evitar els llançaments derivats de l’impagament dels préstecs hipotecaris  A qui va dirigida?  
 • A les persones, famílies o unitats familiars de convivència que estiguin empadronades a qualsevol dels municipis del Partit Judicial de Mataró (excepte Mataró):


Alella


Argentona


Cabrera de Mar


Cabrils


Caldes d’Estrac


Dosrius


El Masnou


Òrrius


Premià de Dalt


Premià de Mar


Sant Andreu de Llavaneres


Sant Vicenç de Montalt


Teià


Tiana


Vilassar de Dalt


Vilassar de Mar
 •  A les persones que siguin propietàries de l’habitatge hipotecat, on han d’estar empadronats, i que aquest sigui la vivenda habitual
 • A les persones que es puguin veure afectades per situacions de risc social a conseqüència d’execucions hipotecàries per l’impagament de les quotes del préstec hipotecari
 • A les persones que acreditin que la renda de la unitat familiar no supera els 1.065,02 euros bruts mensuals, ni els 14.910,24 euros bruts anuals
 • No tindran accés al servei les persones que tinguin un expedient obert pel mateix concepte a un altre organisme públic o privat, que realitzi funcions iguals o similars al que presta l’Oficina d’Intermedicació Hipotecària


Com accedir-hi?

 Cal demanar hora al telèfon 93 741 16 16 (Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Maresme)


Horari:


De dilluns a divendres de 8:30h a 14:30h


i dimarts i dijous de 16:30h a 18:00h


 


 Oficina d’Itermediació Hipotecària  
              
 Amb la col·laboració de:  


  


Cursos de formació en Seguretat alimentària

El Consell Comarcal del Maresme ofereix una programació estable de cursos de formació en seguretat alimentària bàsics per a persones que treballen en establiments de manipulació d’aliments

Segons s’estableix al capítol XII de l’annex II del Reglament (CE) 852/2004, les empreses del sector alimentari han de garantir la supervisió i la instrucció o formació de les persones manipuladores en qüestions d’higiene alimentària segons la seva activitat laboral. Les persones titulars de l’empresa hauran d’elaborar i aplicar un pla de formació i capacitació del personal en seguretat alimentària

OBJECTIUS:

 • Conèixer i fomentar el compliment de les normes d’higiene alimentària en el treball de les persones que manipulen aliments
 • Prevenir les malalties de transmissió alimentària
 • Implementar sistemes d’autocontrol basats en l’anàlisi de perills i punts de control (APPCC)

A QUI VA ADREÇAT:

Els cursos de seguretat alimentària que ofereix el Consell Comarcal del Maresme van adreçats als i les professionals que intervenen, participen o estan en contacte amb aliments en algun dels processos de la cadena alimentària (preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasat, emmagatzematge, transport, distribució, manipulació….)

MODALITAT

Presencial

DATES

La programació prevista per aquest 2020 s’ha vist alterada per la situació de pandèmia. Tots els cursos s’han ajornat fins a nova data.

HORARI

de 9:00h a 14:00h

LLOC

Consell Comarcal del Maresme

INSCRIPCIÓ

En aquest FORMULARI

COST

El preu públic d’aquest curs és de 50 euros, segons l’Ordenança nº 22 reguladora del Preu Públic per les accions formatives realitzades pel Consell Comarcal del Maresme

Aquest curs compta amb una bonificació del 50% per a persones que presentin una de les situacions següents:

 • Trobar-se en situacions d’atur
 • Tenir una discapacitat d’un grau igual o superior al 33%
 • Treballar en una entitat sense ànim de lucre

FORMA DE PAGAMENT

El Consell Comarcal del Maresme farà arribar a les persones inscrites els documents necessaris per poder efectuar el pagament

CONTACTE

Aquest curs l’imparteix directament el Consell Comarcal del Maresme a través del servei de Salut Pública

Si necessiteu més informació podeu contactar-hi per telèfon: 93 741 16 28 o per correu electrònic: salutpublica@ccmaresme.cat

Ja són 28 els centres educatius que s’han apuntat a l’Operació a bossa oberta

{+}  

{+}
Operació a bossa oberta, la nova campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva impulsada pel Consell Comarcal del Maresme, ja ha aconseguit engrescar a  
28 centres d´ensenyament , que han inscrit als seus alumnes (97 grups-classe en total) per a la realització de les sessions didàctiques. En aquest moment ja són 2.209 els escolars que participaran als tallers.


El CCM té previst realitzar un total de 100 sessions fins el mes desembre, és a dir, atendre a 100 grups-classe. Malgrat que aquestes previsions estan a punt de complir-se, és voluntat del CCM atendre totes les sol·licituds que arribin, i per aquest motiu segueix obert el termini d´inscripcions per als centres d’ensenyament que hi estiguin interessats. La sessió didàctica Operació a bossa oberta es divideix en dues parts: una xerrada participativa, on es dona una visió general sobre la problemàtica dels residus i la seva gestió a la comarca del Maresme, i un taller pràctic on els alumnes analitzen el contingut d´una bossa de brossa sense triar (amb tots els materials barrejats) que ells mateixos han portat de casa. La sessió dura 3 hores, però s´ha ofert als centres d´ensenyament la possibilitat d´adaptar la durada a les seves necessitats. L´objectiu principal del taller és conscienciar els participants sobre la problemàtica dels residus i fomentar entre els alumnes la tria de les deixalles que componen la brossa domiciliària, indispensable per poder realitzar la recollida selectiva i el posterior reciclatge d´aquests materials. L´activitat es realitza a l´aula i està dirigida per monitors-educadors de l´Escola de Natura del Corredor. La sessió didàctica va adreçada als alumnes de 5è i 6è de primària i de tots els nivells d´E.S.O. Aquesta activitat s´ha ofert als centres d´ensenyament dels 27 municipis on el CCM gestionava fins el 2002 el servei de recollida selectiva del paper i el cartró, del vidre i dels envasos i embalatges lleugers (tots excepte Mataró, Montgat i Tiana). El pressupost global de les sessions és de 26.286,30 €. Aquesta iniciativa pren el relleu de la campanya TRIA! maresme+net que el CCM va dur a terme entre febrer de 2002 i febrer de 2003 per sensibilitzar a la població sobre la necessitat de triar els residus i que també va comptar amb accions adreçades a la població escolar, com el concurs de rodolins il·lustrats, flyers i receptes de cuina casolana. L´èxit d´aquelles iniciatives justifica ara la posada en marxa d´una campanya adreçada exclusivament als centres d´ensenyament. Calendari de sessions concertades,  
Cliqueu aquí

L’augment del consum gira la tendència de les darreres setmanes i fa pujar la concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme

 
gràfica d’evolució de la concentració de sodi

{]}./ARXIUS/2008/fotos/sodi.jpg{]}El nivell de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme s’ha disparat. Segons els resultats de l’analítica realitzada pel CCM el passat 20 de març, la concentració de sodi a l’aigua subministrada des de la Planta Potabilitzadora de Palafolls s’ha situat en 262 mg per litre, quan la setmana anterior el nivell registrat va ser de 146 mg per litre.
Aquest increment sobtat era previsible i es correspon amb un augment en el consum als onze municipis de l’Alt Maresme que reben l’aigua potable des de l’ETAP de Palafolls. Atès que la capacitat de subministrar aigua dolça és limitada, quan la demanda supera en volum a aquesta capacitat, la concentració de sodi a l’aigua abastada augmenta.  
gràfica d’evolució de la concentració de sodi
Els municipis que reben aigua potable des de l’ETAP de Palafolls són: Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Algun d’aquests municipis fa servir també aigua de captacions pròpies, per tant les dades de concentració de sodi en aquests casos cal corregir-les al parlar de subministració d’aigua en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

El 80% dels expedients tramitats per l’Oficina d’Intermediació Hipotecària s’han resolt favorablement per a l’usuari

 

El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, i el Degà del Col·legi d’Advocats de Mataró, Julio Naveira, han fet balanç de les actuacions de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària, un servei que el CCM va posar en marxa a finals de 2012 en col·laboració amb el Col·legi d’Advocats de Mataró. L’objectiu és ajudar les persones i famílies que no poden fer front als pagaments de la seva hipoteca a negociar amb les entitats bancàries mesures alternatives que evitin la pèrdua de l’habitatge. Fins a juliol de 2014 s’han tramitat 61 expedients, el 80% dels que ja han estat tancats s’han ressolt de forma satisfactòria per a l’usuari.

El president del CCM ha fet una valoració molt positiva del servei tot assegurant que està complint la finalitat per la qual es va crear: “ajudar les famílies que més estan patint la situació econòmica actual a negociar amb les entitats bancàries i evitar la interposició de demandes judicials per no poder pagar el crèdit hipotecari“. L’elevat percentatge de resolucions favorables, el 80%, demostra que “s’està treballlant bé“.

De la mateixa opinió és el Degà del Col·legi d’Advocats de Mataró qui ha assegurat que l’elevat nombre de tancaments positius demostra “l’eficàcia de la justícia de proximitat i la importància de la funció preventiva dels serveis d’assessorament legal“. També ha assegurat que el bon funcionament del servei es deu a “la solidaritat de les tres parts implicades: Consell Comarcal del Maresme, Col·legi d’Advocats de Mataró i els advocats a títol particular“.

L’Oficina d’Intermediació Hipotecària va entrar en funcionament el 2 de novembre de 2012 quan es detecta un allau de demandes d’execució hipotecària, per part de les entitats bancàries, que aboquen les famílies que no poden pagar el crèdit a procediments judicials en els quals perdran el seu habitatge i, en la majoria dels casos, mantindran un important deute amb l’entitat bancària que els dificultarà, encara més, sortir de la seva precària situació econòmica.

Per intentar evitar arribar a aquesta situació, des del Consell Comarcal del Maresme es va crear l’Oficina amb un marcat caràcter preventiu. Quan una persona no pot assumir les despeses de la hipoteca, es posa en contacte amb el Servei d’Habitatge del CCM i es deriva el seu cas al Col·legi d’Advocats de Mataró qui, després d’estudiar la situació, negocia amb l’entitat financera per tal d’arribar a acords: dació en pagament, lloguer social, renegociació de les condicions del prèstec, suspensió del pagament del prèstec durant un termini…etc.

Des de la seva entrada en funcionament, s’han tramitat 61 expedients: 5 el 2012; 38 el 2013 i 18 entre gener i juliol de 2014. En el 80% dels 53 expedients que ja han estat tancats, s’han aconseguit acords favorables per als usuaris. A més, segons ha explicat el Degà del Col·legi d’Advocats, el 30% dels casos en què s’ha arxivat l’expedient d’una forma no satisfactòria per a l’usuari ha estat per motius aliens (l’entitat financera accepta l’acord, però no es pot signar per altres deures de l’usuari o hi ha desacord entre els diferents copropietaris de l’habitatge respecte a la millor mesura).

Es  un servei gratuït per a l’usuari ja que el cost l’assumeix el Consell Comarcal a partir de la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona i s’en poden beneficiar els ciutadans dels municipis que formen part del Partit Judicial de Mataró, exceptuant la capital de la comarca que disposa d’un servei municipal de característiques similars.

Entre 2012 i 2013, Premià de Mar va ser el municipi del qual s’han tramitat més expedients (13), seguit de Dosrius amb 7. La resta han sigut: 5 d’ Argentona; 4 de Premià de Dalt; 4 de Caldes d’Estrac; 4 d’El Masnou; 3 de Sant Andreu de Llavaneres; 2 de Vilassar de Mar; i 1 de Sant Vicenç de Montalt.

Subvencions del Bo Lloguer Jove

Requisits
 1. Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, inclosa l’edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 2. Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 3. Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022:
  • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió.
  • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
  • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals
 4. Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció
  En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que marcarà la convocatòria que es publicarà properament.
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Fer el pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 9. No incorre en cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 10. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
Tramitar l’aju

Encara no s’han publicat els terminis per a realitzar les sol·licituds del Bo Lloguer Jove

Subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves (36 anys inclosos) per a l’any 2022

Del 28 de setembre a les 15h del 7 d’octubre

Les persones joves (fins a 36 anys inclosos) que tinguin llogat un pis o una habitació poden sol·licitar des d’avui i fins al proper 7 d’octubre els ajuts que concedeix la Generalitat.

Les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació es poden tramitar per internet o directament a l’Oficina comarcal d’habitatge del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró).

Les persones sol·licitants han d’acreditar que són titulars d’un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o habitació i compleixen els requisits establerts a les Bases de la Convocatòria. En el cas del Maresme, el lloguer mensual del pis no pot superar els 950 euros. aquesta quantitat s’amplia als 1.100€ en el cas de famílies nombroses, famílies monoparentals o unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem de mobilitat favorable.

Si es té llogada una habitació, el cost mensual no pot superar els 450€.

#LloguerJove

L’any 2001 van augmentar els expedients tramitats per l’oficina de rehabilitació d’habitatges del CCM

En el decurs de l’any 2001 el Consell Comarcal del Maresme, a través del Programa de Rehabilitació d’Habitatges, va tramitar un total de 53 expedients de ciutadans de la comarca que demanaven ajuts econòmics per a la rehabilitació del seu habitatge. En aquest mateix període de temps es van atendre personalment un total de 139 peticions d’informació.
L’oficina es va crear l’any 1998 i té com a funcions informar, assessorar, tramitar i fer el seguiment dels expedients que es cursen a la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Any rera any s’ha detectat un augment tant pel que fa a peticions d’informació com a nombre d’expedients tramitats. Així, en els últims quatre anys hi ha hagut un augment d’expedients tramitats del 28% i en els tres darrers anys s’ha detectat un augment del 14% pel que fa a peticions d’informació. A banda d’atendre directament a la persona sol.licitant, l’oficina també rep nombroses consultes de constructors, empreses instal.ladores, agències bancàries, tècnics i funcionaris d’ajuntaments que demanen informació per assessorar ells directament als clients o ciutadans. Amb la posada en marxa del nou web del CCM, es facilita l’accés a  
la documentació que les persones que vulguin cursar una petició d’ajut econòmic per rehabilitar el seu habitatge.