Què ofereix la Borsa de Lloguer d’habitatges als arrendataris?

La Borsa de Lloguer és un servei públic que té com a objectiu facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer a un preu més accessibleOfereix als possibles llogaters:
Informació i assessorament sobre habitatge de lloguer


-Accés a pisos de lloguer a un millor preu


-Signatura i tramitació del contracte de lloguer


-Seguiment del contracte


-Mediació en cas de possibles conflictes

HABITATGE: Afegir documents o consulta d’expedients iniciats

 

Utilitzeu aquest formulari només per enviar comentaris, preguntes o incorporar documentació a algun tràmit o gestió que prèviament hagueu iniciat a l’Oficina d’habitatge del Consell Comarcal del Maresme

3.1. Prestacions permanents per al pagament del lloguer

AQUESTA PRESTACIÓ ÉS INCOMPATIBLE AMB LA PRESTACIÓ DE LA RENDA BASICA D’EMANCIPACIÓ (RBE – joves entre 22 i 30 anys) PER AL MATEIX ANY I AMB LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’ESPECIAL URGÈNCIA PER ALS MATEIXOS MESOS.{J}{.q}QUE SÓN?
Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere .
Aquestes prestacions s’atorguen amb caràcter permanent i es mantenen sempre que les persones beneficiàries continuïn reunint els requisits.


A QUI ESTAN DESTINADES?
A persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent.

No poden ser perceptores d’aquestes prestacions:
Les persones arrendatàries que tinguin parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau (pares, fills i nets), amb les persones arrendadores o amb qualsevol altre membre de la unitat de convivència. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels/de les seus/seves socis/sòcies o partícips.

-Les persones que siguin titulars d’un habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.


QUINS REQUISITS HAN DE COMPLIR LES PERSONES SOL·LICITANTS?
Els requisits que han de complir són:
Estar en risc d’exclusió social.

-Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.

-Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

-Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge per al qual se sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit.

-Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en alguna entitat de crèdit.
Les persones beneficaries dels ajuts al pagament del lloguer reconeguts en la convocatòria del 2009, aprovada a l’empara del Decret 244/2005, de 8 de novembre, passen a ser perceptors d’aquestes prestacions permanents sempre que compleixen aquests requisits i els de la resolució de convocatòria anual.{.q}

{N}MÉS INFORMACIÓ{N}:
{.Q}{N}Informació general{N}. {H}CLIQUEU AQUÍ{|}http://www20.gencat.cat/portal/site/habitatge/menuitem.edd3bb27181157c76167dd21b0c0e1a0/?vgnextoid=bacf2c8c8f2a9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bacf2c8c8f2a9210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 

Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània

Aquí podeu consultar la moció aprovada en el Ple del Consell Comarcal del Maresme per unanimitat donant suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània:

 

La campanya “Tria! Maresme + net” inicia aquest cap de setmana la seva presència al carrer amb animació a Tordera i Dosrius

 

Dos actors-dinamitzadors començaran a recórrer aquest cap de setmana el Maresme per animar els ciutadans a separar i dipositar en els contenidors adients el vidre, el paper-cartró i els envasos i embalatges lleugers que formen part de la brossa urbana. La iniciativa forma part de la campanya de sensibilització ciutadana, Tria!! maresme + net, endegada pel Consell Comarcal del Maresme per millorar els resultats de la recollida selectiva.
La primera actuació al carrer d’aquests dos personatges, una dona-contenidor i un home amb xanques, tindrà lloc el dissabte a les 18:00 hores a la Fira del Ram de Tordera. El diumenge, els actors seran presents en l’estrena del mercat setmanal de Dosrius, a les 11:30 hores. Els actors interpel.laran el públic present tant a la fira com al mercat sobre com realitzen la tria dels residus a casa i els explicaran de forma lúdica què han de fer amb cada material. La campanya Tria!! maresme + net, que s’ha adreçat a les 27 localitats on el Consell Comarcal gestiona la recollida del vidre, paper-cartró i envasos i embalatges lleugers, preveu fer una mitjana de tres intervencions dels actors a cada municipi en el decurs d’un any. A més, durant la campanya de Nadal, també està previst que els actors facin alguna aparició a prop de les grans superfícies comercials de la comarca. La campanya Tria!! maresme + net, a la qual es destinen 90.000 €, ha estat dissenyada i serà executada per la Fundació EcoMediterrània, que va guanyar el concurs convocat pel Consell Comarcal del Maresme per adjudicar la iniciativa. A la vegada, EcoMediterrània ha contractat els actors de l’empresa maresmenca Scena Difusió per desenvolupar les actuacions al carrer.

El Consell Comarcal col·labora amb la Primera edició del Premi Puig i Cadafalch d’arquitectura del Maresme

Inscripcions obertes del 21 de març al 15 de maig de 2014

 
Els Premis Puig i Cadafalch creen una modalitat comarcal i aquest any, per primer cop, premiaran la millor obra de recuperació de patrimoni arquitectònic del Maresme. El Consell Comarcal col·labora en aquesta modalitat, tal i com ha explicat el Conseller de Cooperació Municipal i Planificació Alfons Molons. Aquest premi és una de les principals novetats de l’edició 2014 dels Premis Puig i Cadafalch que aquest any arriben a la 13a edició com a premis d’arquitectura de Mataró. En aquesta modalitat, recuperen el seu espirit inicial premiant la millor obra nova, l’interiorisme i la restauració.

Les obres guanyadores se seleccionaran novament entre aquelles que s’hagin presentat a la Mostra d’Arquitectura del Maresme, que arriba a la 4a edició. Tant la Mostra com els Premis tindran lloc a Mataró en dates properes al 17 d’octubre, dia del naixement de l’arquitecte Puig i Cadafalch. També està previst celebrar llavors les 48 hores Open Puig i Cadafalch, que tindran com a tema “Espai públic versus espai privat: un patrimoni comú”.

Les inscripcions a la Mostra d’Arquitectura del Maresme s’han de formalitzar a través del portal creat pel COAC (www.coac.net/mostra/). Per participar a la 13a edició del Premis Puig i Cadafalch o al Primer Premi Puig i Cadafalch del Maresme cal marcar, a més, la casella corresponent en el moment de fer la inscripció a la Mostra. El període d’inscripció s’iniciarà el 21 de març i finalitzarà el 15 de maig. El Consell Comarcal del Maresme col·labora en la difusió dels certàmens.

Els Premis Puig i Cadafalch

L’Ajuntament de Mataró va crear als anys 80 els Premis Puig i Cadafalch per divulgar la bona arquitectura feta a la ciutat i a la vegada difondre la figura de l’arquitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch. Per la seva banda, a finals dels 90 el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) va posar en marxa les primeres biennals i triennals d’arquitectura per difondre a cada demarcació el treball dels arquitectes del territori.

L’any 2004 l’Ajuntament i la Demarcació de Barcelona del COAC van arribar a l’acord d’organitzar i realitzar conjuntament a la ciutat els Premis Puig i Cadafalch i la Triennal d’Arquitectura del Maresme, que després va canviar el nom per Mostra d’Arquitectura del Maresme. Així es va fer a les convocatòries del 2004, 2007 i 2011 i es repeteix enguany.

Els dos certàmens, que atorguen en paral•lel els guardons propis, tenen en comú l’objectiu de posar en valor la bona feina realitzada en el camp de l’arquitectura per tots aquells agents implicats en fer-la possible: tècnics, promotors i constructors.

A la darrera edició dels Premis Puig i Cadafalch es va lliurar un únic premi a la millor obra arquitectònica. Ara es recuperen les modalitats d’obra nova, interiorisme i restauració, per premiar els millors treballs acabats a Mataró per promotors privats entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2013 que es presentin a la Mostra d’Arquitectura del Maresme.

El jurat dels premis estarà format per membres del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró. Els premis consistiran en l’entrega del guardó característic, obra d’Antoni Manté.


Primer Premi Puig i Cadafalch del Maresme

A més de reinstaurar les antigues modalitats, aquest any l’Ajuntament crea el primer Premi Puig i Cadafalch del Maresme, per a la millor obra de recuperació del patrimoni arquitectònic que s’hagi fet a la comarca.

Podran optar-hi tant promotors privats com públics, amb obres que hagin finalitzat entre l’1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2013. Aquest premi serà atorgat pel jurat de la Mostra d’Arquitectura del Maresme i consistirà en una variació del guardó dels premis Puig i Cadafalch.


Quarta Mostra d’Arquitectura del Maresme

Els objectius de la Mostra d’Arquitectura estan més a prop d’una exhibició que d’una competició. Es pretén posar en valor la feina que els arquitectes vulguin fer pública i difondre l’arquitectura més rellevant del territori. A més, ajuda a crear un fons documental i a reconèixer i estimular els esforços dels autors i els agents implicats. Les obres es poden adscriure a les següents modalitats o apartats: obra nova, rehabilitació i/o addicions de promoció pública; obra nova, rehabilitació i/o addicions de promoció privada; intervencions de restauració en el patrimoni; intervencions en espais exteriors; intervencions en espais interiors i, per últim, planejament.

El CCM inverteix 90.000 euros en una campanya d’educació i sensibilització ambiental

La campanya s’ha adjudicat a la fundació Eco-Mediterrània

El Consell Comarcal del Maresme va adjudicar ahir a la Fundació EcoMediterrània la confecció d’una campanya d’informació i sensibilització ciutadana que té com a objectiu millorar els hàbits de reciclatge de deixalles de la població del Maresme. La campanya va adreçada a més de 200.000 ciutadans, veïns dels 27 municipis de la comarca on el CCM gestiona el servei de recollida selectiva (tots tret de Mataró, Montgat i Tiana). El CCM invertirà en aquesta campanya 90.000 euros (14.974.740 pessetes).
Tot i que la comarca del Maresme se situa –segons dades oficials de la Junta de Residus- per sobre de la mitjana de Catalunya en percentatge de recollida selectiva (l’any 2000 el Maresme va fer la tria selectiva del 13,95% de les deixalles que va generar mentre en el mateix període la mitjana de Catalunya es va situar en el 12.53%), el CCM considera que cal continuar avançant en matèria de reciclatge i incrementar la participació ciutadana en l’hàbit de selecció dels residus. Amb aquesta finalitat s’ha fet un concurs d’idees per dur a terme una campanya de sensibilització, informació i formació de la ciutadania sobre els beneficis del reciclatge dels residus. La proposta guanyadora, presentada per Eco-Mediterrània i escollida d’entre un total de 7 projectes, tindrà un caire marcadament educatiu sobre la utilització dels diferents contenidors i vol motivar l’increment d’aportacions dels ciutadans amb arguments de benefici mediambiental i econòmic. Els missatges i escenaris de la campanya estan pensats perquè fonamentalment arribin a les persones que a cada llar prenen les decisions sobre la destinació de les deixalles familiars. Eco-Mediterrània és una fundació especialista en educació ambiental i que ja té experiència de treball a la comarca. Ha conduït, entre d’altres, les campanyes “Mataró recicla” i “Mataró sostenible”. La recollida selectiva al Maresme El Consell Comarcal del Maresme va endegar l’any 1990 la recollida selectiva en origen de residus sòlids urbans a la comarca. El seu àmbit d’actuació són 27 municipis (tots llevat de Mataró, Montgat i Tiana). La primera matèria que es va començar a recuperar va ser el vidre. Tres anys després –el 1993- es va iniciar la recollida selectiva de paper i cartró. L’any 1999 es van instal.lar els contenidors per recuperar els envasos i embalatges lleugers i a mitjans també del 1999 es va iniciar una experiència pilot de recollida selectiva de matèria orgànica en quatre municipis de la comarca: Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella i Pineda de Mar. Paral.lelament a l’extensió de matèries recuperables i a l’ampliació del nombre de contenidors per apropar-los a totes les zones residencials i als grans productors, s’ha anat desplegant el mapa de deixalleries de la comarca. Actualment, al Maresme hi ha 10 deixalleries ubicades en 9 municipis (Mataró en té dues) que donen servei a 16 poblacions: -Calella -Canet de Mar -Tordera -Argentona (que també és utilitzada per Dosrius i Òrrius) -Mataró (en té dues) -Sant Andreu de Llavaneres (que també és utilitzada per Sant Vicenç de Montalt) -Arenys de Mar/Arenys de Munt (també utilitzada per Sant Iscle i Caldes d’Estrac) -Pineda -Malgrat/Palafolls/Santa Susanna El mapa de deixalleries de la comarca es completarà amb l’entrada en funcionament de quatre instal.lacions més que es troben en diferents fases: -Masnou/Alella/Teià (en construcció) -Vilassar de Mar/Cabrils/Cabrera (a concurs) -Premià de Mar/Premià de Dalt/Vilassar de Dalt -Sant Pol (projecte redactat). Sant Cebrià també hi vol participar en aquesta deixalleria. Amb aquest mapa de deixalleries quedarà cobert el 100% del territori de la comarca del Maresme. Fins i tot els municipis amb una població inferior als 5.000 habitants –que no estan obligats a la construcció de deixalleries- participen mancomunadament o han arribat a un acord per fer les seves aportacions a deixalleries d’altres municipis veïns. Les últimes dades oficials de les que es disposa són les de la Junta de Residus corresponents a l’any 2000. Durant aquest any, la comarca del Maresme (sense comptar Montgat i Tiana que queden incorporades dins de l’àrea metropolitana) va recuperar el 13.95 del total de residus produïts, superant així la mitjana de Catalunya que queda situada en el 12.53. A més a més, sense comptar les xifres de recuperació de l’Entitat Metropolitana que fan referència a una població de prop de 3 milions de persones, el Maresme és la primera comarca de Catalunya en recuperació d’envasos lleugers –superant comarques amb més població com el Vallès Occidental-, la primera en recollida de voluminosos, la tercera de Catalunya en reciclatge de vidre –després del Vallès Occidental i el Vallès Oriental- i també la tercera de Catalunya en recuperació de paper i cartró –després del Vallès Occidental i el Tarragonès. Aquestes dades es poden consultar al web: http://www.junres.es/estaddin/Municipals/estad_mun1.asp

Dades de recollida selectiva. Any 2011


 
  
ENVASOSPAPERVIDRE
GENER

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


FEBRER

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


MARÇ

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


ABRIL

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


MAIG

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


JUNY

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


JULIOL

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


AGOST

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


SETEMBRE

Quadre mensusal


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


OCTUBRE

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


NOVEMBRE

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi


DESEMBRE

Quadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipiQuadre mensual


Dades municipi a municipi TOTAL 2011


(envasos, paper i vidre) 


 Per veure el document, CLIQUEU AQUÍ


 


S’inaugura la deixalleria de la Vallalta que donarà servei a Sant Pol i a Sant Cebrià

  


Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar compartiran deixalleria. Unes instal.lacions que s’inauguren dissabte, 12 de juliol, i que seran gestionades pel Consell Comarcal del Maresme.


La deixalleria de La Vallalta es troba situada a la carretera BV-5128, dins el terme municipal de Sant Pol de Mar, i neix com un equipament mediambental que podrà ser utilitzat pels veïns de Sant Cebrià de Vallalta i de Sant Pol de Mar. Els ajuntaments d’aquests dos municipis han treballat plegats per fer realitat aquesta deixalleria que té com a finalitat evitar l’abocament incontrolat de residus a l’entorn de les poblacions, disminuir la quantitat de residus que van a parar als abocadors, aprofitar els residus revaloritzables i separar i donar una destinació final adequada als residus perillosos generats a les llars. La inauguració de la deixalleria de la Vallalta es farà dissabte, 12 de juliol a les 19.00h. L’acte oficial estarà presidit pels alcaldes dels dos municipis: Manuel Mombiela (Sant Pol) i Jaume Borrell (Sant Cebrià de Vallalta), acompanyats dels seus respectius regidors de medi ambient. En representació del Consell Comarcal del Maresme, administració que gestionarà la deixalleria de La Vallalta, assistirà Sílvia Tamayo, consellera delegada de Territori i Medi Ambient. També es preveu l’assistència de Genoveva Català, Gerent de l’Agència Catalana de Residus.

Augmenta lleugerament la concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme

 

La concentració de sodi a l’aigua subministrada des de la Planta Potabilitzadora de Palafolls als municipis de l’alt Maresme continua la tendència a l’alça. A la darrera setmana s’ha produït un lleuger increment. D’una concentració de 209 mg/litre s’ha passat a 219 mg/litre de mitjana, segons les analítiques realitzades entre el 7 i el 10 de juliol.
Tot i aquest augment que coincideix amb un increment del consum d’aigua potable, les dades de sodi es troben per sota del nivell d’excepció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat, actualment 400 mg de sodi per litre d’aigua. Malgrat això, cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l´aigua potable. La Planta Potabilitzadora de Palafolls subministra aigua als municipis de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Si voleu veure l’evolució de la concentració de sodi a l’aigua subministrada en alta a l’Alt Maresme des del mes de gener,  
Cliqueu aquí