Requeriment de documentació per al pagament del lloguer de la convocatòria MAH/110072010

Termini de presentació de la documentació: abans de l’11 de novembre de 2010


En relació amb la sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer de la convocatòria MAH/1100/2010, de 8 d’abril, les persones que es relacionen a l’arxiu annexat en aquesta pàgina han d’aportar la documentació que en cada cas s’hi indica per tal que l’òrgan encarregat de la gestió de l’expedient pugui prosseguir el tràmit Hipervincle

El CCM només subministrarà aigua de la dessaladora fins que es comprovi que la qualitat de l’aigua dels pous de la Tordera no ha estat afectada per l’accident que s’ha produït aquest matí


Aquest matí, un camió que transportava productes químics ha patit un accident de trànsit al terme municipal de Tordera. L’abast del sinistre ha comportat l’activació del Pla d’Emergències de Transport en Carretera (TRANSCAT). Donat que una part de la càrrega (clorur de zinc) s’ha abocat a la llera del riu Tordera, el Consell Comarcal del Maresme, ens gestor de l’abastament d’aigua potable en alta a onze municipis de la comarca, ha decidit aturar els pous que gestiona en aquest riu fins a comprovar-se si la qualitat de l’aigua abastada ha sofert alguna alteració.


Fins que el servei es reprengui amb normalitat únicament s’abastarà aigua potable de la Instalació de Tractament d’Aigua Marina situada al Terme Muncipal de Blanes. Els municipis als quals el CCM subministra aigua en alta són: Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta.

La concentració mitjana de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme arriba als 297 mg per litre

La concentració de sodi d’aquest dia és superior a la de les setmanes anteriors perquè la demanda (el consum) d’aigua va pujar lleugerament. No obstant, és una dada puntual perquè en els dies posteriors la demanda va tornar als valors de fa quinze dies i la concentració de sodi també va baixar. Les darreres pluges d’aquests dies, de moment, no han produït cap efecte sobre l’estat de l’aqüífer. La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 13 de febrer de 2002 va ser de 297 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat. Si voleu accedir a la gràfica dels últims mesos,  
Cliqueu aquí S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

Noves subvencions per al pagament del lloguer

La Generalitat ha obert dues noves convocatòries d’ajuts per al pagament del lloguer. L’ ordinària adreçada a persones que no superen uns ingressos concrets i la segona, específica per a persones majors de 65 anys. Les dues convocatòries han entrat en vigor avui i les sol·licituds es poden presentar fins el 3 de juliol.

Seguint el model de la convocatòria oberta d’ajuts de lloguer per a persones afectades econòmicament per la COVID-19, s’està facilitant la tramitació online per evitar desplaçaments i aglomeracions.

L’Oficina comarcal d’Habitatge ha habilitat el telèfon 93 741 16 16 per assessorar i guiar a les persones que tinguin dubtes a l’hora de presentar la documentació telematicament. També, en aquest mateix telèfon es donarà cita prèvia per a aquelles persones que no disposin dels mitjans per cursar la petició online.

Les instal·lacions de l’Oficina s’han habilitat per poder atendre les persones amb les màximes mesures de seguretat. A més, a l’entrada del Consell Comarcal s’ha instal·lat un dispensador d’hidrogel. A la vegada, es demana a les persones que anul·lin la cita si presenten simptomes de COVID-19 i que portin mascareta.

Ajuts al pagament del lloguer 2020

La subvenció que atrorga l’Agència d’Habitatge es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de convivència; del 30% de l’import de la renda quan aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos. 

Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, el límit mensual per als habitatges de la demarcació de Barcelona és de 750 euros mensuals.

El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili. Així, el límit màxim d’ingressos és d’1,41 vegades l’IRSC en el cas d’una persona adulta, i s’hi afegeix 0,47 vegades l’IRSC per cada persona addicional.

Ajuts al lloguer per a persones majors de 65 anys

Es poden beneficiar d’aquests ajuts, les persones majors de 65 anys que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual. Cal també estar empadronat a l’habitatge.

L’import de la subvenció és d’un màxim de 200 euros/mes i d’un mínim de 20 euros/mes i el preu mensual del lloguer ha de ser com a màxim de 750 euros, ampliable a 900 euros per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda.

Podeu veure tots els requisits en la convocatòria.

La tramitació telemàtica es pot fer a la plataforma de tràmits de l’Agència d’Habitatge

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme se situa en 213 mg per litre

 

La concentració mitjana de sodi que va tenir l’aigua potable subministrada en alta des de l’estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta el passat dia 6 de febrer de 2002 va ser de 213 mg de sodi per litre d’aigua, per sota del nivell d’exempció demanat pel Consell Comarcal del Maresme al Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat.
Per veure l’evolució de la concentració de sodi durant els últims mesos  
Cliqueu aquí S’ha de tenir en compte que si el municipi aporta aigua de captacions municipals, caldrà corregir-la per referir-se a l’aigua que es subministrada en baixa. Cal que totes aquelles persones que hagin de tenir present els nivells de sodi de la seva dieta, independentment del motiu, tinguin present el contingut de sodi que aporta l’aigua potable.

Activades les primeres ajudes del fons Next Generation per millorar l’eficiència energètica dels habitatges

La rehabilitació d’edificis i llars amb la mirada posada en l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic és l’objectiu del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que finança la Unió Europea a partir del Fons NextGenerationUE. A l’empara d’aquest Fons, l’Agència Catalana de l’Habitatge ja ha obert una primera convocatòria destinada a les comunitats de propietaris que duguin a terme una rehabilitació de l’edifici que representi una millora acreditada de la seva eficiència energètica. En els properes setmanes s’obriran dues noves convocatòries. Una adreçada a persones propietàries i una altra a comunitats de propietaris que vulguin redactar el Llibre de l’edifici per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació. La Resolució obre la convocatòria per a la sol·licitud d’ajuts a tot Catalunya, excepte Barcelona i àrea metropolitana.

El conseller de Serveis a les Persones, Marc Bosch, considera que aquestes subvencions representen una gran oportunitat per “renovar el parc habitacional dels diferents municipis de la comarca i, a la vegada, fer que les llars siguin més sostenibles amb l’important estalvi que representa, tant en la factura energètica com en la petjada ecològica“.

L’Oficina d’Habitatge del Maresme, a partir del conveni subscrit amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és també oficina de rehabilitació i, per tant, facilita assessorament i ressol dubtes sobre la tramitació d’aquestes subvencions.

Per atendre les peticions de particulars o professionals sobre els ajuts dels fons Next Generation ha habilitat el correu electrònic: next.generation@ccmaresme.cat

Rehabilitació d’edificis

La convocatòria que ja es pot tramitar fins al 31 de desembre és la del Programa 3 d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis i va adreçada a comunitats de propietaris i propietats verticals, tant si són persones físiques com jurídiques.

Les subvencions van destinades a actuacions en els elements comuns dels edificis d’habitatges, ja siguin plurifamiliars o unifamiliars, per millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres residències o segones o estan desocupades.

Les actuacions de rehabilitació subvencionables són aquelles que permetin una millora acreditada de l’eficiència energètica suposant una reducció del 30% del consum d’energia primària no renovable i també una reducció de la demanda en calefacció i refrigeració del 25% o el 35%, segons la zona climàtica.

També es contemplen en aquesta convocatòria les obres de millora de l’accessibilitat i les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici).

El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum d’energies primàries no renovables:

 • 40% de subvenció: quan la reducció és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
 • 65% de subvenció: quan la reducció del consum és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
 • 80% de subvenció: quan la reducció del consum és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge).

Es contempla, a més, la possibilitat de subvencions de fins al 100% en casos de persones en situació de vulnerabilitat.

Per tramitar aquestes subvencions cal contactar amb l’administació de finques de l’edifici. Oferirà assessorament, tramitarà la subvenció i realtizarà les gestions necessàries amb els col·legis d’arquitectes i els col·legis d’aparelladors, els arquitectes tècnics i els enginyers de l’edificació, a fi de resoldre les qüestions tècniques. Si la comunitat no en té, cal adreçar-se directament al col·legi d’administradors de finques que pertoqui.

Podeu trobar més informació d’aquesta convocatòria en AQUEST ENLLAÇ

Rehabilitació d’habitatges

El programa 4, la convocatòria del qual s’obrirà el 7 de juny, contempla ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, tant si són unifamiliars com si pertanyen a edificis plurifamiliars

Són subvencionables, per exemple, la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible.

Es contemplen com a requisits:

 • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
 • L’obra ha de suposar una reducció de la demanda energètica del 7%, una reducció en el consum d’energia primària no renovable (EPNR) del 30% o una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.
 • La quantia màxima subvencionable és de 7.500 euros per habitatge i la inversió mínima és de 1.000 euros/habitatge.
 • lSubvenció del 40%, amb una subvenció màxima de 3.000 euros/habitatge.

Llibre de l’edifici i projectes

El Programa 5, la convocatòria del qual s’obrirar el 20 de juny, incorpora les subvencions destinades a les comunitats de propietaris d’edificis d’habitatges construïts abans de l’any 2000 i que vulguin redactar el seu llibre de l’edifici o el projecte de rehabilitació.

El llibre de l’edifici és l’estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions d’ús i de manteniment necessàries per allargar la vida útil de la construcció i evitar-ne la degradació. En aquest estudi també es detallen les actuacions que cal fer per assolir les millores necessàries en eficiència energètica.

Els fons Next Generation EU subvencionen aquest treball de diagnosi independentment que la comunitat de veïns decideixi dur a terme o no les obres de rehabilitació.

L’oficina d’habitatge del CCM es traslladarà els dilluns a Arenys de Mar

 


Per facilitar que els veïns d’Arenys de Mar no s’hagin de desplaçar i pugin realitzar en el mateix municipi tramitacions relacionades amb la rehabilitació i amb l’accés a l’habitatge, l’ajuntament de la població i el Consell Comarcal del Maresme han signat un conveni de col·laboració perquè l’oficina comarcal d’habitatge es traslladi els dilluns a Arenys de Mar.


Les funcions de l’
Oficina d’Habitatge comarcal
són les següents: Informació i assessorament en matèria d’ajuts a l’accés a l’habitatge, de rehabilitació d’habitatges, d’ajuts per al pagament dels lloguers, i sobre condicions d’habitabilitat dels habitatges del municipi.
-Informació de les línies de política d’habitatge establertes per la Generalitat
-Tramitació d’ajuts i altres serveis indirectes en matèria d’habitatge: sol·licitud, tramitació i inspecció de les cèdules d’habitabilitat d’habitatges de segona ocupació.
-Gestió de les sol·licituds de tests dels edificis (TEDI), d’Informes d’Idoneïtat (III), i d’ajuts a la rehabilitació dels parcs d’habitatges construïts. Amb l’establiment del conveni de col·laboració entre l’administració comarcal i l’ajuntament, els arenyencs que hagin de realitzar algun d’aquests tràmits seran atesos en els mòduls de Can Nadal els dilluns de 9.00h a 13.30h i de 15.00h a 18.30h. Les gestions i tramitacions que no es puguin realitzar en el municipi seran derivades cap a l’oficina comarcal. A més, aquest servei també realitzarà tasques de captació d’habitatges buits en el municipi d’Arenys de Mar per integrar-los dins de la
borsa de lloguer
. L’oficina comarcal d’habitatge també es desplaça a Pineda de Mar els dimarts, dimecres i dijous de 9.00h a 13.30h i atén al públic al Punt d’Informació Juvenil (c/ Ciutadans 4-6).

La campanya Tria! maresme+net arriba a les escoles

 

La campanya de sensibilització ciutadana sobre la recollida selectiva, Tria! maresme+net, impulsada pel Consell Comarcal del Maresme, ha arribat aquesta tardor a les escoles amb una interessant proposta. Es tracta d´un concurs mitjançant el qual els escolars de la comarca podran demostrar les seves dots artístiques i persuasives per incentivar tothom a triar més i millor els residus que generem a casa.
El concurs està adreçat als escolars de cicle mitjà i superior de primària i als alumnes d´Ensenyament Secundari Obligatori que estudien als centres educatius dels 27 municipis on el CCM gestiona el servei de recollida selectiva (tots excepte Mataró, Montgat i Tiana). En relació a l´edat dels participants, el concurs ha quedat dividit en dues modalitats. Els nens i nenes de primària hauran de crear un rodolí il·lustrat destinat a motivar la ciutadania a fer la tria de la brossa domèstica. Per la seva banda, els nois i noies de secundària hauran de dissenyar un flyer o postal, amb la tècnica que prefereixin i amb la mateixa temàtica, i acompanyar-lo en un full a part d´una recepta de cuina casolana. D´aquesta manera es pretén que les mares, pares, tiets, avis o àvies també participin a la iniciativa. Els premis A primària: L´autor del millor rodolí il·lustrat de la comarca de cicle mitjà de primària rebrà un val de compra de 150 € per a adquirir material escolar, CD´s o llibres.
-El premi serà idèntic per l´autor del millor rodolí il·lustrat fet a cicle superior de primària.
-Els centres educatius dels dos guanyadors d´aquesta modalitat rebran, per la seva banda, un premi en efectiu de 450 €. A secundària: Pel que fa als participants de secundària, l´autor del millor flyer rebrà un val de compra de 150 € en material escolar, llibres o CD´s.
-El centre educatiu on estudiï el guanyador rebrà un premi en efectiu de 450 €.
-La millor recepta de cuina casolana es premiarà amb 150 € en metàl·lic. Els centres escolars que vulguin participar al concurs han de comunicar-ho per telèfon al 93 412 55 99 (Helena Ullastres) i lliurar els originals del alumnes en un sobre abans del 13 de novembre als seus respectius ajuntaments, a nom del regidor o regidora de Medi Ambient. La data i el lloc de lliurament dels premis es comunicarà als centres participants amb suficient antelació. Els treballs presentats seran exposats en una mostra el dia de lliurament de premis. Els millors treballs de cada municipi s´editaran en format postal i es distribuiran per la comarca com a material de sensibilització ambiental. En total està previst editar 50.000 flyers que es distribuiran als establiments comercials i punts d´interès cultural.

El Maresme estrena deixalleria mòbil

 

Sota l’eslògan “Apunta-t’ho bé: porta’m a la deixalleria mòbil“, aquest cap de setmana ha fet la seva primera sortida la deixalleria mòbil que el Consell Comarcal del Maresme posa a disposició dels ajuntaments per apropar als seus veïns aquest servei de recollida d’aquells estris per als quals no hi ha un contenidor específic. Sant Iscle de Vallalta ha estat el primer municipi en fer-ne ús.

La deixalleria mòbil comarcal és un camió amb una gran caixa separada interiorment en diferents compartimets per facilitar la recollida selectiva dels residus que s’hi poden dipositar. És un sistema de suport a les deixalleries fixes que té com a gran avantatge que s’apropa al ciutadà situant-se en dies concrets en llocs de pas i de fàcil accés per als usuaris. A més, el servei no es limita a la recepció de materials, sinó que també informa i dóna resposta als dubtes de reciclatge que puguin plantejar els ciutadans.

El Consell Comarcal del Maresme ha ampliat el seu servei de recollida selectiva amb la incorporació d’aquesta instal·lació mòbil per ajudar els ajuntaments que no disposen de deixalleria fixa, o que la tenen ubicada en indrets allunyats del núcli urbà, a millorar el seu sistema de recollida selectiva.

De moment, l’han sol·licitat Sant Iscle de Vallalta, Dosrius i Sant Cebrià de Vallalta. La deixalleria mòbil visitarà aquests municipis un dia al mes. En concret, a Sant Iscle de Vallalta s’instal·larà el tercer dissabte de mes; a Dosrius el primer diumenge de mes i a Sant Cebrià de Vallalta el tercer dissabte de mes.

 Què es pot dur a la deixalleria mòbil?

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Radiografies
 • Tòners
 • Olis minerals i usats
 • Olis vegetals i usats
 • Ferralla i metal
 • Tèxtils
 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics
 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)