La festa final de la campanya TRIA! maresme+net aplega prop de 700 persones a Calella

 


La campanya de sensibilització ciutadana impulsada pel Consell Comarcal del Maresme per millorar la tria dels residus, TRIA! maresme+net, que ha tingut una durada d´un any, va finalitzar ahir amb una festa final que va aplegar prop de 700 persones al passeig Manuel Puigvert de Calella. El públic assistent a la festa va poder participar en activitats diverses, com jocs tradicionals (curses de sacs), tallers de circ, de globoflexia i activitats relacionades amb el reciclatge i el medi ambient. També hi va haver actuacions d´animació, música i un vermut popular.


La festa va començar cap a les 11.00 hores amb un cercavila que va recórrer els carrers del centre de Calella. Els nens i el públic en general van poder participar després a tots els tallers i activitats preparades al passeig Manuel Puigvert. Es van lliurar cent plantes aromàtiques als guanyadors dels jocs. A més a més, es va comptar amb la col·laboració de l´Associació Sant Quirze de Calella, que va fer demostracions de bitlla catalana, i de l´Asociación Brasileña de Calella, que van organitzar un taller de pintura per als nens i van fer una demostració de ball amb ritmes brasilers. També van col·laborar a la festa 26 voluntaris de diferents ADF´s de la comarca (Alt Maresme, La Conreria, Premià de Dalt i Vilassar de Dalt) que van introduir als nens en la prevenció d´incendis i els van fer una demostració de com agafar les mànegues d´aigua. Una altra entitat que va col·laborar activament en la festa va ser el grup Pa, Vi i Moltó de Calella, que va distribuir el vermut popular entre els assistents. Al final de la festa es va fer el sorteig de dos premis d´una nit d´hotel a un establiment de Santa Susanna entre les persones que van omplir el test del Endevina qui ha dit què, un dels materials de sensibilització repartits durant la campanya. Aquests premis han estat cedits per la Fundació Turística de Santa Susanna.
Imatges de la festa  
cercavila  
festa  
globus Un any de TRIA! maresme+net  
Cliqueu aquí

Subvencions del Bo Lloguer Jove

Requisits
 1. Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, inclosa l’edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 2. Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 3. Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022:
  • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió.
  • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
  • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals
 4. Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció
  En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que marcarà la convocatòria que es publicarà properament.
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Fer el pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 9. No incorre en cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 10. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
Tramitar l’aju

Encara no s’han publicat els terminis per a realitzar les sol·licituds del Bo Lloguer Jove

El Consell Comarcal programa dues sessions informatives sobre els ajuts Next Generation a la rehabilitació energètica dels habitatges

Ara és el moment de rehabilitar els edificis i/o habitatges per reduir el consum energètic, per estalviar en les factures de subministres, per millorar el confort i qualitat de vida, beneficiar-se de les deduccions fiscals i millorar el canvi climàtic  amb les subvencions que formen part dels Ajuts Europeus Next Generation.

En concret hi ha 3 Programes:

PROGRAMA 3:    Ajuts a les actuacions de rehabilitació en l’àmbit de l’edifici

PROGRAMA 4:    Ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges

PROGRAMA 5:   Ajuts a l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2022.

Per tal de facilitar informació i respondre possibles dubtes, l’Oficina de Rehabilitació del Consell Comarcal ha organitzat dues sessions informatives adreçades a ciutadans que volen sol.licitar els ajuts i a administradors de finques que volen ajudar les comunitats de veïns a treure el màxim profit de les oportunitats que es deriven dels Fons Next Generation.

La primera tindrà lloc a Vilassar de Mar (Sala Galvany) el dimarts 25 d’octubre a les 11h. I la segona es realitzarà a Calella (Auditori Can Saleta) el 3 de novembre a les 11h.

Per veure el programa de les sessions informatives – Fons Next Generation per a la rehabilitació d’habitatges, cliqueu aquí

Nivell de sodi i clorurs a l’aigua potable del Maresme Nord (del 10 al 16 de febrer de 2005)


La concentració mitjana de sodi i clorurs que va tenir l´aigua potable subministrada en alta des de l´estació potabilitzadora de Palafolls als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta durant els dies compresos entre el 10/02/05 i el 16/02/05, han estat de 51 mg de sodi per litre d’aigua i 74 mg de clorurs per litre d’aigua. Aquests nivells es troben per sota de les concentracions màximes admissibles que fixa el Reial Decret 140 de 2003, 200 mg/L de sodi i 250 mg/L de clorurs.

El CCM promou el lloguer social d’habitatges buits subvencionant propietaris i llogaters

 

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat una línia de subvenció per ampliar el parc d’habitatges de lloguer social a la comarca. Els ajuts van destinats tant a propietaris com a llogaters. En el cas dels primers, s’atorga un ajut econòmic a les persones que disposen d’un habitatge lliure i desocupat i el volen posar en lloguer mitjançant el programa de la Borsa de Mediació del CCM. Pel que fa als llogaters, els ajuts es destinen a les persones que al llarg de 2014 han llogat l’habitatge a través també de la Borsa de Mediació comarcal. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 d’octubre de 2014.

Els ajuts econòmics aprovats pel Consell Comarcal del Maresme especifiquen tres línies d’ajut:


1: Subvencionar una part dels arranjaments, condicionament, reparació de desperfectes i altres incidències de caràcter puntual dels habitatges llogats mitjançant el programa de la Borsa de Mediació. Aquest ajut està destinat als propietaris d’habitatges que han llogat durant el 2014 el seu habitatge mitjançant la Borsa de Mediació per al lloguer social. La seva finalitat és que l’habitatge es pugui tornar a llogar amb bones condicions a través del mateix programa.


2: Subvenciona la tramitació de la cèdula d’habitabilitat, el certificat d’eficiència energètica i una part de les despeses dels arranjaments, condicionament i reparació de desperfectes per llogar l’habitatge mitjançant el programa de la Borsa de Mediació. Aquest ajut està destinat a les despeses de tramitació de la documentació necessària per a la posada a punt de l’habitatge realitzades durant el 2014, amb la condició que l’habitatge es posi en lloguer mitjançant el programa de la Borsa de Mediació durant un període mínim de tres anys.


3: Subvenciona la fiança dels lloguers a través del programa de la Borsa de Mediació. Aquest ajut està destinat a aquelles persones físiques, arrendatàries i titulars d’un habitatge de lloguer de vivenda habitual subscrit durant l’any 2014 mitjançant la Borsa de Mediació.

DOCUMENTACIÓ:

 

 

 

El Maresme estrena deixalleria mòbil

 

Sota l’eslògan “Apunta-t’ho bé: porta’m a la deixalleria mòbil“, aquest cap de setmana ha fet la seva primera sortida la deixalleria mòbil que el Consell Comarcal del Maresme posa a disposició dels ajuntaments per apropar als seus veïns aquest servei de recollida d’aquells estris per als quals no hi ha un contenidor específic. Sant Iscle de Vallalta ha estat el primer municipi en fer-ne ús.

La deixalleria mòbil comarcal és un camió amb una gran caixa separada interiorment en diferents compartimets per facilitar la recollida selectiva dels residus que s’hi poden dipositar. És un sistema de suport a les deixalleries fixes que té com a gran avantatge que s’apropa al ciutadà situant-se en dies concrets en llocs de pas i de fàcil accés per als usuaris. A més, el servei no es limita a la recepció de materials, sinó que també informa i dóna resposta als dubtes de reciclatge que puguin plantejar els ciutadans.

El Consell Comarcal del Maresme ha ampliat el seu servei de recollida selectiva amb la incorporació d’aquesta instal·lació mòbil per ajudar els ajuntaments que no disposen de deixalleria fixa, o que la tenen ubicada en indrets allunyats del núcli urbà, a millorar el seu sistema de recollida selectiva.

De moment, l’han sol·licitat Sant Iscle de Vallalta, Dosrius i Sant Cebrià de Vallalta. La deixalleria mòbil visitarà aquests municipis un dia al mes. En concret, a Sant Iscle de Vallalta s’instal·larà el tercer dissabte de mes; a Dosrius el primer diumenge de mes i a Sant Cebrià de Vallalta el tercer dissabte de mes.

 Què es pot dur a la deixalleria mòbil?

 • Pneumàtics
 • Fluorescents i làmpades de vapor de mercuri
 • Bateries
 • Dissolvents
 • Pintures i vernissos
 • Piles
 • Radiografies
 • Tòners
 • Olis minerals i usats
 • Olis vegetals i usats
 • Ferralla i metal
 • Tèxtils
 • Mobles i altres
 • Electrodomèstics
 • Ferralla electrònica (ordinadors, petits electrodomèstics, aparells electrònics…)

 

 

El Consell Comarcal destina el 0,62% dels seus ingressos no finalistes a projectes de cooperació internacional

 


El Consell Comarcal del Maresme destinarà aquest any 10.000 euros (el 0,62% dels seus ingressos no finalistes) a cooperació internacional. En el darrer ple, el CCM va aprovar la participació de l’administració comarcal en 8 projectes de cooperació per als quals es destinarà un total de 8.300 euros.


A banda de les aportacions a projectes comuns del Fons Català de Cooperació, el Consell Comarcal col·laborarà en un programa d’enfortiment de la producció hortícola de les dones de Karabane, Siganar i Diakane Diola (Senegal); en el projecte se suport a la sostenibilitat de l’escola agrària Jesús Obrero de Paraguai; en el projecte Míriam d’assessoria legal a dones de Nicaragua; en la construcció d’una escola de cria de porcs, vaques i activitats de conreu al Congo; en la construcció i posada en funcionament d’un centre social i comunicatiu a Kabrousse al Senegal; en la rehabilitació de la Unitat Pediàtric-Infantil per a nens i nenes amb necessitats especials de l’hospital Simao Mendes de Guinea-Bisseau i en el projecte de millora de l’atenció hospitalària Ramallah de Palestina. Aquest darrer, el de millora de l’atenció hospitalària per a la població de Ramallah (Palestina), és especialment urgent atesa la siutació bèl·lica que es viu a la zona. El projecte pretén millorar l’assistència sanitària de l’hospital maternoinfantil d’Al-Bireh a través de quatre actuacions: dotació d’equipaments per poder portar a terme anàlisis d’hormones, ampliació de la Unitat de Cures Intensives de nadons prematurs, la dotació d’un respirador artificial per a l’UCI i el suport a la gestió de la informació clínica, economicofinancera i científicotècnica de l’hospital.

La concentració de sodi a l’aigua subministrada a l’Alt Maresme se situa en 82mg per litre

 

L’any ha començat d’una manera favorable pel que fa al comportament del sodi en l’aigua subministrada a l’Alt Maresme. La mitjana de les analítiques realitzades a la sortida de la Planta Potabilitzadora de Palafolls entre el 26 de desembre de 2002 i el 8 de gener de 2003 és de 82 miligrams de sodi per litre d’aigua. Aquest nivell de concentració de sodi està molt per sota de la màxima admissible que se situa en els 150 mg. per litre.
L´estació potabilitzadora de Palafolls subministra aigua als municipis de Palafolls, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Canet de Mar, Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta. Per veure la gràfica d’evolució de la concentració de sodi,  
Cliqueu aquí

Suspesa la convocatòria d’ajuts de lloguer per a persones afectades econòmicament per la COVID-19

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha suspès cautelarment la presentació de sol.licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge que es va activar el passat 19 de maig.

Segons la Resolució publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat, aquesta és una suspensió cautelar fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de le la presentació de noves sol·licituds.

Aquesta resolució entra en vigor dijous 4 de juny de 2020. Data a partir de la qual no es podrà tramitar cap sol·licitud més relacionada amb la convocatòria.