El Consell Comarcal i la gestió de residus

Des de 1998, per delegació dels municipis, el Consell Comarcal del Maresme gestiona la recollida selectiva, adaptant-se al model escollit per cada municipi (contenidors en superfície, soterrats, porta a porta o mixta) i el transport fins a les plantes de tractament de tres fraccions de residus municipals: envasos/embalatges lleugers, vidre i paper/cartró. D´aquesta manera i aprofitant les economies d´escala, es genera un estalvi pels municipis adherits al sistema.

La recollida selectiva de les tres fraccions esmentades es complementa amb: • Dosrius: recollida de rebuig, orgànica, voluminosos i restes vegetals.

 • Santa Susanna: recollida de rebuig i orgànica.

 • Pineda de Mar, Santa Susanna i Palafolls: recollida porta a porta a grans productors de les fraccions paper/cartró i vidre.

 • Palafolls: recollida porta a porta a grans productors de la fracció orgànica.

 • La recollida porta a porta a grans productors incrementa la quantitat i qualitat del residu i evita sobreeiximents a les àrees d’aportació convencionals.
El Consell Comarcal també gestiona, per delegació dels municipis, LES DEIXALLERIES MANCOMUNADES  d’Arenys de Mar, Arenys de Munt i Sant Iscle de Vallalta i la de la Vallalta (Sant Cebrià de Vallalta i Sant Pol de Mar).
 


El darrer servei que el Consell Comarcal del Maresme ha posat a disposició dels municipis és la DEIXALLERIA MÒBIL, un camió amb una gran caixa separada interiorment en diferents compartiments per facilitar la recollida selectiva dels residus (aquells pels quals no hi ha un contenidor específic). És un sistema de suport als municipis que no compten amb una deixalleria fixa i, en general, per apropar el servei a tots els ciutadans ja que es pot situar en llocs de pas i de fàcil accés. A més, la deixalleria mòbil no es limita a la recepció de materials, sinó que també informa i dóna resposta als dubtes sobre reciclatge que puguin plantejar els ciutadans. Actualment disposen d’aquest servei els municipis de Dosrius, Sant Cebrià de Vallalta i Sant Iscle de Vallalta.


Moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània

Aquí podeu consultar la moció aprovada en el Ple del Consell Comarcal del Maresme per unanimitat donant suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània:

 

 

Dades mensuals de recollida selectiva 2007

Ajuda’ns a fer créixer l’oferta d’habitatge al Maresme

El creixement demogràfic, la mobilitat laboral i la possibilitat de teletreballar són factors clau en l’increment actual de la demanda de pisos al Maresme. Som una comarca atractiva per viure-hi. La situació geogràfica, el clima, les comunicacions i els serveis que ofereixen els 30 municipis fan que, des de fa 21 anys, el Maresme segueixi guanyant població.

Tot i l’increment de demanda per part de persones residents fora de la comarca, el 90 % de les sol·licituds de pisos a la Borsa de lloguer del Consell Comarcal del Maresme provenen de veïns i veïnes dels nostres municipis que volen mantenir la seva residència a la seva població actual.

A través de la campanya Llogant el teu pis guanyes, el Consell Comarcal del Maresme vol fer créixer l’oferta de pisos de la Borsa de lloguer del Maresme, amb un model més responsable socialment i territorialment, menys especulatiu i més segur.

A través de la Borsa de lloguer oferim un servei complert ple d’avantatges i garanties per a la persona propietària, per a l’habitatge i per a l’entorn. Actualment la Borsa té contractes formalitzats i gestionats a 11 municipis de la comarca.

Si tens un habitatge i el vols llogar d’una manera ràpida, segura i plena d’avantatges, contacta amb nosaltres o envia’ns aquest formulari.

El CCM aprova una moció per a la sostenibilitat de l’aqüífer del riu Tordera

El Ple del Consell Comarcal del Maresme, celebrat ahir dimarts 20 de novembre, va aprovar una moció conjunta de tots els grups comarcals que conté un conjunt de mesures per garantir la sostenibilitat en l’explotació de l’aqüífer del riu Tordera.
El document aprovat parteix de la filosofia que la construcció de la dessalinitzadora de Blanes no ha d’eludir la posada en marxa d’altres mesures que han de servir per racionalitzar l’ús de l’aqüífer i garantir la sostenibilitat del Baix Tordera.
Per això, es demana a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) : 1) Vetllar per minimitzar l’impacte mediambiental de la dessalinitzadora prevista, tant des del punt de vista del consum energètic com dels residus resultants –salmorres i fangs-, garantint a més que les tecnologies que s’utilitzin respectin el principi de ser les “millors tecnologies disponibles”. 2) Informar sobre el calendari d’execució de les altres intervencions previstes a més de la dessalinitzadora: construcció d’una barrera hidràulica, recàrrega artificial de l’aqüífer i barrera hidràulica positiva d’interconnexió de les tres ETAPs de la zona, interconnexió amb el sitema Ter- Llobregat, etc. 3) Informar sobre les conclusions més rellevants que proporciona la modelització matemàtica del comportament de l’aqüífer del baix Tordera que s’ha dut a terme. 4) Realització d’un estudi sobre la reutilització i usos de l’aigua de les ETAPs de la zona, on s’expliciti la qualitat de l’aigua depurada i les garanties necessàries pels usos proposats. 5) Realització d’un estudi amb l’establiment de mesures correctores sobre les repercussions que l’ús de la dessalinitzadora i les mesures que s’ha pres actualment per a resoldre la situació d’emergència, han tingut sobre el medi natural. 6) Informar sobre les dades resultants de l’estudi previst sobre les extraccions que es realitzen al conjunt de la conca. 7) Aportar dades sobre l’estat d’implantació prevista de comptadors a totes les extraccions segons els resultats, i establir les mesures correctores per a una correcta gestió sostenible de l’aqüífer. 8) Encarar el problema del riu Tordera de forma integral, no dividint artificialment la conca en conca de l’Alt Tordera, Tordera Mitjà i Baix Tordera, doncs es tracta del mateix i únic problema. La recàrrega de l’aqüífer del Baix Tordera es produeix aigües amunt i depèn, a més de les precipitacions, del cabal que porta el riu que depèn, al seu torn, de les extraccions que se’n fan al curs alt i mitjà. Per això caldrà obrir converses amb els altres Consells Comarcals afectats. 9) Promoure realment, després d’un any transcorregut des de l’acord de l’ACA d’octubre de 2000, la constitució de la comunitat d’usuaris de la conca del riu Tordera, amb la participació de tots els agents socials i econòmics implicats, dins del marc de les accions encaminades a una gestió sostenible del territori proposades per la UE. 10) Elaborar el model de gestió integrada previst en l’acord de l’ACA d’octubre de 2000 amb la participació de l’esmentada comunicat d’usuaris i amb criteris de gestió sostenible. 11) Promoure un estudi sobre els aprofitaments econòmics de la Planta (salmorres i fangs). 12) Estudiar la creació d’un ens que permeti als usuaris de la Planta l’avaluació i el seguiment de les decisions que els hi afectin.

El CCM i 8 municipis de la comarca s’interessen per l’experiència de Valls en recollida selectiva de matèria orgànica

{]}./ARXIUS/2008/fotos/valls.jpg{]}Regidors i tècnics de Medi Ambient de vuit municipis del Maresme van visitar ahir Valls (Alt Camp) per conèixer el sistema de recollida de la matèria orgànica implantat per aquesta localitat. Aquesta sortida, organitzada des de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme, pretenia donar a conèixer l’experiència de Valls per tal d’engrescar els ajuntaments de la comarca a emprendre iniciatives similars.
El municipi de Valls, que va implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica a finals de 1999 i actualment cobreix el 60% de la seva població, està aconseguint resultats molt satisfactoris amb la recollida selectiva de la fracció orgànica mitjançant contenidors instal·lats a peu de vorera. 
foto de la delegació maresmenc A la visita hi van assistir els regidors d’Alella, Argentona, Cabrils, Calella, Malgrat de Mar i Palafolls, Salvador Galvany, Lluís Viladevall, Jaume Tolrà, Josep Maria Juhé, Josep Sousa, i Dolors Belmonte, respectivament. També hi van ser presents els tècnics de Medi Ambient d’Argentona, Malgrat de Mar, Pineda de Mar i Tordera. La delegació del Maresme va ser rebuda a l’Ajuntament per l’alcalde de Valls, Francesc Moreno, i la regidora de Medi Ambient, Núria Segú. La tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de Valls, Conxita Massagué, va explicar als regidors i tècnics del Maresme els detalls del sistema de recollida de la fracció orgànica implantat a aquest municipi. Més tard, la delegació del Maresme va presenciar com es fa el buidatge i neteja dels contenidors . Els ajuntaments de la comarca es mostren cada cop més interessats per aplicar sistemes de recollida selectiva de la matèria orgànica. Tordera va implantar la recollida de la fracció orgànica el mes passat i municipis com Cabrils i Arenys de Munt ho faran en els propers mesos. La fracció orgànica representa prop d’un 45% de la brossa urbana. Aplicar un sistema eficaç de recollida permetria als municipis del Maresme reduir sensiblement el volum de residus que traslladen a la planta incineradora de Mataró. Des del Consell Comarcal del Maresme es valora molt positivament l’interès dels ajuntaments en la sortida d’ahir. En el futur està previst organitzar sortides similars perquè hi participin altres municipis.

Presentació de la Campanya: “TRIA! Maresme + net” per potenciar la recollida selectiva

{]}./ARXIUS/2008/fotos/vidre.jpg{]} Els ciutadans i ciutadanes de 27 municipis de la comarca: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera, Cabrils, Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, El Masnou, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar, són els destinataris de la campanya “TRIA! Maresme + net” que en els propers dies posarà en marxa el Consell Comarcal del Maresme.
La campanya, dissenyada per la fundació EcoMediterrània, té un cost econòmic de 90.000 € i el seu objectiu és informar i sensibilitzar ambientalment per tal d’augmentar el volum de recollida selectiva en origen de vidre, paper-cartró i envasos i embalatges lleugers.
Amb aquesta intenció, la campanya té com a població “diana” les unitats familiars en general i, en concret, les persones responsables de la gestió de les deixalles a la llar; la població infantil i juvenil, a través dels centres d’ensenyament; i els grans productors com el sector de l’hostaleria i la restauració i les agrupacions de comerciants. També s’intentarà arribar al màxim nombre possible d’entitats i associacions cíviques. Serà una campanya amb una important presència al carrer, que es reforçarà en dates puntuals com la campanya de Nadal i la diada de Sant Jordi. En total, s’han programat 80 actuacions (gairebé 3 a cadascun dels municipis) en el decurs de les quals dos actors donaran informació i material de la campanya als ciutadans. A més a més, està programada una exposició itinerant sobre deixalleries, jornades temàtiques sobre el reciclatge, concursos i actes lúdics. La campanya s’iniciarà en els propers dies i tindrà una durada d’un any. Més informació:  
imatge de la campanya  
dossier de la campanya  
dades de recollida selectiva municipi per municipi

3.2  RENDA BÀSICA D’EMANCIPACIÓ (RBE) • 1- QUÈ ÉS ?

  Es tracta d’una prestació adreçada als joves d’entre 22 i 30 anys, i la poden rebre:


  • 1.  Els emancipats, amb contracte de lloguer vigent:


   • 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.

 • 2. Els que s’han d’emancipar, i que en la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut, fa menys de tres mesos que l’han signat:


  • 210 € mensuals per al pagament del lloguer del seu habitatge habitual durant un màxim de quatre anys, siguin o no consecutius, o fins que el beneficiari compleixi els 30 anys.

  • 600 € de préstec sense interessos, per a la fiança.

   Aquesta quantitat s’ha de retornar en finalitzar l’últim dels contractes d’arrendament successivament formalitzats, en el termini de quatre anys des del reconeixement de l’ajut, o quan es deixi de rebre la renda d’ emancipació.

  • 120 €, si es necessita aval amb un avalador privat com a garantia de l’arrendament, per a les despeses de la seva tramitació.

  • 3. Els que s’han d’emancipar i encara no han formalitzat el contracte de lloguer:

   En aquest cas, el sol·licitant rebrà una resolució provisional i tindrà un termini de tres mesos, a comptar des de la recepció de la comunicació de resolució, per presentar una nova sol·licitud acompanyant la documentació corresponent.
  Quines són les característiques d’aquesta prestació?


  • És una prestació de caràcter individual. En el cas que hi hagi més d’un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars.

  • Es podrà sol·licitar un reconeixement provisional del dret a aquesta prestació abans d’arrendar un habitatge.

   En aquest cas, la resolució provisional tindrà una validesa de 3 mesos, comptats a partir de la seva notificació.

   Transcorregut aquest termini, el/s beneficiari/s hauran de presentar una nova sol·licitud i aportar la documentació corresponent, per tal que l’òrgan competent faci la resolució definitiva.

   En aquest cas, es tindrà dret a aquest ajut des del mes en que es presenti el contracte de lloguer, sempre que coincideixi la data en que tingui efectes l’arrendament. En cas contrari, el mes d’ inici serà el corresponent a aquesta data.

  • En el cas que hi hagi més d’un titular del contracte de lloguer, la quantia a rebre, per a cadascun dels que hi tinguin dret, serà la resultant de dividir les quantitats de la prestació pel nombre total de titulars.

  • El pagament de la prestació de 210 € es realitzarà cada mes, a partir del mes següent a la seva sol·licitud, després de comprovar que l’arrendatari ha fet la transferència de la renda mensual a l’arrendador.

  • El préstec (600 €) i el cost de l’aval (120 €) només podran ser percebuts una única vegada, es concediran només per a contractes nous i sempre que la sol·licitud es faci en un termini màxim de tres mesos comptats des de la data del contracte d’arrendament. • 2- QUI LA POT SOL·LICITAR?

  Els joves que tinguin entre 22 i 30 anys que disposin d´una font regular d’ingressos bruts anuals inferiors a 22.000 euros.

  S’entendrà que tenen una font regular d’ingressos:


  • Treballadors per compte d’altri

  • Treballadors per compte propi.

  • El personal investigador en formació.

  • Els perceptors d’una prestació social pública de caràcter periòdic.

  • Acreditar una vida laboral, com a mínim, de 6 mesos d’antiguitat, immediatament anteriors al moment de la sol·licitud, o una durada prevista de la font d’ingressos d’almenys 6 mesos comptats des del dia de la sol·licitud.

  • Ser titular del contracte d’arrendament de l’habitatge que es destini a domicili habitual i permanent.

  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun dels Estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu

   Els estrangers no comunitaris han de tenir la residència legal i permanent a Espanya.

  • No ser propietaris d’un habitatge, o que sent-ne titulars no disposin del dret del seu ús o gaudi per causes no imputables a l’interessat, o que el valor cadastral del metre quadrat útil de l’habitatge no superi l’import que s’especifica a les bases.

  • No tenir cap relació de parentiu fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, mares, sogres, fills, avis, germans, cunyats i néts tant del titular com de la seva parella) amb l’arrendador de l’habitatge habitual.

   Aquest mateix criteri és d’aplicació a la relació entre l’arrendador i l’arrendatari, quan el primer sigui una persona jurídica respecte a qualsevol dels seus socis o participants.

  • No ser titulars de béns i drets amb un valor, determinat d’acord amb la normativa de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, superior a 110.000 €. • 3- REQUISITS PER ACCEDIR-HI

  Per rebre aquesta prestació és imprescindible:


  • La domiciliació bancària d’aquesta prestació en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores amb el Ministeri d’Habitatge.

  • La domiciliació bancària del pagament del lloguer, que únicament podrà efectuar-se per:


   • 1. Mitjançant transferència bancària

   • 2. Mitjançant el càrrec de rebuts domiciliats, en aquest cas caldrà aportar l’últim rebut domiciliat on s’especifiqui el NIF i el sufix que permeti identificar l’arrendador i la referència.
   En cas de ser més d’un els titulars del contracte d’arrendament de l’habitatge llogat en el que visqui el beneficiari de la renda bàsica d’ emancipació, caldrà que el pagament periòdic de la renda de lloguer es domicilií en un sol compte bancari, en una entitat de crèdit col·laboradora, de la qual al menys el beneficiari, o beneficiaris siguin titulars, sense perjudici de que ho siguin també la resta de titulars del contracte d’arrendament.

   La domiciliació bancària del pagament periòdic del lloguer haurà d’efectuar-se en la mateixa entitat de crèdit col·laboradora en la que s’hagin domiciliat les ajudes de la renda bàsica d’emancipació.

  • Estar al corrent del pagament periòdic del lloguer de l’habitatge objecte del contracte d’arrendament.

  • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

  • El manteniment d’aquesta prestació exigirà que es continuïn complint les condicions per al reconeixement del dret a rebre-la.

   Per a calcular els ingressos màxims no es computarà l’import de la renda bàsica d’emancipació, percebuda en l’anualitat corresponent.

  • Si es modifiqués alguna de les condicions, el beneficiari haurà de comunicar-ho immediatament a l’òrgan que li va reconèixer el dret a la prestació, per tal que resolgui el que correspongui i ho comuniqui al Ministeri d’Habitatge.
MÉS INFORMACIÓ: