Dades mensuals de recollida selectiva

PAPER I CARTRÓ
{.d} 
Novembre 2006

– 
Octubre 2006

– 
Setembre 2006

– 
Agost 2006

– 
Juliol 2006

– 
juny 2006

– 
maig 2006

– 
abril 2006

– 
març 2006

– 
febrer 2006

– 
gener 2006 {.d}


VIDRE
{.d} 
Novembre 2006

– 
Octubre 2006

– 
setembre 2006

– 
agost 2006

– 
juliol 2006

– 
juny 2006

– 
maig 2006

– 
abril 2006

– 
març 2006

– 
febrer 2006

– 
gener 2006 {.d}


ENVASOS
{.d}  
novembre 2006

– 
octubre 2006

– 
setembre 2006

– 
agost 2006

– 
juliol 2006

– 
juny 2006

– 
maig 2006

– 
abril 2006

– 
març 2006

– 
febrer 2006

– 
gener 2006 {.d}

Subvencions del Bo Lloguer Jove

Requisits
 1. Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud, inclosa l’edat de trenta-cinc anys, en el moment de sol·licitar l’ajut.
 2. Tenir la residència legal a Catalunya i que l’habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajuda.
 3. Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022:
  • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió.
  • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
  • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals
 4. Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció
  En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que marcarà la convocatòria que es publicarà properament.
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Fer el pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.
 9. No incorre en cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 10. Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
Tramitar l’aju

Encara no s’han publicat els terminis per a realitzar les sol·licituds del Bo Lloguer Jove

El Masnou

Entitat:
OLH del Masnou

Adreça:
Ajuntament del Masnou, C/ Prat de la Riba 1

Telèfon:
93 540 91 38

Horari d’atenció:


Web de l’entitat:

www.elmasnou.cat


Serveis que presta:
Ajuts a l’accés a l’HPO


-Ajuts a la rehabilitació d’edificis


-Ajuts a la rehabilitació d’habitatges


-Ajuts a propietaris d’habitatges en programes de mediació


-Ajuts al lloguer per a persones en condicions especials


-Ajuts al pagament del lloguer menors de 35 anys


-Borsa d’habitatge de lloguer jove


-Borsa d’habitatge de lloguer social


-Crèdits a l’emancipació


-Informes Intern d’Idoneïtat


-Renda bàsica d’emancipació


-Test de l’Edifici


-Tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació


-Ajuts a propietaris d’habitatges en programes de mediació

L´actriu Paz Padilla posa veu a la campanya TRIA! maresme+net

(si voleu escoltar-lo  
Cliqueu aquí . Necessiteu tenir el RealPlayer)
 

La coneguda actriu Paz Padilla ha posat veu a la campanya de sensibilització ciutadana sobre la recollida selectiva impulsada pel Consell Comarcaldel Maresme:Tria! maresme+net. Una quinzena d´emissores municipals de la comarca emetran durant els mesos de juliol i setembre una falca publicitària sobre la campanya on la Paz Padilla, que ha col·laborat de manera desinteressada, interpreta el paper d´una telefonista que informa els veïns sobre com han d´utilitzar els contenidors de recollida selectiva.
L´anunci es va gravar el passat 13 de juny als estudis de Ràdio Premià de Mar (95.2 FM), emissora que va posar a disposició de la campanya els seus mitjans tècnics i humans. La falca es començarà a emetre l´1 de juliol, i es podrà escoltar tres cops al dia a les següents emissores: Ràdio Arenys, Ràdio Arenys de Munt, Ràdio Argentona, Caldetes Ràdio, Ràdio Calella, Ràdio Canet, Ràdio Malgrat, Ràdio Pineda, Ràdio Premià de Dalt, Ràdio Llavaneres, Ràdio Premià de Mar, Ràdio Sant Pol, Ràdio Santa Susanna, Ràdio Tordera i Ràdio Vilassar de Dalt. La campanya Tria! maresme+net, a la qual es destinen més de 90.000 euros, es va posar en marxa a finals de febrer i té una durada d´un any. L´objectiu és millorar els resultats de la recollida selectiva que es fa a la comarca, és a dir, que els veïns utilitzin cada cop més i millor els contenidors de color verd (pel vidre), blau (pel paper i el cartró) i groc (pels brics, les llaunes, els plàstics, etc.). En el marc de la campanya s´estan fent diferents accions adreçades als veïns dels 27 municipis del Maresme (tots menys Mataró, Tiana i Montgat) on el Consell Comarcal porta a terme el servei de recollida selectiva. Entre aquestes destaquen el repartiment de díptics informatius, cartells, adhesius i punts de llibre, l´organització de jornades de sensibilització, actuacions de sensibilització al carrer i concursos pels escolars. Per a més informació, truqueu al 93 757 30 03 (Marisol Sanz o Eva Mancera)

Presentació del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge al Maresme Nord

 

Dimarts es presentarà el nou Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) que ofererirà assessorament i intermediació amb les entitats financeres a aquelles persones que no poden afrontar el pagament de l’habitatge o que preveuen que no ho podran fer. El SIDH donarà servei als veïns i veïnes d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Calella, Canet de Mar,  Malgrat de Mar, Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna i Tordera.

La presentació del Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge es farà demà, dimarts 24 de febrer a les 12:00h a l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

Intervindran:

 • Carmen Valenzuela, diputada de la Junta de Govern del Col·egi d’Advocats de Barcelona
 • Neus Serra, consellera de Benestar Social i Educació del Consell Comarcal del Maresme
 • Josep Oliva, diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
 • Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
 • Estanislau Fors, alcalde d’Arenys de Mar.

Tot seguit, cap a les 12.30h, s’atendrà els mitjans de comunicació.

Data: 2015-02-24

Lloc: Sala de Govern de l’Ajuntament d’Arenys de Mar

Avantatges per als propietaris

 

-Informació i assessorament gratuït


–Seguretat i garantia en la tramitació, execució i seguiment del contracte


–Coordinació de tot el procés:
{.d}– Mediació en el procés de contractació

— Supervisió en la signatura del contracte

— Seguiment al llarg de tota la relació contractual{.d}


— Assegurança de caució per garantir el pagament mensual


— Assegurança multirisc de l’habitatge


— Tramitació directa dels ajuts per assolir els mínims d’habitabilitat fins a un màxim de 6.000 euros/habitatge (ADIGSA)


— Tramitació directa dels ajuts per obres de rehabilitació que concedeix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya