Celebració del Xè aniversari del Consorci de promoció turística Costa del Maresme

El Consorci de promoció turística Costa del Maresme celebra el Xè aniversari de la seva creació amb un acte públic que es farà a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme (plaça Miquel Biada 1, de Mataró). Hi assistiran alcaldes/ses i regidors/res dels diferents municipis de la comarca. L’acte començarà a les 13:00h.

Data: 2007-03-20