Centre jove d’anticoncepció i sexualitat

Descripció

El centre d’anticoncepció i sexualitat és, en primer lloc, un portal d’informació pels joves de caràcter preventiu i informatiu. Els joves es poden adreçar al centre per fer les seves preguntes, però també ho poden fer a través de l’apartat de consultes de la pàgina web. A més, es pot trobar informació sobre prevenció, sexualitat, mètodes anticonceptius, embaràs, etc.

En segon lloc, també és una pàgina d’informació pels professionals i pares dels adolescents, ja que en ella es pot trobar material bibliogràfic al voltant de temes com la sexualitat, l’adolescència o l’anticoncepció, entre d’altres.


Àmbit
Afectivitat i sexualitat

Destinataris
Totes les edats

Altres Territoris d’actuació
Barcelona (província)

Adreça
La Granja, 19-21 baixos.
08024 Barcelona

Adreça electrònica
 
correu@centrejove.org

Pàgina web

www.centrejove.org/home.htm


Horari
Horari d’hivern. D’octubre de juny.
De dilluns a dijous, de 12 a 19 h.
divendres, de 10 a 14 h.

Horari d’estiu. De juny a setembre.
De dilluns a dijous, de 10 a 17 h.
divendres, de 10 a 14 h.