Com és el mosquit tigre?

La mida del mosquit tigre adult és d’entre 2 i 10 mm. Es caracteritza per tenir l’abdomen i les potes amb bandes blanques i negres que es veuen a simple vista. També té una línia blanca que s’estén des del cap fins a la part distal del tòrax i la punta dels palps de les femelles són de color blanc. Les ratlles blanques i negres són les que li donen el nom de mosquit tigre


El cicle biològic del mosquit tigre presenta quatre estadis: ou, larva, pupa i adult. La larva i la pupa són de fase aquàtiques.