Comencen les obres de construcció del nou accés per a vehicles a la planta de tractament de residus del Maresme

Els cotxes i camions podran entrar-hi des de Les Hortes del Camí Ral

La setmana passada van començar les obres de construcció d´un nou accés per a vehicles a la planta de tractament de residus del Maresme. Aquesta nova entrada es realitza des del polígon industrial Les Hortes del Camí Ral, en una zona propera a la riera d´Argentona.


Les obres les porta a terme l´empresa Tau Ingeniería y Construcciones Especiales, SA, tenen un pressupost de 311.370 euros i una durada prevista de 3 mesos. El projecte està subvencionat per la Diputació de Barcelona dins del marc de desenvolupament del Protocol General Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

A l´inici l´entrada estava situada a la part sud, amb pas directe des de la N-II, però arran de l´expropiació dels terrenys propers a la planta de la brossa per part de la Generalitat, aquesta entrada va quedar anul·lada. Després es va construir l´actual accés amb caràcter provisional.

El nou accés tindrà un vial amb bàscules independents de 18 x 3 m per a l´entrada i sortida de camions i un vial addicional per a turismes de 4,80 m d´amplada. Entre aquests dos carrils s´hi instal·larà una nova cabina de control de planta rectangular de 3,27 m d´altura. Al nivell inferior d´aquesta planta s´ubicaran els serveis de lavabo.

Amb les noves bàscules s´incorpora també els elements de senyalització necessaris així com també els sistemes de control complementaris: llaços sensors, pals lectors de les bàscules, barreres de pas, semàfors, pannells indicadors i lectors personals.

El vial de turismes tindrà una barrera de pas en cada sentit de la circulació que funcionarà per comandament automàtic a través de targeta magnètica o manual des de la cabina de control.

Quant al tancament, el lateral es farà amb reixat d´acer amb malla rígida d´1,8 m d´altura i el frontal serà mitjançant tres portes metàl·liques.

Pel que fa a l´enjardinament, es plantaran 12 arbusts de fulla persistent a més de 3 arbres que es regaran a través d´un sistema de reg per aspersió. L´enllumenat exterior es reforçarà amb 4 lluminàries repartides en els dos costats.

A la construcció d´aquest nou accés s´utilitzarà escograva, que és l´àrid resultant de la valorització de les escòries generades a la planta, en capes de 25 cm com a subbase del paviment.