Comissió Especial de Reglament Orgànic Comarcal

Aquesta Comissió treballa en la redefinició del Reglament Orgànic Comarcal (ROC)

La Comissió està formada per:

President
{.d}Sr. Manuel Mas i Estela (PSC) {.d}

Vocals
{.d}Sr. Lloreç Artigas i Planas (ICV)

-Sr. Antoni Soy i Casals (ERC)

-Sr. Francisco Avilés Salazar (PP)

-Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo (CiU){.d}