Conclusions


En funció de tot el que hem anat veient, cal concloure que la dimensió social i ciutadana del Maresme Digital és encara relativament pobre, i que cal anar-la construint en base a les diverses iniciatives pioneres que ja existeixen i a noves que s´hi afegeixin. Però en la mesura que es faci l´esforç de sensibilització i formació que hem anat reclamant, i conforme les TICs proporcionin un major nombre de serveis i d´utilitats, la Xarxa Ciutadana i l´ús social de les TICs a la comarca avançarà amb rapidesa. Si més no, l´evolució en el nombre de persones usuàries de les Noves Tecnologies a la comarca invita a un cert optimisme. No podem oblidar, però, que arribar a alguns col·lectius serà força més dificultós.