Conclusions


Les Administracions i Serveis Públics del Maresme queden lluny encara del model ideal d´Administració Oberta (A.O.) que les Noves Tecnologies han fet emergir: mentre que internament els canvis es centren majoritàriament en la informatització de les unitats i no acaben de traduir-se en transformacions profundes de les maneres de treballar, externament els ciutadans poden fer encara molt pocs tràmits usant les TICs en relació al món públic, la informació administrativa o d´interès públic que es troba a la Xarxa és escassa, i les oportunitats de participar a través d´Internet són comptades i poc transcendents.

De totes formes, podem afirmar que, en graus diferents, el sector públic del Maresme està en camí vers l´objectiu de l´A.O.: cada cop més els ens públics maresmencs són organitzacions en xarxa (de cara endins i cap enfora) que, en conseqüència, veuen millorar progressivament el seu funcionament intern i el seu impacte final; i augmenta igualment la consciència que tenen una important responsabilitat com a proveïdors de serveis telemàtics i de valor afegit a Internet.

Ara bé, el de l´A.O. no és un repte senzill d´abordar: per convertir les Administracions en organitzacions Obertes cal disposar de la infrastructura tecnològica adequada; és necessari organitzar, depurar i integrar les bases de dades corporatives, per no parlar de la conveniència de poder comunicar aquestes amb les d´altres administracions i intercanviar dades i informacions; convé, igualment, procedir a la identificació i normalització de procediments; cal dotar-se d´aplicacions específiques, i resoldre els problemes d´identificació i d´autentificació ; i a partir d´aquí s´ha de fer realitat la gestió integrada d´expedients, i l´organització de l´atenció a la ciutadania des de diferents canals de comunicació i interacció (presencial – que mai desapareixerà -, telemàtic i telefònic). Tot plegat requereix mobilitzar recursos econòmics i polítics, i conduir un canvi cultural profund, en un període de temps limitat (perquè l´entorn i les demandes evolucionen ràpidament).

En conseqüència, hem de ser capaços de passar en poc temps de l´administració amb horaris d´atenció al públic reduïts a la que opera 24 hores al dia, 7 dies a la setmana; de la mentalitat burocràtica o assistencial, a aquella que posa el ciutadà en el centre de la seva missió i procediments (amb traduccions concretes en la forma de presentar la informació o de fer els tràmits, en les modalitats de participació, i en la personalització de les relacions); i de la cultura de la legalitat a la dels resultats i l´eficàcia.

La tecnologia és la palanca de canvi per efectuar aquesta transformació, però ha d´anar precedida i acompanyada de visions i decisions (objectius, estratègies, responsabilitzacions), formació, incentius, i un capteniment general d´aposta per la innovació i l´aprenentatge continuat.