Concurs per a la contractació de l’obra del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia (Fase 1, Fase 2 i Camí d’Accés)

Termini de presentació de proposicions: 9 de març de 2004

 
Edicte de licitació de les obres  
Plec de Clàusules Administratives Generals  
Plec de Clàusues Administratives Particulars Fase I Documents {.d}Memòria  
Cliqueu aquí
-Annexes a la Memòria (1)  
Cliqueu aquí
-Annex a la Memòria (2)
Cliqueu aquí

-Annex a la Memòria (3)  
Cliqueu aquí
-Prescripcions Tècniques 
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost (1)  
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost (2)  
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost (3)  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols {.d} 02.1-MA-TO-500-A1  
Cliqueu aquí
-02.2 MA-TO-200-A1  
Cliqueu aquí
-02.4 MA-IS-200-A1  
Cliqueu aquí
-03.1 MA-CO-50-A1  
Cliqueu aquí
-02.4MA-IS-200  
Cliqueu aquí
-03.1 MA-CO-50 A1  
Cliqueu aquí
-03.2 MA-DI-50-A1  
Cliqueu aquí
-04-MA-AS-50-A1  
Cliqueu aquí
-05-MA-FS-100-A1  
Cliqueu aquí
-07.1-MA-DET-20-A1  
Cliqueu aquí
-07.2-MA-DET-20-A1  
Cliqueu aquí
-07.3-MA-DET-20-A1 llarg  
Cliqueu aquí
-07.4-MA-DET-20-A1  
Cliqueu aquí
-08-MA-FUS-50-A1  
Cliqueu aquí
-09.2-MA-IN-ELE-ALA-100-A1  
Cliqueu aquí
-10.1-MA-SS  
Cliqueu aquí
-10.2-MA-SS  
Cliqueu aquí
-F1.01-MA-SI-1000-A2  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols A-3 {.d}1.- Emplaçament
Cliqueu aquí

-2.- Plantes edifici i recintes  
Cliqueu aquí
-3.- Alçat Edifici Secció Box  
Cliqueu aquí {.d} Fase II Documents {.d}Memòria i Annexes  
Cliqueu aquí
-Prescripcions Tècniques  
Cliqueu aquí
-Amidaments i Pressupost  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols {.d}01 MA-SI-100  
Cliqueu aquí
-02.1 MA-TO A1
Cliqueu aquí

-02.2 MA-TO A1  
Cliqueu aquí
-02.4 MA-IS-200  
Cliqueu aquí
-03. MA-CO-50 A1  
Cliqueu aquí
-04. MA-DET-20  
Cliqueu aquí
-05-MA-IN-ELE-ALA-100  
Cliqueu aquí {.d} Camí d’accés Documents {.d} Memòria  
Cliqueu aquí
-Estudi Bàsic de Seguretat i Salut  
Cliqueu aquí
-Prescripcions Tècniques  
Cliqueu aquí
-Amidament-Pressupost  
Cliqueu aquí {.d}
-Plànols {.d}01-Situació-Indexplanols  
Cliqueu aquí
-05-Perfils  
Cliqueu aquí
-06-Detalls  
Cliqueu aquí {.d}