Concurs per a la selecció d’un/a Inspector/a de Sanejament

 
Edicte (PDF)
– 
Edicte (Word)
– 
Bases del Concurs (PDF)
– 
Bases del Concurs (Word) El termini de presentació d’instàncies finalitza el 8 de setembre de 2005