Consideracions finals


El Consell Comarcal del Maresme és una peça clau pel desenvolupament de la comarca. Per a consolidar aquest paper ha de potenciar la seva competitivitat sumant esforços amb la resta d’agents que operen a la comarca. Catalunya ha d’esdevenir capdavantera en el procés de transició vers la Societat de la Informació i del Coneixement, i en aquest sentit gestionar els factors econòmics resulta extremadament important. Es parla de nova economia o d’economia digital per identificar nous models que evolucionaran abans de poder-los definir.

El lideratge és fonamental a l´hora de formalitzar les propostes que aquest pla proposa. El Consell Comarcal del Maresme ha de dissenyar una estructura clara i decidida de lideratge per activar el pla d’acció amb la participació dels agents que es considerin més oportuns.

La tendència natural de les organitzacions s’adreça a desenvolupar un cert egocentrisme que genera cohesió en el grup i identitat diferenciada. Aquests aspectes culturals, de vegades, impedeixen solucionar problemes que requereixen d’un treball en equip format per diferents organitzacions. En aquesta nova etapa evolutiva els aspectes culturals s’identifiquen com els principals reptes a superar. La tecnologia comporta dificultats que poden ser solucionades de forma extremadament ràpida si aconseguim els mitjans necessaris. Adequar els models culturals, sens dubte, que tot i disposar dels mitjans requereix d’un temps de digestió gens curt.

A banda de destacar la importància de l’adequació cultural en el marc tecnològic de la Societat de la Informació, cal remarcar la importància dels models polítics. La política juga un paper clau d’equilibri, impuls i sostenibilitat en un escenari que implica agilitat, compromís i competitivitat. Els models polítics tradicionals no cobreixen gaire bé aquests requeriments. L’estructura i la dinàmica de les organitzacions públiques han d’adequar-se, tan aviat com sigui possible, per desenvolupar el paper que els hi pertoca.

Aquestes darreres reflexions justifiquen l’orientació dels objectius del Pla Director vers una línia de treball realista, viable i enriquidora per a la comarca del Maresme. Amb el pas del temps, el Consell Comarcal del Maresme copsarà l’evolució de la comarca i replantejarà, de nou, alguns dels objectius que s’especifiquen en aquest document. El document proporciona suficient informació com per situar al lector en una posició òptima per decidir amb criteri. Recordant la petita reflexió d’un jugador de beisbol americà: “L’important no és veure on està la pilota, si no on estarà.”