Contracte administratiu per a la direcció d’obres i assessorament en la contractació de 6 obres incloses en el PSARU 2006-2008

ESTAT:
Adjudicació definitiva

DOCUMENTS:
 
Adjudicació provisional


-Licitació Termini de presentació de sol·licituds: 1 d’agost de 2008
{.d} 
Anunci de licitació .


– 
Plec de clàusules administratives particulars {.d}