Convocatòria d´ajuts per a l´assistència per a la millora de material esportiu inventariable de la XBMQ any 2011

Termini de presentació de sol·licituds: 1 de febrer de 2010

 
Aprovació per part de la Diputació de Barcelona de la convocatòria de l´any 2011 per a la concertació del Programa Complementari “Assistència per a la millora de material esportiu inventariable”. XBMQ 2008-2011