Convocatòria de subvencions a propietaris d’habitatges desocupats o integrats al programa de la borsa de mediació i arrendataris de la borsa de mediació.

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a propietaris d’habitatges desocupats o integrats al programa de la borsa de mediació i arrendataris de la barsa de mediació.

Bases específiques

 

Model de sol·licitud

 

Model dades bancàries