Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones estrangeres immigrades, per a l´any 2006