Convocatòria per cobrir una plaça de tècnic auxiliar d’Immigració

Termini de presentació d’instàncies: 21 de gener de 2008

 
Edicte
– 
Bases per a la contractació laboral d’una plaça de tècnic auxiliar d’immigració per al servei de mediació intercultural comarcal i el programa de la diversitat Publicació a: BOP 305 de 21.12.07
-DOGC 5035 de 24.12.07 L’últim dia per presentar instàncies és el dia 21.01.08.