Crèdits Reptes

ELABORACIÓ:


Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme 
DISSENY  METODOLÒGIC I RECERCA: 


Roser Girós
ELABORACIÓ DE CONTINGUTS I GUIA PEDAGÒGICA: 


Roser Girós, Consell Comarcal del Maresme 


Andrea Sànchez, Nexes 
IL·LUSTRACIÓ I MAQUESTACIÓ: 


Marc Trujillo, il·lustrador
COORDINACIÓ:


Nati Puvill, Consell Comarcal del Maresme 
AGRAÏMENTS ALS PARTICIPANTS I AUTORS DE FOTOGRAFIES:


Adrià Doy


Àlex Oliver 


Eva Fancelli


Júlia Crosas


Júlia Porto


Jordi Ardanuy


Laura Conde 


Mohamed Driouich