Curs d’acolliment 16-18 – Mataró

Curs de formació bàsica per joves que no han obtingut l’ESO a Can Noè

Descripció

Curs per a una etapa de transició on es dóna formació bàsica pensant en què assoleixin el nivell suficient perquè després puguin accedir a un PQPI o alguna formació professionalitzadora.


Àmbit
Formació permanent

Titularitat
Pública

Sistema d’accés
Universal

Destinataris
Joves de 16 a 18 anys que o bé han finalitzat la seva etapa a l’ESO o bé són alumnes d’incorporació tardana a l’ESO i que no han consolidat els aprenentatges

De qui depèn
Institut Municipal d’Educació – Ajuntament de Mataró

Territori d’actuació
Mataró

Ubicació
Centre de formació d’adults Can Noé

Adreça
C/ Josep Punsola, 45-47 08301 – Mataró

Telèfon
93 796 48 01

Adreça electrònica
 
cannoe@ajmataro.cat