Dades de recollida selectiva de paper, cartró vidre i envasos

 

evolució mes per mes de la recollida selectiva de paper i cartró, vidre i envasos a cadascun dels 27 municipis on el Consell Comarcal presta el servei. (documents en format excel).  
any 1999
– 
any 2000
– 
any 2001
– 
any 2001 , amb dades de població de 2000
– 
any 2002
– 
any 2003
– 
Gener i Febrer de 2004