Desenvolupament de l´acció “Alfabetització digital inserció laboral 20 ajuntaments Maresme”

ESTAT:
Adjudicació definitiva

DADES DEL CONTRACTE:
DADES DEL CONTRACTE:

Organisme:
Consell Comarcal del Maresme

Tipus:
Serveis

Procediment d´adjudicació:
Procediment Negociat sense publicitat

Adjudicatari:
INSERCOOP SCCL

DOCUMENTS:
Adjudicació provisional
Hipervincle


Adjudicació definitivaHipervincle