Inici Documents Cercador de recursos de salut per a joves

Drogomedia

Descripció
Al portal s’hi pot trobar diferent documentació bibliogràfica, estudis d’actualitat, dossiers documentals, així com també lesgilació i una agenda de diferents activitats que es fan al voltant del tema de les drogues.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Departament d’Habitatge i Assumptes Socials – Govern Basc.

Altres Territoris d’actuació
Estatal

Adreça electrònica
 
informacion@drogomedia.com

Pàgina web

www.drogomedia.com


Observacions:

Drogomedia és una pàgina web creada pel la direcció de drogodependències del Govern Basc que està dirigida a periodistes, mitjans de comunicació, així com també a altres persones que estiguin interessades en obtenir informació en aquest tema.

L’Aventura de la vida

Descripció
L’aventura de la vida és un programa per la promoció de la salut i la prevenció de les drogodependències en el marc escolar.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Fundació Catalana de l’Esplai.

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Telèfon
93 474 60 30

Adreça electrònica
 
aventuravida@esplai.org

Pàgina web

www.esplai.org/aventuravida


Observacions:
L’aventura de la vida és un recurs destinat als alumnes de cicle mitjà i cicle superior de primària, és a dir, als nens de 7 a 11 anys.

Teatre Acció

Descripció
Teatre Acció és una ONG de caràcter cultural constituïda per professionals vinculats al teatre i a l’educació. Desenvolupa projectes d’utilitat pública amb incidència transversal que fan atenció als àmbits de la cultura, la joventut, la salut i l’educació. Principalment, ofereixen espectacles teatrals als joves amb un posterior fòrum de debat al voltant dels temes que s’han tractat a l’obra per tal de conscienciar sobre les problemàtiques al voltant de temes de salut jove.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Professionals

De qui depèn
Teatre Acció

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Adreça electrònica
 
info@teatraccio.com

Pàgina web

www.teatraccio.com

Organització Mundial de la Salut

Descripció
Pàgina web de l’Organització Mundial de la Salut. En ella s’hi pot trobar informació sobre salut i malalties dels diferents països del món, així com també estadístiques, publicacions i programes en marxa arreu del món.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Nacions Unides

Altres Territoris d’actuació
Internacional

Pàgina web

http://www.who.int/es/

Servei Català de la Salut

Descripció

En ell s’hi pot trobar tot tipus d’informació sobre el sistema sanitari català, així com també es pot conèixer a quin dels centres s’ha d’adreçar el ciutadà perquè li prestin assistència sanitaria. Des de la pàgina web també es poden trobar les novetats i l’actualitat del CatSalut.


Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Departament de Salut – Generalitat de Catalunya

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Pàgina web

http://www10.gencat.net/catsalut/cat/index.htm

Sistema d’emergències mèdiques

Descripció
El Sistema d’emergències mèdiques S.A. és una empresa pública del Departament de Salut de la Generalitat que prentén donar atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries i el transport sanitari urgent.

A més d’informació sobre l’empresa, al portal s’hi poden trobar els telèfons, informació i detalls de Sanitat Respon 24 hores (902 111 444) o el d’urgències i emergències sanitàries (061).

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Departament de Salut – Generalitat de Catalunya.

Altres Territoris d’actuació
Catalunya

Pàgina web

www.sem.gencat.cat

Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya

Descripció
Portal on es poden trobar els principals serveis i activitats que organitza la ACASC (Associació Catalana Anti-Sida de Catalunya).

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Joves a partir de 16 anys

Altres Territoris d’actuació
Barcelona (provincia)

Adreça
C. Junta de Comerç 23. 08001 Barcelona

Telèfon
93 317 05 05

Adreça electrònica
 
administracio@acasc.info

Pàgina web

www.acasc.info

Consejo de la Juventud de España

Descripció
El Consejo de la Juventud de España és una plataforma d’entitats juvenils que té l’objectiu de propiciar la participació dels joves en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural de l’Estat Espanyol. A la pàgina web s’hi poden trobar publicacions, documents, convocatòries, així com també diferents enllaços d’entitats i programes que treballen en temes de joventut.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

Altres Territoris d’actuació
Estatal

Adreça
C/ Montera, 24 6ª planta, 28013 Madrid

Telèfon
91 701 04 20

Adreça electrònica
 
info@cje.org

Pàgina web

www.cje.org

Agència de Salut Pública

Descripció
Portal on s’hi pot trobar des d’informació dels centres de salut pública de Barcelona, fins a documents i publicacions al voltant de temes de salut com l’alimentació, malalties de transmissió sexual, higeneentre d’altres.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Totes les edats

De qui depèn
Consorci Sanitari de Barcelona

Altres Territoris d’actuació
Barcelona (provincia)

Adreça
Pl. Lesseps, 1, 08023 Barcelona

Telèfon
93 238 45 45

Pàgina web

www.aspb.es

Consorci Sanitari del Maresme

Descripció
El Consorci Sanitari del Maresme està format per diferents centres d’atenció sanitària, entre elles l’Hospital de Mataró, l’Àrea Bàsica de Salut d’Argentona, l’Àrea Bàsica de Salut de Mataró Centre, l’Àrea Bàsica de Salut de Cirera – Molins, el PADES del Maresme Sud i la Fundació Privada Salut del CSdM.

Des del portal es pot demanar hora al metge de família, trobar informació dels diferents centres que formen part del Consorci, així com també de la Residència per la gent gran de Sant Josep, la unitat de medicina natural, la unitat de podologia i la d’odontologia.

Àmbit
Altres recursos de la salut

Destinataris
Joves a partir de 16 anys

Territori d’actuació al Maresme
Maresme

Adreça
Carretera de Cirera s/n
08304 Mataró

Telèfon
93 741 77 00

Pàgina web

www.csdm.es


Observacions:
El Consorci Sanitari del Maresme és una entitat representada pel Servei Català de la Salut, l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme.