Inici Documents Formació

Com fer màrqueting Low Cost i les Xarxes Socials

Finalitzat

Objectius L’objectiu principal serà aprendre els coneixements bàsics del màrqueting adaptat a petites empreses i autònoms, així com quines són les eines que hi ha a la seva disposició en el present, sobretot pensant en les possibilitats econòmiques de què disposen. Contingut
 • SESSIÓ 1: Conèixer els conceptes bàsics per fer Màrqueting efectiu.
  SESSIÓ 2: Portar trànsit a la nostre web. Com donar-nos a conèixer.
  SESSIÓ 3: Comunicació amb els clients i què es diu de nosaltres.
  SESSIÓ 4: Aprofitar les Xarxes Socials per fer negoci efectiu.
Públic Emprenedors i Empreses de nova creació, així com petits empresaris de serveis i/o productives Modalitat Presencial Horari Dilluns i Dimecres (De 09.00h a 13.00h) Hores 16 hores Dates: 27 i 29 de Maig / 3 i 5 de Juny Lloc Maresme Centre de Negocis – Consell Comarcal del Maresme Població Mataró Dates d’inscripció 2013-05-14 Data fi d’inscripció 2013-05-26 Nombre de places Places Limitades Requisits d’accés Persones que volen emprendre un negoci, Empresaris Individuals ja constituïts o PIME. Com s’ha de fer la inscripció La inscripció només serà vàlida en el moment que s’aporti justificant del pagament realitzat i fotocòpia del DNI /NIE  Cost 32,00 € Forma de pagament El Maresme Centre de Negocis del Consell Comarcal del Maresme farà arribar a les persones inscrites els documents necessaris per poder efectuar el pagament. Entitat que realitza la formació Seminaris i Formació, S.L.U. Contacte

Maresme Centre de Negocis

Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme

Correu electrònic:  emprenedoria@ccmaresme.cat
Telèfon: 93.693.14.50

Organitzen i col·laboren:

 
     
     

Curs oficial de Manipulador i Aplicador de Fitosanitaris, nivell Bàsic

Finalitzat

Objectius Capacitar en un nivell bàsic als alumnes en la manipulació i aplicació del productes fitosanitaris de manera correcta i segons la normativa vigent. Contingut Curs de 25h per a l’obtenció del carnet oficial de manipulador i aplicador de Fitosanitaris, nivell bàsic. Referència Fitosanitaris bàsic Públic Personal laboral dels ajuntaments dels Maresme que necessitin aquesta capacitació per la seva feina Modalitat Presencial Horari 16h a 19h i alguns dies fins les 20h. Hores 25 Dates: Dilluns i dimecres de juny: 3, 5, 10, 12, 17, 19 i 26. Lloc Centre Cívic Cabot i Barba, Pl. Miquel Biada nº5 Mataró (davant del Consell Comarcal del Maresme i estació Renfe) Dates d’inscripció 2013-05-07 Data fi d’inscripció 2013-05-24 Nombre de places Mínim de 20 i màxim de 30 Requisits d’accés Personal laboral dels ajuntaments de la comarca del Maresme que exerceixin tasques d’aplicador de productes fitosanitaris i/o personal relacionat que necessitin aquesta capacitació professional. Com s’ha de fer la inscripció

Les persones interessades i que compleixen els requisits d’accés, han d’ omplenar el full d’inscripció, i adjuntar fotocòpia del DNI i Fotocòpia de la targeta sanitària CatSalut i justificant de pagament i fer-lo arribar a l’Escola de Capacitació Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, per fax (972841542) o e-mail :

Cost

Aquest curs està subvencionat en part pel Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, però cal abonar un import en concepte de copagament i drets d’examen de: 45€

Forma de pagament

Ingrés de 45€ per alumne al compte del Banc Sabadell núm. 00810162180001088818 indicant el vostre nom i cognoms i com a concepte “Fitosanitaris Bàsic”.

Entitat que realitza la formació Escola de Capacitació Agrària Forestal “Can Xifra” de Santa Coloma de Farners, Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya Contacte

Podeu contactar amb el Consell Comarcal del Maresme a través del telèfon 937411175 o bé é-mail: maresmecapacita@ccmaresme.cat o bé a l’ECA Can Xifra al telèfon 972841765 (Coordinador: David Román)

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme-Maresme Capacita Programa Presentació del curs. Els enemics dels conreus: identificació, classificació i descripció.Productes fitosanitaris. Classificació i descripció. Etiqueta. Àrees bàsiques de l´etiqueta. Fitxes de seguretat.Relació treball – salut, intoxicacions, símptomes. Primers auxilis en cas d´intoxicació.Mètodes de control de plagues. Formulació, preparació i aplicació. Equips d´aplicació, descripció i funcionament. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.Nivell d´exposició de l´operari: mesures preventives i de protecció.en l´ús de productes fitosanitaris..Factors de risc en la manipulació de plaguicides. Perillositat dels productes fitosanitaris i els seus residus. Gestió d´envasos buits. Requisits en matèria d´higiene dels aliments i pinsos. Traçabilitat. El registre de plagues i el registre de tractaments en els explotacions agrícoles. Riscos derivats de l´ús de plaguicides. Normativa legal. Examen.

Seminari sobre: Com realitzar una mesura correcta dels aliments: temperatura, humitat, pH…

Finalitzat

Objectius

Donar als assistents coneixements bàsics de com realitzar una mesura o escollir correctament l´instrument adequat
per fer-ho. Indicar els conceptes bàsics de metrologia. Variables físiques a mesurar en la manipulació d´aliments: Temperatura, humitat, pH, percentatge de compostos polars.

Contingut

Seminari pràctic de 3h realitzat per l’empresa Instrumentos Testo sobre el correcte control de temperatura, humitat, pH i percentatge de compostos polars dels aliments.

Referència Mesura manipulació aliments Públic Usuaris de cuines, obradors i tècnics de qualitat Modalitat Presencial Horari 16h a 19h Hores 3 Dates: Dilluns dia 3 de juny de 2013 Lloc Centre Cívic Cabot i Barba, Pl. Miquel Biada nº5 Mataró (davant del Consell Comarcal del Maresme i estació Renfe) Població Mataró Dates d’inscripció 2013-05-06 Data fi d’inscripció 2013-05-26 Nombre de places Mínim de 15 i un màxim de 30 Requisits d’accés Cal tenir coneixements sobre manipulació d’aliments. Com s’ha de fer la inscripció

Per a fer la inscripció cal omplir el formulari que trobareu aquí: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=9623

Cost Gratuït Entitat que realitza la formació Eduard Ordoñez i Raquel Serra, del Departament comercial división Food&Health Instrumentos Testo S.A Contacte

Podeu contactar amb el Consell Comarcal del Maresme a través de l’adreça maresmecapacita@ccmaresme.cat o bé a través del telèfon: 93 741 11 75.

Organitzen i col·laboren:

Consell Comarcal del Maresme i l’empresa www.testo.es

Elaboració i disseny de projectes educatius

Inscripcions obertes fins al dia 5 de maig de 2013.

Objectius Aquest curs et permetrà reforçar, i aprofundir en aquells aspectes que ajuden a fer una correcte elaboració i disseny d´un projecte socioeducatiu. Contingut Curs de 30 hores en modalitat on-line que té com a objectiu millorar el coneixement dels alumnes a l’hora de gestionar projectes en el camp educatiu. Curs vàlid per a completar la formació obligatòria dels futurs directors de lleure infantil i juvenil. Referència Projectes educatius Públic Coordinadors, directors de lleure, educadors i en general tota aquella persona que vulgui aprofundir en l´elaboració i disseny de projectes. Modalitat On-line Hores 30 Dates: Maig a Juny (del 13/5 al 21/6 de 2013) Lloc on-line Dates d’inscripció 2013-04-15 Data fi d’inscripció 2013-05-05 Nombre de places Mínim de 17 i un màxim de 40 Requisits d’accés Ser major de 18 anys i al ser en modalitat online disposar de connexió a internet i ordinador, i uns mínims coneixements de processadors de textos i navegació per internet. Com s’ha de fer la inscripció

Podeu fer la inscripció al curs a través del següent formulari: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=9583

Cost Aquest curs està subjecte a Preu Públic (segons Ordenança nº 10 reguladora del preu públic per les accions formatives dirigides als ciutadans de la comarca del Maresme i gestionades pels serveis educatius del Consell Comarcal del Maresme) i el seu cost és de 60€. Forma de pagament A partir del dia 6 de maig, un cop finalitzat el termini d’inscripció, les persones admeses seran informades del procediment a seguir per a liquidar el Preu Públic. Entitat que realitza la formació Educa, Escola de professions educatives, socials i culturals Contacte

Podeu contactar amb nosaltres a través de l’adreça: maresmecapacita@ccmaresme.cat o bé a través del telèfon: 93 741 11 75

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme-Maresme Capacita Programa

1. Nivells de Planificació
2. El cicle del Projecte i la Identificació
3. Disseny i Formulació
4. Execució i Seguiment
5. Avaluació del Projecte
6. Pressupost i Introducció al Finançament de Projectes

Curs homologat de prevenció i control de la legionel·losi

Finalitzat

Contingut L’associació de professionals de les Energies Renovables de Catalunya (APERCA), en col·laboració amb l’Àrea de Salut Publica del Consell Comarcal del Maresme organitza una edició del curs homologat de prevenció i control de la legionel·losi que serà impartit per l’empresa acreditada SPM Controler. El personal que superi aquest curs rebrà un certificat individual acreditatiu de què disposa de la formació exigible, segons estableix el Decret 352/2004. Modalitat Presencial Dates: 11, 16, 18, 23 i 25 d’abril de 2013 Horari de 9:00h a 14:00h Hores 25 hores Lloc Centre Cívic Cabot i Barba (Plaça Miquel Biada, 5 de MATARÓ) Nombre de places Places limitades que s’atorgaran per ordre i data de la transferència de pagament. Com s’ha de fer la inscripció

1) Cal realitzar, abans del 31 de març, el pagament de l’import corresponent al cost del curs mitjançant transferència bancària o ingrés al CC de l’Associació de Professionals de les Energies Renovables – APERCA ( 2100 – 0817 – 41 – 0200680717 ) indicant en el concepte el nom de la persona inscrita.

2) Tot seguit, enviar un correu electrònic a aperca@aperca.org indicant les dades següents:
Nom i cognoms de l’alumne
DNI de l’alumne
Nom de l’empresa
NIF de l’empresa
Adreça de l’empresa
Telèfon i correu electrònic de contacte.

Una vegada feta la inscripció s’enviarà un missatge de confirmació de la mateixa. La factura s’emetrà a la finalització del curs.

Cost

El cost del curs és de 356,95€ (295,00 € + 21% d’IVA)

Les empreses d’APERCA gaudeixen d’un preu especial de 296,45% (245,00€ + 21 d’IVA)

Només es contempla la devolució de l’import abonat en cas de no realitzar-se el curs per causes majors / imprevistes. En cas de ser necessari, es permet la substitució de la persona inscrita per una altra.

Entitat que realitza la formació SPM Controler, empresa acreditada Contacte

Per a més informació, contacteu amb APERCA:
Telèfon: 93 803 69 72
Correu electrònic: aperca@aperca.org

Organitzen i col·laboren:

 
      
    

Programa

Podeu consultar el temari i més informació sobre aquest curs, consultant el programa:

 

Curs de formació: Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Contingut 470 hores hores (amb 80 hores de pràctiques incloses) Públic Persones que estan a l´atur Modalitat Presencial Horari de dilluns a divendres de 9.30 a 14.30 Hores 470 Dates: del 28 de desembre 2012 al 30 de maig de 2013 Lloc Centre de Formació Permanent
Pl. del Mil.lenari, 2 Població 08338 Premià de Dalt Dates d’inscripció 2012-12-17 Nombre de places 15 Requisits d’accés Trobar-se en situació d´atur Com s’ha de fer la inscripció Trucar per telèfon per demanar dia i hora Cost subvencionat Entitat que realitza la formació Ajuntament de Premià de Dalt Contacte

Servei d´Ocupació i Promoció Econòmica
Tel. 93 693 15 90
ocupacio@premiadedalt.cat

Curs: Millorem la promoció i venda dels Productes de la Terra

Contingut

El Consell Comarcal del Maresme, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha organitzat el curs: Millorem la promoció i venda dels Productes de la Terra per ajudar els productors de la comarca a comercialitzar els seus productes. Es tracta de dues sessions de 4 hores cadascuna on especialistes explicaran els canals de distribució i venda i les tècniques de promoció i venda dels productes.

 

Públic Empresaris de Productes de la Terra Maresme Modalitat presencial Horari 11 de desembre de 2012, de 15:00h a 19:00h i 18 de desembre de 15:30h a 19:30h Dates: Dimarts 11 i 18 de desembre Lloc Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme Data fi d’inscripció 2012-12-04 Requisits d’accés

Cal emplenar el formulari d’inscripció que trobareu CLICANT AQUÍ

Cost subvencionat al 100% pel Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona Entitat que realitza la formació Coordinació: Fundació Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDICRAT). Docents: Marta Rancaño (CEDRICAT) i Mireia Fàbrega (E2S) Contacte

Productes de la Terra Maresme
CONSELL COMARCAL DEL MARESME
93 741 16 16 (extensió 410)
Correu electrònic: jaume.gomis@ccmaresme.cat
Web: www.ccmaresme.cat/productesdelaterra

Programa

SESSIÓ 1: Canals de distribució i venda:

 • Objectius:

Disposar de coneixements per donar suport a la presa de decisions a l’hora de triar els canals de distribució i venda

 • Continguts:
 1. Quin paper juguen els canals de distribució i venda en el nostre model de negoci
 2. Canals curts de comercialització: què són i què ens pot aportar cadascun d’ells
 3. Avantatges i inconvenients de la comercialització mitjançant intermediaris
 4. Com gestionem el canal de distribucio i venda
  Els consumidors de Productes de la Terra.

SESSIÓ 2: Tècniques de promoció i venda:

 • Objectius:

Conèixer els factors que cal tenir en compte sobre el producte i els clients.

Familiaritzar-se amb les tècniques de promoció

 • Continguts:
 1. Quins factors cal tenir en compte sobre el producte i els clients
 2. Les tècniques de promoció:
 3. La importància de la comunicació
 4. El briefing
 5. El nom, missatge i imatge corporativa
 6. Estratègies i canals de comunicació
 7. Anàlisi de casos

Intel·ligència emocional dins l’àmbit educatiu

Presentació

La salut i el benestar emocional constitueix un pilar fonamental dins de l’entorn educatiu, quedant de manifest així, la necessitat d’incorporar estratègies de prevenció i intervenció per a ajudar la comunitat educativa a afrontar les dificultats típiques de la seva tasca i del seu desenvolupament.

El curs es basa en la realització de dinàmiques específiques dissenyades per a oferir un aprenentatge basat en la pròpia experiència i en la vivència del grup, activant la capacitat d’autoconeixement i autodescobriment, fomentant i estimulant la capacitat expressiva de sentiments i emocions, guiant-los per a la seva canalització i integració.

Referència IE Públic Educadors/es, vetlladors/es i/o docents Modalitat presencial Horari Dilluns de 10:00h a 13:00h Dates: Del 19 de novembre al 17 de desembre Lloc Espai de Diàleg i GAUDIM – Espais Humans (C/ Sant Josep Oriol 19 baix de MATARÓ) Nombre de places Mínim 8 i màxim 14 Requisits d’accés

Persones de l’àmbit educatiu amb un interès real en millorar les seves competències emocionals.
Per a inscripcions, enviar un correu electrònic a info@espaidedialeg.com

Cost 70 euros Entitat que realitza la formació Espai de Diàleg i GAUDIM – Espais Humans Contacte

Per a més informació:
Teresa Fernández – 626 885 213
Raquel G. Noguera – 625 247 385
Frederic de Gracia – 664 456 696

info@espaidedialeg.com

www.espaidedialeg.com

Organitzen i col·laboren: Espai de Diàleg i GAUDIM – Espais Humans amb la col·laboració de Consell Comarcal del Maresme

Curs:Societats i cultures d’origen de les persones i famílies nouvingudes: Marroc, Romania, Equador i Xina

Presentació

En els darrers anys, l’arribada de població nouvinguda ha estat molt significativa i ha comportat importants canvis en l’estructura social. Promoure la integració de les persones i famílies nouvingudes a la societat d’acollida es converteix en un repte cabdal per als ajuntaments que, des de la proximitat, han d’adaptar les seves eines i els seus recursos a un marc social cada cop més plural.

Disposar, en aquest sentit, de coneixement sobre les característiques de les societats i les cultures d’origen de les persones i famílies nouvingudes, resulta essencial per tal que, tant tècnics com polítics, puguin desenvolupar les seves responsabilitats en un marc social creixentment diversificat, amb nous costums, noves dinàmiques socials i noves demandes ciutadanes.

Programa

Podeu consultar el programa CLICANT AQUÍ

Públic Tècnics municipals del Maresme Dates: 6, 13, 20 i 27 de novembre Horari De 9:00h a 14:00h Lloc Consell Comarcal del Maresme (Plaça Miquel Biada 1 de Mataró. Entrada per cantonada Avda. Maresme amb Avda. Jaume Recoder) Requisits d’accés

Les places són limitades i s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció.
Les persones interessades han d’inscriure’s a l’adreça: www.diba.cat/cjs/jornada.asp?id=1867

Cost Gratuït Organitzen i col·laboren: Diputació de Barcelona en col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme

L´APLICACIÓ DE LA MUDAWANA MARROQUÍ A ESPANYA A LA LLUM DE LES NOVES NORMATIVES EN DRET INTERNACIONAL PRIVAT

Finalitzat

Objectius Informar sobre la possibilitat de l´aplicació del codi marroquí a l´Estat Espanyol a la vista de les noves normatives de Dret Internacional Privat. Contingut

En els darrers temps s´han aprovat o han entrat en vigor diferents normatives que afecten directament als procediments de família amb elements d´estrangeria i que modifiquen el panorama normatiu tradicional amb la introducció d´elements fins ara inexistents com l´elecció de la llei aplicable i que obliga a tots els operadors jurídics a replantejar alguns dels esquemes tradicionals.
Aquests canvis afecten especialment a la possibilitat d´aplicar la Mudawana (el Codi de la Família) Marroquí en el nostre territori a l´hora que serà més important que mai el coneixement de les lleis estrangeres ni que sigui de manera superficial per aconsellar als litigants en la seva possibilitat d´elecció de la llei aplicable.
El Servei d´Atenció i Informació a les Dones, del Consell Comarcal del Maresme (SIAD Maresme) està atenent, entre altres, a dones d´origen marroquí de la comarca. Aquestes dones plantegen necessitats jurídiques que se solucionen a base de la llei del seu país d´origen pel fet d´estar casades segons aquesta llei i mantenir la nacionalitat marroquina com a element definidor de la seva llei personal. A la hora de trobar-se en situacions de separació, divorci, guarda i custòdia, poligàmia,…les dones es troben dividides entre les lleis espanyoles en la matèria (codi civil) i la llei del seu país d´origen.
Tot això ens planteja la necessitat d´oferir informació i formació a professionals de la comarca que treballen amb aquest col•lectiu, així com a entitats de dones, sobre el codi de la família marroquí, els mecanismes de la seva aplicació aquí i els tractats i convenis internacionals existents en la matèria.
Després de la sessió informativa del dia 13 d´abril 2011, oferim un curs a més profunditat en el codi marroquí de la família i al seva aplicació a l´Estat Espanyol.

Professional que imparteix el curs
Anna Maria Vidal i Cardona: Doctora en dret i advocada especialitzada en dret internacional i estrangeria.

Públic Tots i totes les professionals de l´àmbit jurídic o que atenen a dones d´origen marroquí. Modalitat Presencial Horari De 16:30 a 18:30 Dates: Els dimarts 23 i 30 d´octubre i 06 de novembre Lloc Sala de plens del Consell Comarcal del Maresme, Plaça Miquel Biada, 1. Nombre de places 30 Requisits d’accés Les persones interessades han d’inscriure’s emplenant el formulari que trobaran aquí. Cost

El preu públic d’aquest curs és de 32 euros, segons l´Ordenança núm. 20 reguladora del Preu Públic per les accions formatives dirigides als ciutadans i gestionades pel Consell Comarcal del Maresme.

El full d’autoliquidació per tal de poder fer la transferència bancària es pot descarregar
CLICANT AQUÍ. S´ha de presentar el comprovant de pagament via fax,

És necessari incorporar el número identificador que se subministra en el moment de realitzar la inscripció. Si realitzeu la inscripció on-line, el número identificador és el que apareix en la pantalla de tramesa de sol•licitud.

Entitat que realitza la formació Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal del Maresme Programa Per llegir el programa de la formació, cliqueu aquí.