Consolida’t

Consolida’t és un programa que contribueix a l’enfortiment, el creixement o la reinvenció del treball autònom, mitjançant un itinerari específic amb accions formatives i sessions individuals
d’assessorament i acompanyament d’experts que permet definir un pla d’acció personalitzat per assolir els objectius definits per a la consolidació del negoci

Si esteu interessats en participar a la convocatòria del
2019-2020, poseu-vos en contacte amb el Servei
d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme a
través del següent correu electrònic:
emprenedoria@ccmaresme.cat o bé per telèfon:
93.693.14.50.

NOTÍCIES: