El CCM convoca la XIX edició de la Mostra Literària del Maresme

L´àrea de Cultura del Consell Comarcal del Maresme (CCM) ha convocat la XIX Edició de la Mostra Literària del Maresme´2002 en les modalitats de prosa i poesia. El veredicte i lliurament de premis es farà a Premià de Mar el dia 5 d´octubre de 2002. Els treballs, dels quals en queden exclosos de la present convocatòria els tècnics i científics, hauran de ser individuals, escrits en català a una sola cara i a doble espai, i totalment inèdits.

La data límit per a la presentació dels treballs concursants a la fase comarcal serà el 5 de juliol del 2002. Els ajuntaments participants enviaran els treballs seleccionats per a la fase comarcal a la regidoria de cultura de l´Ajuntament de Premià de Mar abans de la data límit.

Per consultar les bases del concurs, Cliqueu aquí


    Com cada any, el concurs consta d´una fase local i d´una altra comarcal. La fase local correspon organitzar-la als ajuntaments que decideixin participar-hi. En aquesta fase, el jurat local haurà d´escollir les obres que passaran a la fase comarcal. Els ajuntaments que organitzin la fase local de la Mostra exposaran a les seves bases quina serà la data límit per poder presentar els treballs concursants. Un mateix autor no podrà presentar originals en més d´una població. El dia límit per a la presentació dels treballs concursants, per part dels ajuntaments, a la fase comarcal serà el 5 de juliol.

      La Mostra Literària, atesa l´edat dels concursants, contempla cinc grups diferents: de 6 a 8 anys, de 9 a 11, de 12 a 14, de 15 a 18 i de 19 anys en endavant. En cadascun dels grups i en cadascuna de les modalitats –prosa i poesia- el jurat podrà atorgar un primer i un segon premi, tot i que també podrà declarar dessert qualsevol dels premis si la qualitat dels treballs així ho requereix.

    L´extensió serà inferior a 5 DIN-A-4 per als tres primers grups (de 6 a 14 anys). Pel que fa als dos grups següents (de 15 a 19 anys en endavant), l´extensió mínima serà de 5 DIN-A-4 i la màxima de 15 DIN-A-4. En la modalitat de poesia, l´extensió indicada és a títol orientatiu.

    Els guanyadors dels grups de fins a 14 anys seran premiats amb lots de llibres valorats entre els 30,05 i els 90,15 €. Els autors de les obres guanyadores que siguin majors de 15 anys rebran un premi en metàl.lic que anirà dels 60,10 als 300.51 €.

    Les obres premiades seran publicades en una primera edició i tots els participants a la fase comarcal tindran dret a un exemplar gratuït d´aquesta publicació.

 Un cop fet públic el veredicte, els treballs guanyadors de la fase comarcal seran publicats a la pàgina web del Consell Comarcal del Maresme (www.ccmaresme.es)

    Les bases completes de la XIX Edició de la Mostra Literària del Maresme´2002 poden consultar-se a l´esmentada pàgina web del CCM.