El Consell Comarcal, conjuntament amb el sector empresarial, elaborarà un Pla de Xoc per fer front a l’increment del preu de l’energia

L’escalada de preus de l’electricitat està ofegant l’economia de moltes famílies i també de moltes empreses que expressen la seva preocupació pel desmesurat increment de la factura energètica. Moltes d’elles, fortament castigades per l’esclat de la pandèmia de la COVID-19, han alertat que el cost elèctric, juntament amb l’increment del preu de les matèries i del transport, estan posant en perill la continuïtat dels seus negocis.


Davant d’aquesta situació, el Consell Comarcal ha convocat avui les agrupacions empresarials del Maresme per recollir les seves demandes i necessitats. A la reunió, a la qual han assitit 25 empreses, associacions i gremis, s’han posat sobre la taula les problemàtiques específiques que afecten a cada sector i també diferents propostes per millorar la situació d’empreses i petits negocis.

Els representants empresarials han manifestat els problemes i traves adminsitratives en la consecució d’ajuts i subvencions per ajudar a mitigar l’efecte de crisi energètica, sobrevinguda després de la pandèmia i han demanat la implicació de totes les administracions, cadascuna dins del seu àmbit d’actuació, per mantenir actius els negocis i ajudar-los en el procés de transició energètica.

Consideren que s’haurien de simplificar els tràmits administratius i canalitzar vies d’ajut directe que facilitin, d’una banda superar la situació actual i de l’altra efectuar una transició energètica cap a un model més sostenible i menys depenent dels combustibles fòssils.

Amb aquest esperit, el Consell Comarcal i el sector empresarial ha acordat elaborar un Pla de Xoc que reculli, entre d’altres, un seguit de mesures d’àmbit local que s’exposaran en un Consell d’Alcaldies extraordinari.

També s’ha demanat al Consell Comarcal que lideri un front comú davant les administracions superiors per tal que facilitin crèdits tous o ajudes a les empreses, tant per fer front a l’increment del cost energètic, com per emprendre el camí de la transició energètica.

El Consell Comarcal s’ha compromès a presentar el tema en un Consell d’Alcaldies, traslladar les peticions a les administracions superiors i mantenir reunions periòdiques que serveixin com a punt de trobada de l’empresariat maresmenc, que també ha mostrat el seu neguit per l’afectació que pot tenir sobre els seus negocis la propera implantació de les Zones de Baixes
Emissions (ZBE).

El president del Consell Comarcal, Damià del Clot, ha manifestat que tot i que el Consell Comarcal no té competències directes en molts dels temes plantejats “tenim l’obligació d’estar al costat del territori creant les sinèrgies necessàries per ajudar les persones i l’economia maresmenca”.

Per la seva banda, el vicepresident primer i conseller delegat de Planificació Estratègica, Joaquim Arnó, ha pres el compromís de realitzar un Pla de Xoc que permeti la supervivència del món econòmic comarcal perquè “no ens podem permetre veure com moltes empreses opten per tancar no perquè la seva línia de negoci sigui inviable, sinó per fets sobrevinguts com l’escalada de preus energètics o de les matèries”. Arnó també ha manifestat la necessitat de donar continuïtat a aquest forum “com a espai de debat on es puguin exposar i tractar, entre d’altres, línies de subvencions en les quals s’està treballant per part del Consell Comarcal, i
configurar les necessitats del sector privat per a noves línies que vagin sorgint
“.