El Consell Comarcal crearà el Servei mancomunat de promoció de la salut i prevenció de les drogodependències

Es prestarà a Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera

A petició dels ajuntaments de Calella, Malgrat de Mar, Palafolls i Tordera el Consell Comarcal ha iniciat els tràmits per a la creació d’un nou servei mancomunat que s’encarregarà de detectar necessitats, planificar, coordinar i realitzar accions de promoció de la salut i prevenció de les drogodependències en aquests 4 municipis.

El Consell Comarcal ja va aprovar en el passat Ple els 4 convenis en els quals s’especifiquen les hores de prestació del servei en cada municipi. Així, Calella i Malgrat de Mar disposaran cadascun d’ells de 15 hores setmanals de servei i Palafolls i Tordera en tindran 7,5h/setmana.

El Servei Comarcal de Joventut, que ja impulsa espais de treball i accions de suport als ajuntaments per abordar la prevenció de les conductes de risc en l’àmbit de la salut i els consums abusius de substàncies addictives, serà qui assumirà la gestió i coordinació.

En aquests moments, el Consell Comarcal ja està ultimant els plecs per licitar el servei amb l’objectiu que entri en funcionament durant el primer semestre d’aquest any.