El Consell Comarcal del Maresme i la UOC firmen un conveni per a la creació de la comunitat virtual “Maresme31”

{+}  

{+}
El president del Consell Comarcal del Maresme, Josep Jo, i el rector de la Universitat Oberta de Catalunya, Gabriel Ferraté, han firmat avui el conveni de col·laboració que permetrà desenvolupar al Maresme una experiència pionera: la creació d´una comunitat virtual de treball en xarxa per als responsables polítics i tècnics de les administracions locals de la comarca.
Aquesta comunitat virtual s´ha batejat com a “Maresme31” ja que donarà cobertura als 30 ajuntaments del Maresme més el Consell Comarcal. Tindrà quatre àmbits de treball: Promoció Econòmica, Medi Ambient, Benestar Social i Ensenyament. En aquests moments s´està treballant en els primers objectius de treball, així com en el disseny, continguts i configuració del portal. Es calcula que podrà entrar en funcionament entre els mesos de març i abril de 2003. i primers objectius dels treball.


El projecte de plataforma virtual s´emmarca dins el Pla Director de la Societat de la Informació del Maresme i és un exemple concret del tipus de serveis que les administracions locals necessiten en la Societat de la Informació. La seva finalitat és convertir-se en un element estratègic clau per a la coordinació de les polítiques sectorials i territorials ja que permetrà el contacte permanent i de qualitat entre tots els membres d´una comunitat que s´acosta a les mil persones. Aquest projecte que lidera el Consell Comarcal del Maresme compta amb la participació de la Universitat Oberta de Catalunya que cedirà la llicència d´ús de la plataforma tecnològica VIRTÀGORA basada en el seu Campus Virtual i que està valorada en 100.000€. El CCM, per la seva banda hi aportarà 65.000 MARESME31 Objectius: Beneficiar la gestió quotidiana dels serveis municipals mitjançant la distribució de l´experiència i del coneixement dels seus gestors a través d´una xarxa, fet que comportaria que els ciutadans i ciutadanes rebin el millor servei possible per part de l´administració més propera.
-Optimitzar el funcionament de l´administració, a través de la utilització de les noves tecnologies més avançades, dirigint l´administració cap a la renovació dels mètodes de treball que permet la Societat de la Informació.
-Traslladar a l´administració local la percepció que tant els problemes com les seves solucions no tenen límits territorials ni administratius, i que el fet de compartir uns i altres enriqueix la seva capacitat de resposta davant del ciutadà.
-Generar dinàmiques que configurin les administracions locals del Maresme com a organitzacions promotores de la Societat de la Informació en el marc del procés de canvi que estan promovent les administracions públiques catalanes a través del projecte AOC.
-Posar en marxa un canal més de les polítiques de serveis que presta el Consell Comarcal del Maresme als ajuntaments, en el marc del procés de canvi per a les administracions públiques catalanes que suposa el projecte Administracions Obertes de Catalunya.
-Conscienciar i potenciar l´ús dels mitjans de seguretat electrònica. Serveis: Crear i transferir coneixement entre els professionals dels ajuntaments de la comarca i del Consell Comarcal del Maresme.
-Compartir informació i documentació no publicada i d´ús intern de la comunitat
-Fomentar el benchmarking de les polítiques locals desenvolupades pels ajuntaments
-Crear grups de treball temporals o permanents amb els seus espais de comunicació particulars, fomentant el treball en xarxa (intercanvi de documents, fòrums i debats, grups de discussió, etc)
-Canalitzar cap els usuaris qualsevol notícia, idea, esdeveniment, contacte… que pugui millorar el seu coneixement.
-Desenvolupar un mercat de projectes, productes i serveis (detecció de “bones pràctiques” i “males pràctiques”, compartir la presa de decisions de proveïdors, etc.).
-Accedir a d´altres projectes del sector mitjançant un directori de links
——————————- Imatges de la signatura del conveni: Firma,  
Cliqueu aquí Reunió, 
Cliqueu aquí