El Consell Comarcal impulsa la implementació al Maresme d’un protocol  de mesures alternatives a la sanció econòmica per als menors consumidors de drogues il·legals

 
El Consell Comarcal del Maresme ha proposat als ajuntaments treballar conjuntament en l’elaboració d’un projecte sobre mesures educatives alternatives a la sanció econòmica que s’aplica als menors que consumeixen drogues il·legals. Des de la Xarxa d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència s’entén que s’ha d’apostar per la prevenció i l’educació davant de problemàtiques com les drogodependències. Les línies generals del programa, presentades avui a alcaldes, regidors i tècnics dels serveis socials compta amb el suport de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu és que els menors prenguin consciència de la seva infracció i modifiquin els seus hàbits. La sanció econòmica sol recaure sobre la família i té pocs efectes educatius sobre els menors infractors. Davant d’aquesta constació, la Xarxa d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (XIAF) creu convenient avançar en meures preventives i educatives.

Com a primer pas, avui s’ha celebrat una primera reunió en la qual el Consell Comarcal s’ha ofert a elaborar conjuntament amb referents municipals, Mossos d’Esquadra i agents de salut, un programa d’actuació en la prevenció de les drogodependències. La idea és que, una vegada definits els criteris d’actuació i els circuits d’intervenció, s’hi puguin adherir tots els ajuntaments de la comarcal, alguns dels quals ja apliquen programes específics d’actuació pedagògica.

La Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina de Prevenció de Drogodependències, donarà recolzament tècnic a aquest programa, que podria estar enllestit el mes de setembre.