El Consell Comarcal oferirà als municipis un servei integral de recollida de residus

 

Els consellers comarcals de Cooperació Municipal i Planificació, Alfons Molons, i de Medi Ambient, Antoni Valls, s’han reunit amb una vintena de regidors de medi ambient i sostenibilitat per explicar la nova línia de treball que seguirà el Consell Comarcal en matèria de residus.

Les dues conselleries estan treballant en la reorientació del servei de manera que respongui a les demandes i necessitats de cada municipi. Actualment, el servei de Recollida, Transport i Gestió de Residus Municipals se centra, a l’àmbit domèstic, en la recollida selectiva de les tres fraccions clàssiques: vidre, envasos i paper. També realitza la recollida de la fracció orgànica, de la poda, del rebuig i dels voluminosos en el municipi de Dosrius.

En els propers mesos, el servei donarà un gir. Incorporarà prestacions i oferirà diverses alternatives de manera que estigui preparat per cobrir totes les necessitats que demanden els municipis. A més d’ampliar les diverses modalitats de recollida selectiva, s’oferirà el servei de neteja viària i el de manteniment i neteja de platges.

Amb aquest sistema integral, el CCM continua potenciant un model de gestió que aprofita les economies d’escala per aconseguir l’eficiència i l’estalvi econòmic en la prestació de serveis al ciutadà.