El Consell Comarcal utilitza tècniques d´estalvi d´aigua a Montgat en l´obra d´enjardinament de can Maurici

 

El Consell Comarcal del Maresme, via conveni, ha marcat les directrius tècniques que s´han seguit en l´execució de l´obra d´enjardinament de Can Maurici a Montgat. Un dels principals objectius de l´obra ha estat aconseguir el màxim estalvi d´aigua mitjançant l´ús de les tècniques més apropiades.
L´enjardinament de can Maurici s´ha realitzat amb la tècnica coneguda com a “xerojardineria”, basada en la utilització d´espècies vegetals i sistemes d´enjardinament que s´adaptin a les disponibilitats hídriques del propi territori. En el cas de l´obra de can Maurici s´han fet servir diferents espècies arbustives com ara l´espígol, el romaní, la santolina, la verònica o el teucri, i arbres com l´albitzia, la tipuana o el tamariu. La tècnica d´enjardinament més important aplicada per a l´estalvi d´aigua ha estat el “mulsching”. En concret, s´ha col·locat una capa de 5 a 10 cm de gruix d´escorça de pi o bé trinxat de poda que evita la transpiració del sòl i augmenta l´emmagatzament d´aigua de pluja. L´obra ha permès especialment restaurar uns espais verds entre blocs d´edificis que estaven molt degradats i, per tant, ha contribuït a millorar força la qualitat paisatgística del barri. L´execució de l´obra de Can Maurici ha anat a càrrec de la regidoria de parcs i jardins de l´Ajuntament de Montgat i del Consell Comarcal del Maresme. A través dels convenis de jardineria, el Consell Comarcal ofereix als ajuntaments el suport d´un enginyer tècnic agrícola per tal d´optimitzar les condicions de jardineria i paisatge, així com el manteniment i la gestió de l´arbrat viari. A més de l´Ajuntament de Montgat, també tenen conveni amb el Consell Comarcal els ajuntaments d´Arenys de Mar, Arenys de Munt, Teià i Sant Vicenç de Montalt. galeria d’imatges de l’enjardinament,  
Cliqueu aquí