El món associatiu del Maresme


Les entitats i associacions no lucratives (ONL) són actors socials importants, que contribueixen a la creació de benestar públic. Precisament, les noves tecnologies els permeten fer-ho en major grau i alhora convertir-se elles mateixes en motors de l´alfabetització digital popular que cal dur a terme.

El problema és que, en molts casos, les ONLs estan encara molt lluny de les TICs. Problemes habituals en el tercer sector com ara l´edat mitjana elevada i el baix grau de formació dels seus membres, la falta de recursos econòmics, una cultura sovint poc predisposada a la innovació, o la manca de prou col·laboració per part dels associats fan que la majoria d´entitats encara facin un ús limitat o nul de les noves tecnologies.

El problema, doncs, sol tenir una dimensió cultural (entendre les potencialitats i possibilitats de les TICs per a l´entitat), de mitjans telemàtics (les eines), i de recursos humans (disposar de persones que siguin capaces de treure partit de les noves tecnologies), agreujat pel format freqüentment reduït de les associacions.

Com a conseqüència d´aquest estat de coses, es constata que tan sols una minoria d´ONLs tenen pàgina web pròpia (i gairebé sempre de caire purament informatiu), i que en comptades ocasions el correu electrònic es fa servir per a la comunicació i treball intern.

Davant aquest panorama, és urgent que les entitats reaccionin i, adoptant una visió estratègica, apostin per les TICs com un instrument més per al seu treball quotidià. Les administracions públiques poden ser motor i suport d´aquest procés de canvi, conduint campanyes de sensibilització i proporcionant serveis de formació i facilitació d´equips. És, aquest, a més, un terreny en el qual té sentit que es faci una oferta pensada per al conjunt de la comarca i que propiciï la interrelació entre associacions, la qual cosa – com a benefici col·lateral – reforçarà l´articulació de la societat civil maresmenca, poc vertebrada actualment a nivell comarcal. El Consell Comarcal és el candidat natural a desencadenar un procés d´aquest tipus, que podria tenir una component formativa, una altra dirigida a donar connexió a la Xarxa a un preu assequible, i una darrera de prestació de serveis a mida de cada cas (disseny de webs, fòrums de debat, llistes de distribució…). Així mateix, podria treballar-se l´objectiu de proporcionar ordinadors a les entitats que n´estan mancades, explorant totes les possibilitats existents de fer-se amb els equips (crèdits preferents, reciclatge d´ordinadors renovats, habilitació d´espais equipats compartits, subvencions econòmiques o en forma de material, etc.).

El programa Internet x Internet

Un exemple d´actuació incentivadora i capacitadora el trobem a Mataró. A la capital maresmenca s´ha dut a terme el programa “Internet per Internet”, destinat a formar en el coneixement i gestió dels recursos i eines que ofereix la Xarxa per al desenvolupament de les associacions. El centenar de persones que han participat en l´experiència han fet l´aprenentatge directament per Internet, des d´ordinadors situats a casa seva, a les seus de les entitats o en aules destinades a aquest objectiu. El programa es proposa crear un cercle virtual de les associacions i entitats de Mataró amb l´objectiu d´afavorir la participació ciutadana i l´accés a les Noves Tecnologies d´aquests col·lectius.

També el Consell Comarcal té ocasió de ser un actor important en relació amb una altra vessant d´aquest objectiu d´acostar les TICs a les entitats. En el Pla d´Objectius Comarcal apareixen polítiques que desenvolupen l´objectiu estratègic de la Comunicabilitat, i entre els serveis que materialitzen aquest objectiu hi ha la “creació d´un espai comunicatiu per al món associatiu del Maresme”. No s´escapa a ningú que les noves tecnologies són un canal privilegiat per a donar compliment a aquest objectiu. La posada en funcionament d´una revista digital, per exemple, és quelcom relativament simple i ràpid d´aconseguir, i pot organitzar-se de forma que els continguts siguin proveïts directament per les pròpies associacions via correu electrònic, amb una gestió descentralitzada.