El Parlament de Catalunya debatrà una Proposta no de Llei sobre la petició de dotar Dosrius de la Variant BV-501

Dosrius és el sisè municipi de Catalunya que percentualment ha crescut més en els darrers deu anys

Els diputats del partit dels socialistes de Catalunya-Ciutadans pel Canvi, Sra. M. Jesús Fanego, Sr. Manel Nadal, Sr. Josep Clofent, Sr. Oriol Nel.lo i Sra. Montserrat Tura han presentat al Parlament de Catalunya una proposició no de llei, perquè el Departament d’Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya redacti el projecte executiu de la Variant de Dosrius BV-501, que va des de can Tarau fins al Pla dels Gitanos, inclòs el pont que ha de travessar la Riera de Rials.


El municipi de Dosrius pateix una mancança d’infraestructures viàries, ja que tot el trànsit procedent de Canyamars i can Massuet-El Far ha de passar per dins el nucli de població de Dosrius, amb els greus perjudicis i perills que això genera. Fa molts anys que l’Ajuntament ha adquirit els terrenys per ubicar-hi la variant i resoldre aquest problema. Per aquest motiu s’ha portat al Parlament de Catalunya aquesta proposta per tal de desencallar-ho i poder habilitar aquesta alternativa de pas.

La proposta també demana la consignació pressupostària per poder contractar l’esmentada obra amb les quantitats corresponents, el pont del Pla dels Gitanos 240.400 euros (40.000.000,– PTA) i la Variant, entre can Tarau i la cruïlla de la carretera de Dosrius, Cardedeu i Llinars 721.200 euros (120.000.000,– PTA.).

La necessitat d’aquestes obres ve donada pel fet que el municipi de Dosrius és el sisè de tot Catalunya que ha crescut més percentualment en els últims 10 anys, i això ha comportat un augment de vehicles, ja que s’ha convertit, degut a la quantitat d’urbanitzacions que té, en un municipi residència i això vol dir molta, molta mobilitat obligada.


Josep Jo i Munné
Alcalde

Dosrius, 20 de març de 2002