El percentatge de població estrangera a la comarca del Maresme és de l’11,5%

Hi viuen gairebé 47.900 estrangers

El percentatge de població immigrada a la comarca del Maresme és de l’11,5%, més de dos punts per sota de la mitjana de Catalunya que se situa en el 13,8%. Les dades han estat recollides pel Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal del Maresme a partir de les xifres facilitades pels padrons municipals i per la Secretaria per a la Immigració.


A 31 de desembre de 2006, els padrons dels 30 ajuntaments de la comarca del Maresme comptabilitzaven una població de 416.718 habitants, 47.888 dels quals eren estrangers. Aquestes xifres indiquen que la mitjana de població immigrada al conjunt de la comarca se situava en l’11,5%,  havent augmentat en un any un 0,2%. En xifres totals, durant el 2006, la població del Maresme va crèixer en 3.878 persones, d’aquestes, 1.331 eren immigrades.

Cal tenir en compte, però, que a finals de desembre de 2005 va entrar en vigor la nova normativa, segons la qual els estrangers extracomunitaris sense permís de residència permanent han de renovar la seva inscripció al padró municipal cada dos anys i, si no la fan, automàticament són donats de baixa. Això explicaria la disminució del nombre de persones d’alguns col·lectius, com els provinents de Mali, Gunea.Bissau, República de Guinea, El Marroc, Colòmbia o Equador.
 
Tot i això, les xifres indiquen que els homes continuen sent part majoritària del col·lectiu de persones immigrades, però es reforça la tendència detectada els darrers anys d’un increment de la presència de dones. Concretament, el 54,5% són homes i el 45,5% dones. La presència femenina ha augmentat un 0,4% en el darrer any.

Pel que fa a la procedència geogràfica, es detecta un augment de la presència de persones originàries de la Unió Europea (721 persones més), seguides de les originàries d’Amèrica Llatina (s’ha incrementat de 414 ciutadans) i és especialment significatiu l’augment de persones originàries de Bolívia.


Municipi a municipi
Pel que fa a les dades concretes de cada localitat, Calella és el municipi que presenta un percentatge més elevat de població immigrada, un 23,3%. Li segueixen Pineda de Mar (16,8%), Caldes d’Estrac (16,3%), Sant Pol de Mar (15,4%), Mataró (14,9%) i Premià de Mar (12,5%).

A la banda baixa, es troba Tiana que és el municipi del Maresme on la presència d’estrangers és més inferior (un 2,8%). Per sota del 5% es troben Argentona  i Dosrius (tots dos amb un 4,3%), Teià (4,5%), Òrrius (4,8%) i Montgat (4,9%). Vilassar de Dalt comptabilitza el 5%.

  • Si voleu ampliar aquesta informació, podeu accedir-hi a la informació detallada de cada municipi i del conjunt de la comarca, clicant aquí
  • El Pla de Ciutadania i Immigració del Consell Comarcal té recollides les dades de població nouvinguda des de 2003. Podeu accedir-hi clicant aquí(2)