El Pla d’Acció per al Civisme a Mataró pretén implicar a la ciutadania i procurar una bona convivència

Es crearà una ordenança que sancionarà els incívics amb hores de treball a la comunitat o amb activitats formatives

La Comissió de Govern del passat 6 d’abril va aprovar el Pla d’Acció per al Civisme a Mataró. Aquest pla d’acció és un dels quatre pactes o acords que el govern municipal es plantejava impulsar al llarg d’aquest mandat, juntament amb el Pacte per la Mobilitat, el Pla per a la Nova Ciutadania i el Pla d’equipaments culturals.


L’Ajuntament, sota la premissa que el comportament cívic és la base de la bona convivència, pretén amb aquest document poder treballar per al civisme d’una manera conjunta i aconseguir de Mataró una ciutat més cívica.

Objectius

El Pla d’Acció per al Civisme neix amb la voluntat d’articular aquelles actuacions i propostes que permetin aconseguir els següents objectius:


– Implicar a la ciutadania cap a un civisme actiu

– Respectar l’espai col·lectiu

– Millorar la convivència i les relacions ciutadanes

– Reduir els actes incívics premeditats.

Emmarcats en aquests 4 objectius, s’hi ha identificat nou camps d’actuació específics per treballar:

. Difusió, reconeixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans

. Promoció de la participació ciutadana i de la convivència

. Foment de l’ús respectuós i responsable de l’espai públic

. Promoció de l’ús responsable dels recursos naturals i foment del reciclatge

. Incentivar i reforçar un ús racional del vehicle, compatible amb la resta d’usos de la ciutat

. Inclusió en els currrículums de formació escolar de programes i activitats destinades a fomentar el civisme

. Inclusió en tots els àmbits de la gestió municipal de criteris i actuacions de foment del civisme

. Creació d’una Ordenança de Civisme

. Realització de campanyes informatives i de conscienciació sobre el civisme.

Els mecanismes de funcionament del Pla d’acció per al Civisme seran una comissió de seguiment, els espais de participació i l’informe anual que recollirà les dades que indiquin el nivell de civisme i incivisme a la ciutat.


Dades d’accions incíviques

Durant l’any 2000, el Departament de Serveis Municipals i Manteniment van realitzar un total de 263 intervencions per tal de netejar pintades i grafittis. Es van trencar 537 punts de llum i 106 papereres; 49 contenidors es van cremar i 385 es van pintar.

El cost total d’aquests actes vandàlics equival a uns 105.566,69 euros.

Per altra banda, en el 2000 s’han enregistrat 28 conflictes amb l’autoritat, 419 baralles a la via pública i 106 conflictes familiars.

Quant als actes de negligència, se’n poden destacar 11.044 intervencions de la Policia Local de trànsit per estacionament indegut; 2.201 molèsties per persones i 265 produïdes per animals.

Davant les dades, s’evidencia una evolució de les actuacions incíviques de caràcter premeditat, i dels aspectes relacionats amb les relacions personals i convivència que deriven en baralles o conflictes veïnals o familiars.

Ordenança de civisme

L’Ajuntament treballa, juntament amb les entitats i forces polítiques, en la redacció i aprovació d’una Ordenança de Civisme que reguli els àmbits descrits en el pla d’acció. En aquesta es prioritzarà les accions alternatives a la sanció econòmica, que podran ser la reparació de l’espai o l’objecte malmès, prestacions socials o activitats formatives/reeducadores, per tal d’aconseguir modificar actituds.